Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia? Agresja w szkole powinna spotkać się z szybką i zdecydowaną reakcją ze strony rodziców. Jeśli w klasie/szkole dziecka obecny jest inny zachowujący się agresywnie uczeń, pierwszym krokiem powinno być złożenie na niego oficjalnej skargi.

Jest to o tyle ważne, że ignorowanie problemu może doprowadzić do jednej z dwóch niekorzystnych sytuacji: wzięcia takiego zachowania za przykład dla pozostałych dzieci lub zaostrzenia agresywnego zachowania, co może zakończyć się nawet fizycznymi aktami przemocy.

Wstęp

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-docJak powinna wyglądać skarga na ucznia? pismo ma szczególny charakter, a informacje w nim zawarte powinny spełniać wszystkie niezbędne formalne wymagania, czyniąc pismo skutecznym i wywołującym oczekiwane przez rodziców skutki. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotową do wypełnienia skargę na agresywnego ucznia, którą pobierzesz poniżej:

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia wzór

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia – wzór

Do kogo wystąpić z pismem w sprawie agresywnego ucznia?

Skargę w sprawie agresywnego ucznia rodzice powinni kierować do dyrektora placówki. To jego obowiązkiem, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest bowiem zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa zarówno w trakcie lekcji, jak i podczas przerw między zajęciami.

Rolą dyrektora jest więc zapobieganie agresywnym zachowaniom, które stwarzają zagrożenie dla uczniów placówki. 

Warto pamiętać także, że – zgodnie z treścią artykułu 415, artykułu 427 i artykułu 444 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność cywilną za wypadek na terenie szkoły ponosi nauczyciel, pod którego opieką doszło do nieszczęścia. Nie ma przy tym znaczenia, kto był sprawcą czynu.

 

Kiedy mówimy o agresywnym zachowaniu ucznia?

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia może dotyczyć różnego typu zachowań. Najczęściej w jego treści zwraca się uwagę na takie akty, jak:

 • przeklinanie,
 • przepychanie się,
 • agresja słowna,
 • bójki,
 • rzucanie przedmiotami,
 • niszczenie przedmiotów należących do innych uczniów,
 • zastraszanie i groźby. 

Należy mieć na uwadze, że takie zachowanie nie bierze się znikąd. Najczęściej jest skutkiem błędów wychowawczych rodziców:

 • braku zasad,
 • przemocą w rodzinie,
 • nadmiernie autorytarnym stylem wychowania.

Niekiedy winę ponosi także niekompetentny nauczyciel, który nie radzi sobie z wymagającym dzieckiem. Problemami bywają też zaburzenia zachowania, wymagające diagnostyki psychiatrycznej, dlatego tak ważne jest zareagowanie na agresję wśród uczniów i udzielenie im pomocy stosownej do okoliczności i źródła problemu.

Pismo rodziców do dyrektora szkoły ma więc zasygnalizować problem i zmotywować dyrekcję do skontaktowania się z rodzicami trudnego ucznia. 

 

Jak reagować na agresję w szkole?

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia, który zachowuje się agresywnie to jedno z dostępnych rozwiązań w takiej sytuacji. Rodzice mogą jednak skontaktować się wcześniej z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym, a dopiero kiedy to nie przyniesie rezultatu, zgłosić problem pisemnie do dyrektora szkoły. 

Czym skutkuje skarga na ucznia do dyrektora? Przede wszystkim pismo wymusza na kierującym placówką interwencję i ustosunkowanie się do zarzutów. Rodzice mogą wnioskować o objęcie agresywnego ucznia nauczaniem indywidualnym.

Natomiast dyrektor powinien nawiązać współpracę z jego rodzicami, proponując im pomoc psychologiczną.

W skrajnych przypadkach kierujący szkołą może zgłosić sprawę do sądu rodzinnego lub poprosić kuratorium oświaty o przeniesienie ucznia do innej placówki. Skargę do kuratorium rodzice poszkodowanych dzieci mogą złożyć także osobiście, jeśli uznają działania dyrektora za niewystarczające. 

W przypadku, gdy rodzic uzna, że szkoła bagatelizuje problem, może zgłosić się do organu prowadzącego placówkę – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Innym rozwiązaniem jest też złożenie zawiadomienia na komisariacie.

O tym ostatnim wyjściu z sytuacji warto pomyśleć zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do naruszania nietykalności cielesnej, utraty poczucia bezpieczeństwa czy dużego stresu u poszkodowanego dziecka.

Taka sprawa może znaleźć swój finał w sądzie rodzinnym, a wynikiem postępowania bywa najczęściej przydzielenie rodzinie nadzoru kuratora. 

Aby udokumentować psychiczne i fizyczne znęcanie się nad uczniem przez agresywne dziecko, rodzic powinien zgłosić się z nim do lekarza, który zaświadczy o obrażeniach na skórze, a także do psychologa, który będzie mógł zeznać, że dziecko jest w szkole zestresowane i obawia się o swoje bezpieczeństwo.

 

Jak napisać skargę na agresywnego ucznia?

Niestety, rodzice dzieci coraz częściej zastanawiają się, jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia.

Taka skarga nie jest skomplikowanym dokumentem, jednak warto przygotować ją w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma do dyrektora szkoły po to, aby zawierała ona wszystkie niezbędne elementy formalne, takie jak dane autora i adresata skargi czy też odpowiedni tytuł i treść skargi. 

Ważnym elementem pisma jest wskazanie i dokładne opisanie problemu, dlatego w treści skargi należy odnieść się do agresywnych zachowań trudnego ucznia i przytoczyć konkretne sytuacje, w których jego czyny zagrażały bezpieczeństwu innych dzieci.

Pisemne zawiadomienie powinno wskazywać zatem na takie zachowania, jak:

 • przeklinanie i agresja słowna,
 • dokuczanie,
 • przepychanie,
 • bicie,
 • niszczenie przedmiotów,
 • groźby czy wymuszenia. 

Skargę może złożyć jeden z rodziców dziecka lub cała grupa rodziców dzieci narażonych na niebezpieczeństwo ze względu na agresywne zachowanie innego ucznia. Zbiorowa skarga z pewnością wymusi na dyrektorze placówki szybszą i skuteczniejszą reakcję. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze