Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela? Dobry nauczyciel, który ma świetny kontakt z uczniami, to prawdziwy skarb. Czy rodzice mogą mieć wpływ na to, aby pozostał on pedagogiem danej klasy? Jeśli zarówno dzieciom, jak i rodzicom zależy na pozostawieniu nauczyciela, powinni wystąpić z wnioskiem o jego niezmienianie.

Wstęp

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-docDo kogo zaadresować takie pismo i jak je sporządzić? aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku do dyrektora szkoły, postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór, który zawierać będzie niezbędne elementy, by spełnić wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu pismom, wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Kiedy zmienia się nauczyciel?

Zazwyczaj jeden nauczyciel uczy tę samą klasę przez kilka lat z rzędu. Dotyczy to zarówno wiodących przedmiotów, jak język polski czy matematyka, jak i przedmiotów, które są wykładane przez rok czy dwa, na przykład chemia czy fizyka.

Zdarza się jednak, że klasa trafi akurat na nauczyciela zatrudnionego na okres próbny lub na zastępstwo. Pozostaje on w placówce, dopóki jego poprzednik nie wróci do pracy.

Później ma obowiązek ustąpić mu miejsca. W tym czasie grupa może jednak przywiązać się do pedagoga pracującego na zastępstwo – to jedna z sytuacji, która wiąże się z wnioskowaniem o pozostawienie nauczyciela.

Kolejny przykład takiej sytuacji to zmiany wynikające z decyzji dyrektora. Ponieważ jego rolą jest zarządzanie placówką oświatową, może on:

 • zadecydować o zwolnieniu dyscyplinarnym nauczyciela,
 • zdecydować o cięciu etatów,
 • rozwiązać umowę z nauczycielem za porozumieniem stron. 

W każdym z tych przypadków rodzice mają szansę interweniować, aby zapobiec zwolnieniu ulubionego nauczyciela ich dzieci. Wystarczy, że złożą w tej sprawie odpowiedni wniosek.

Jeśli podanie sporządza cała grupa rodziców, mówimy już o petycji, która prawdopodobnie będzie miała większą szansę na pozytywne zakończenie sprawy.

Petycja o pozostawienie nauczyciela wymaga wyłonienia z grupy rodziców przedstawiciela, który w imieniu pozostałych sporządzi i złoży odpowiedni wniosek. Pozostali rodzice muszą jedynie podpisać się na dokumencie. 

 

Do kogo zaadresować wniosek o pozostawienie nauczyciela?

Z prośbą o niezmienianie nauczyciela rodzice uczniów powinni udać się do dyrektora placówki. To on odpowiada bowiem za zatrudnianie i zwalnianie pracowników, a także za przydzielanie im obowiązków, a tym samym również klas, które ma nauczać.

Prośbę tego typu można przekazać zarządzającemu szkołą osobiście, jednak znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest przygotowanie stosownego pisma. 

Wniosek o pozostawienie nauczyciela mogą złożyć rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu uczniów. Sami uczniowie nie mają takiej możliwości, dopóki są niepełnoletni. Dzieci muszą więc przekonać rodziców, dlatego chcą pozostawać pod opieką konkretnego pedagoga. Później to rodzice w swoim wniosku przekażą te argumenty dyrektorowi. 

Warto pamiętać, że wniosek o pozostawienie nauczyciela może dotyczyć również wychowawcy klasy. W przypadku tej funkcji szczególnie korzystne okazuje się przypisanie tego samego pedagoga jednej grupie na okres całego etapu edukacyjnego. Jeśli więc z jakichkolwiek powodów dyrektor chce zmienić klasie wychowawcę, warto dążyć do uniknięcia takiej sytuacji.

Podanie do dyrektora szkoły o pozostawienie nauczyciela ma charakter pisma oficjalnego, dlatego należy dopilnować, aby dokument zachował odpowiednią strukturę i został napisany językiem formalnym, pozbawionym błędów ortograficznych, językowych czy stylistycznych. 

 

Jak napisać wniosek o pozostawienie nauczyciela?

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela ma formę podania lub petycji. Jego autorem są zawsze rodzice dzieci, a adresatem dyrektor placówki, który podejmuje decyzje w sprawach dotyczących przydzielania nauczycieli poszczególnym klasom. 

Jak napisać podanie o pozostawienie nauczyciela? Pismo to nie jest szczególnie skomplikowane. Powinno zawierać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy lub przedstawiciela grupy (petycja),
 • dane adresata wniosku, czyli dyrektora,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku rozpoczynającą się od prośby o pozostawienie nauczyciela,
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpis wnioskodawcy lub rodziców popierających petycję. 

Do sporządzenia takiego dokumentu warto wykorzystać gotowy wzór pisma o pozostawienie nauczyciela, który należy jedynie wypełnić niezbędnymi danymi i własnymi argumentami, odpowiednimi w danej sytuacji. Konieczne jest także imienne wskazanie nauczyciela, którego dotyczy podanie oraz klasy, która ubiega się o jego pozostawienie.

Uzasadnienie wniosku

Jak napisać pismo o pozostawienie nauczyciela i jak je uzasadnić? W takim wniosku bardzo ważne będzie podanie powodów, ze względu na które decyzja o pozostawieniu nauczyciela będzie korzystniejsza – zwłaszcza dla uczniów – niż jego zamiana.

W piśmie należy uwzględnić więc argumenty, które przemawiają za jego pozytywnym rozpatrzeniem. Na jakie fakty mogą powołać się rodzice?

We wniosku można odnieść się przede wszystkim do pozytywnego przedstawienia osoby nauczyciela. Chwaląc jego charakter, nastawienie do pracy i osiągnięcia, rodzice dadzą dyrektorowi do zrozumienia, że są bardzo zadowoleni ze współpracy z danym pedagogiem.

 

Ponieważ często ważny jest całokształt postawy nauczyciela, nie wolno zapominać też o jego zaangażowaniu w życie społeczne szkoły. Można wspomnieć o organizowanych konkursach, wycieczkach, pokazach czy występach.

Na opisie doświadczenia, umiejętności i wiedzy nauczyciela warto skupić się zwłaszcza wtedy, kiedy przyczyną zmiany pedagoga jest jego zwolnienie z pracy.

Nie mniej ważna będzie też osobista więź, jaką nauczyciel zbudował z uczniami. Można napisać więc, że dzieci:

 • ufają pedagogowi, nie boją się mówić mu o swoich problemach,
 • są przyzwyczajone do nauczyciela,
 • darzą nauczyciela sympatią i szacunkiem,
 • naśladują nauczyciela (w pozytywnym znaczeniu),
 • mają lepsze wyniki w nauce, są grzeczniejsze, bardziej systematyczne,
 • aktywniej uczestniczą w lekcjach, nie boją się zadawać pytań, zgłaszać do tablicy, itd.

Na zakończenie, we wniosku warto podkreślić, jak ważne jest dla uczniów pozostawienie nauczyciela przy danej klasie i wyrażenie wdzięczności za podjęcie w tej sprawie satysfakcjonującej obie strony decyzji. 

Do wniosku lub petycji dyrektor powinien odnieść się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisma. Jeśli podanie nie będzie anonimowe, dyrektor ma obowiązek ustosunkować się do niego poprzez podanie swojej decyzji – nie może pozostawić pisma bez rozpatrzenia. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze