Pismo / podanie do dyrektora szkoły WZÓR + omówienie

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły? Prośba o zmianę klasy, prośba o wyrażenie zgody na edukację domową, nauczanie indywidualne, wniosek o nauczyciela wspomagającego, czy też podanie o zwolnienie z zajęć WF – to tylko niektóre motywy pism, składanych na ręce dyrektora szkoły.

Podania tego typu powinny zachowywać określoną formę i w sposób rzeczowy odnosić się do przyczyny ich sporządzania. O czym warto pamiętać, pisząc pismo do dyrektora szkoły i jakich błędów nie popełniać? o tym wszystkim dowiesz się z naszego poradnika, oprócz tego zamieszczamy kilka gotowych do pobrania wzorów pism!

Czym jest podanie do dyrektora szkoły?

Podanie to oficjalne pismo skierowane do władz, firm, osób czy wyższych instytucji. Każde przyjmuje z reguły format A4 i ma swój indywidualny wzór, który posiada jednak kilka stałych elementów wspólnych dla wszystkich dokumentów tego typu.

Podanie do dyrektora szkoły powinno cechować się stosownym, oficjalnym językiem. Musi również rzeczowo i zwięźle odnosić się do tematu. Nie może posiadać zabarwienia emocjonalnego. Pismo do dyrektora warto sporządzić w formie własnoręcznie podpisanego wydruku, aby zachowało także pełną przejrzystość i estetyczny wygląd.

wazneAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowe do pobrania następujące wzory pism:

Podanie do dyrektora szkoły – wzór ogólny

Podanie-do-dyrektora-szkoly-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły – wzór

Podanie do dyrektora szkoły o przeniesienie do innej klasy

Podanie-o-przeniesienie-do-innej-klasy-wzor-doc-pdf

Podanie o przeniesienie do innej klasy wzór

Podanie do dyrektora szkoły o dofinansowanie studiów podyplomowych

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-dofinansowanie-studiow-podyplomowych-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o dofinansowanie studiów podyplomowych

Podanie do dyrektora szkoły o udostępnienie sali gimnastycznej

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-udostepnienie-sali-gimnastycznej-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o udostępnienie sali gimnastycznej

Podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-doliczenie-tazu-pracy-w-gospodarstwie-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie

Podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie do pracy

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-przyjecie-do-pracy-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie do pracy

Podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie z WF

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-zwolnienie-z-WF-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie z WF

Podanie do dyrektora szkoły o urlop okolicznościowy

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-urlop-okolicznosciowy-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o urlop okolicznościowy

Podanie do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-nauczanie-indywidualne-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne

Podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie do szkoły

Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-przyjecie-do-szkoly-wzor-pdf-doc

Podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie do szkoły

Ile czasu ma dyrektor na odpowiedź na podanie?

Dyrektorzy szkół nie są zasadniczo zobligowani do udzielania odpowiedzi na składane do nich pisma. Obowiązek odpowiedzi na podanie wynika raczej z charakteru złożonego pisma, lub z przepisów prawa, na podstawie których dokument został do niego wystosowany.

Ponieważ dyrektor nie jest organem administracji publicznej, nie mogą mieć do niego zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które określają terminy załatwiania spraw. Kwestie te mogą regulować jednak wewnętrzne akta szkoły, takie jak regulaminy, statuty czy zarządzenia.

Co powinien zawierać wzór pisma do dyrektora szkoły?

Niezależnie od celu czy powodu sporządzania pisma do dyrektora szkoły, dokument tego typu powinien zachować określoną strukturę. Nie może zabraknąć w nim informacji na temat nadawcy oraz adresata. Konieczny jest także odpowiedni nagłówek. Ogólny wzór podania do dyrektora będzie więc kształtował się następująco:

  • miejscowość oraz data składania podania w prawym górnym rogu,
  • dane nadawcy (niżej, po lewej stronie), tj. imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy,
  • dane dyrektora i nazwa szkoły,
  • odpowiedni nagłówek,
  • oświadczenie woli bądź wystosowanie konkretnej prośby.

W zależności od sytuacji, podanie może wymagać również złożenia dodatkowych załączników, takich jak poprzednie świadectwa czy wyniki egzaminów. W takim przypadku ich listę należy wyszczególnić pod własnym podpisem na dokumencie. Jeśli podanie do dyrektora dotyczy przyjęcia do pracy, konieczna będzie także klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jakich błędów unikać sporządzając takie pismo?

Wszelkie podania do dyrektora szkoły powinny być nienaganne – zarówno pod względem wizualnym, jak i pod kątem swojej treści. Pismo należy sporządzić więc na czystej kartce A4, która nie może być zmięta ani złożona na pół. Dokument najlepiej jest wydrukować, a przed wydrukiem dokładnie sprawdzić pod kątem błędów stylistycznych, ortograficznych i gramatycznych.

Warto także uważnie przyjrzeć się wpisanej we wzór podania nazwie instytucji lub danym osoby, do której kierowane jest podanie (tutaj danym dyrektora szkoły). Niedopuszczalnym jest bowiem, aby oficjalne pismo tego typu zawierało jakiekolwiek błędy.

Jak napisać podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy?

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych pism do dyrektora szkoły, w podaniu o przyjęcie do klasy/szkoły nie powinno zabraknąć takich danych, jak data i miejscowość, informacje o nadawcy oraz informacje o adresacie, czyli dyrektorze.

Na środku należy umieścić nagłówek brzmiący: ”Podanie o przyjęcie do szkoły/klasy”. Treść dokumentu powinna zostać sporządzona językiem oficjalnym z niezbędnymi zwrotami grzecznościowymi. Podanie można zacząć od słów „Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do…”.

W dalszej części pisma należy wyjaśnić, dlaczego nadawca jest zainteresowany daną placówką/profilem klasy i podać odpowiednie argumenty po zwrocie: “Prośbę swoją motywuję…”. Zakończenie warto ująć w sformułowaniu: “Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”.

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin poprawkowy?

Podanie o egzamin poprawkowy to jedno z częściej składanych na ręce dyrektora pism. Nie różni się ono znacząco od innych oficjalnych dokumentów, lecz powinno zawierać nieco odmienne informacje. Sporządzając prośbę o egzamin poprawkowy, należy pamiętać o podaniu:

  • imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły osoby składającej wniosek,
  • listy przedmiotów, z jakich uczeń nie zdał,
  • uzasadnienia, czyli przyczyny niezaliczenia egzaminów.

Podanie o egzamin poprawkowy powinno zawierać także prośbę o możliwość przystąpienia do poprawy oraz pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Jak napisać podanie do dyrektora o przyjęcie do pracy?

Podanie o przyjęcie do pracy składane na ręce dyrektora szkoły poza podstawowymi danymi, czyli datą i miejscem oraz informacjami o nadawcy i adresacie, powinno zawierać również określone elementy treści. Dobrze sformułowane pismo nie może obejść się bez prawidłowego określenia stanowiska, na które aplikuje osoba składająca wniosek.

Ponieważ podanie o pracę będzie pierwszym dokumentem, z jakim zapozna się dyrektor, warto umieścić w nim także swoje atuty zawodowe i osiągnięcia. Dobrym pomysłem będzie opisanie sposobu wykorzystania umiejętności i kwalifikacji umieszczonych w CV w codziennej pracy.

Jeśli autor podania nie posiada doświadczenia zawodowego, w piśmie do dyrektora może bez obaw wspomnieć o praktykach czy wolontariacie. Podania o pracę nie kończy się natomiast prośbą o pozytywne rozpatrzenie, lecz wyrażeniem nadziei na spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W jaki sposób doręczyć podanie do dyrektora szkoły?

Wszelkie pisma do dyrektora szkoły można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną. Niekiedy możliwe jest również skorzystanie ze specjalnego formularza, umieszczonego na stronie internetowej danej placówki.

Warto przejrzeć ją jeszcze przed sporządzeniem dokumentu, gdyż zdarza się, że szkoły publikują własne wzory podań i tylko takie rozpatrują.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze