Agresywne dziecko w szkole – co robić i gdzie zgłosić?

Problem agresji w szkołach to zjawisko wręcz pospolite. Warto pamiętać jednak, że w takich sytuacjach pomocy potrzebują nie tylko ofiary, ale i agresor, który często na skutek swojego postępowania czuje się odrzucony przez grupę, napiętnowany, a to prowadzi zwykle jedynie do pogorszenia jego zachowania.

Nie oznacza to oczywiście, że problem agresji w szkole czy klasie można ignorować. Wręcz przeciwnie, zarówno pedagodzy, jak i rodzice krzywdzonych dzieci powinni reagować szybko i stanowczo. Czy w takim przypadku pomoże skarga na ucznia do dyrektora szkoły?

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia – wzór

Co zrobić z agresywnym dzieckiem w szkole?

Agresywny uczeń w szkole często nie reaguje na żadne upomnienia, uwagi czy nagany, które dla nauczycieli są właściwie jedynymi środkami dyscyplinującymi, jakich wolno jest użyć przeciwko dziecku sprawiającemu problemy.

Jednocześnie ani nauczyciele, ani szkolny pedagog nie mogą dopuszczać do sytuacji, w której inni uczniowie czują się zagrożeni.

Zgodnie z przepisami, szkoła ma obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczeństwo zarówno w trakcie zajęć, jak i w przerwach między lekcjami. Jeśli coś złego przytrafiłoby się uczniowi, odpowiedzialność za to ponosiłby pedagog sprawujący nad nim opiekę.

Art. 6. – Obowiązki nauczyciela – Karta Nauczyciela.

1)rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

Z tego względu ani nauczyciele, ani kierujący nimi dyrektor placówki nie mogą ignorować problemu. Jednak sprawą powinni zainteresować się również rodzice.

Oficjalne pismo od rodziców do dyrektora szkoły warto sporządzić w sytuacji, kiedy dostrzegamy niepokojące zachowanie swojego dziecka w domu. Dokładne zasady zgłaszania takich problemów określa z reguły regulamin placówki.

Niekiedy wystarczy zgłosić sprawę za pośrednictwem oficjalnego pisma do dyrekcji szkoły.

Na jakie agresywne zachowania uczniów należy reagować?

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia może dotyczyć zarówno stwarzania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka, jak i wywierania na niego złego wpływu.

skarga-do-dyrektora-szkoly-na-ucznia-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia wzór

Warto pamiętać bowiem, że agresywny uczeń to nie tylko dziecko, które bije czy popycha swoich rówieśników, ale także dziecko, które poprzez niestosowne, niegrzeczne zachowanie wpływa na zachowanie innych uczniów, demoralizując ich.

Młodzi ludzie, obserwując brak reakcji ze strony dorosłych, łatwo wyciągają bowiem wniosek, iż takie zachowanie również ujdzie im płazem.

Kiedy należy więc reagować? Agresywne zachowanie ucznia może objawiać się:

 • przeklinaniem i używaniem agresywnego języka wobec dzieci czy pedagoga szkolnego,
 • biciem, popychaniem innych,
 • znęcaniem się nad innymi – psychicznie i fizycznie,
 • niszczeniem cudzej własności,
 • wymuszaniem, kradzieżami.

Co zrobić, kiedy w szkole pojawi się agresywny uczeń?

Petycja o usunięcie ucznia z klasy nie powinna być pierwszym krokiem, podejmowanym przez zaniepokojonych rodziców dzieci, które padły ofiarą agresji. W końcu uczeń z problemami również zasługuje na pomoc i wsparcie – agresywne zachowania z reguły są uzasadnione warunkami, jakie panują w domu rodzinnym dziecka.

Co należy zrobić zatem, kiedy własne dziecko zgłasza nam problem? W pierwszej kolejności warto poruszyć ten temat z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy. To pomoże ustalić, czy problem dotyczy większej liczby uczniów.

Później rodzice powinni sporządzić oficjalne pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia, ponieważ taka skarga obliguje go do udzielenia odpowiedzi w takiej samej formie. Kierujący placówką musi ustosunkować się do zarzutów, czyli sprawdzić dowody i zbadać całą sprawę.

Jednocześnie dyrektor szkoły – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 roku – ma obowiązek zaproponować rodzicom agresywnego ucznia objęcie go opieką psychologiczną.

Dalsze kroki dyrektora uzależnione są od warunków danej sytuacji, czyli głównie tego, czy rodzice agresora chcą współpracować, czy nie. Ma on możliwość:

Przeniesienie ucznia do innej szkoły

Rodzicom poszukującym odpowiedzi na pytanie „jak usunąć ucznia z klasy?” podpowiadamy, że agresywny uczeń w praktyce bardzo rzadko przenoszony jest do innej placówki. Z reguły zostaje objęty indywidualnym tokiem nauczania, ale pozostaje pod skrzydłami tej samej szkoły.

Gdyby jednak rodzice upierali się na takie rozwiązanie, a dyrektor szkoły odmawiał współpracy, rodzice dziecka mogą jeszcze skierować sprawę bezpośrednio do kuratorium (sporządzając oficjalne pismo do kuratorium oświaty) lub do organu nadzorującego szkołę – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Warto pamiętać również, że inną rangę ma agresywne zachowanie ucznia, które ogranicza się do przeklinania, a zupełnie inną kwestią jest fizyczne znęcanie się nad rówieśnikami. Jeśli dziecko pada ofiarą pobicia, należy gromadzić dowody na winę agresora, udając się z nim do lekarza na obdukcję lekarską, dzięki której udowodnimy i udokumentujemy przemoc wobec naszego dziecka.

Nie wolno lekceważyć też psychicznych skutków takiej agresji, gdyż nierzadko prowadzi ona do stanów depresyjnych u młodego człowieka. W takim przypadku potrzebna jest opinia psychologa.

Nie będzie przesadą, jeśli rodzic skrzywdzonego dziecka zgłosi sprawę prosto na policję. Szkolne pobicia mogą być traktowane jak przestępstwa, a odpowiednie organy ścigania mają możliwość skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd rodzinny.

Jak napisać skargę do dyrektora w sprawie agresywnego ucznia?

Jak zostało wspomniane, po ustaleniu, iż w klasie lub szkole faktycznie znajduje się agresywny uczeń, który ma zły wpływ na pozostałe dzieci lub zagraża ich bezpieczeństwu, najlepiej w pierwszej kolejności wystąpić z odpowiednim pismem w tej sprawie do kierującego placówką, czyli do dyrektora szkoły (wzór pisma pobierzesz powyżej).

Skarga rodziców ucznia dotycząca agresji ze strony innego ucznia powinna być pismem imiennym – nie może być skargą anonimową. Musi zawierać również odpowiedni tytuł i właściwą treść, w której rodzice opisują całą sytuację, przytaczając konkretne przykłady agresywnego zachowania.

Pismo w sprawie agresywnego ucznia może złożyć zarówno rodzic jednego z uczniów, jak i wszyscy rodzice. Grupowe petycje z reguły są traktowane „poważniej” i wymuszają szybszą, bardziej stanowczą reakcję dyrektora placówki.

Nie wolno zapominać jednak, że rozwiązanie sprawy powinno uwzględniać dobro każdego dziecka, nie tylko ofiar, ale też agresora, który musi zostać objęty odpowiednią opieką.

To, że agresywne dziecko w szkole dopuszczające się przemocy fizycznej zostanie usunięte z danej klasy czy z danej szkoły nie stanowi żadnej gwarancji, że podobna sytuacja nie będzie miała miejsca ponownie w innej placówce w stosunku do innych uczniów…

Kilka słów na koniec

Agresywne dziecko zachowuje się brutalnie wobec innych uczniów z różnych powodów, najczęściej próbuje sobie radzić z samym sobą i swoimi emocjami poprzez eksponowanie przemocy fizycznej “na zewnątrz”.

Zachowanie takie powinno być jak najszybciej stłumione i leczone np. w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Oczywiście na takie zachowanie rodzic dziecka pokrzywdzonego musi szybko reagować, aby przemoc w szkole nie eskalowała na inne dzieci i by nie nabierała rozpędu przez coraz agresywniejsze zachowania.

Dziecko agresywne które ma zaburzenia zachowania, widząc brak reakcji nauczyciela, personelu szkolnego czy ze strony rówieśników, na których się wyżywa, będzie intensyfikować i nasilać swoje agresywne działania.

Dlatego tak ważne stają się działania rodziców, którzy w porę zaalarmują dyrektora szkoły i wymuszą na nim podjęcie wobec takiego dziecka określonego postępowania w postaci choćby np.:

 • kontaktu z rodzicami agresora,
 • złożenia wniosku do Sądu Rodzinnego,
 • zaalarmowania Kuratorium Oświaty,
 • zaalarmowania Policji,
 • objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym,
 • itd.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Agresywne dziecko w szkole – co robić i gdzie zgłosić?”
 1. Daminika S.

  Mamy problem z agresywnym dzieckiem w klasie do której chodzi mój syn, oprócz tego, że tamten chłopiec jest agresywny w stosunku do innych dzieci z klasy, to jeszcze współpraca z rodzicami tego dziecka jest zerowa. W ogóle nie reagują na popychanki, wyrywanie przedmiotów z rąk, ciągnięcie za włosy itp. Dzieci są jeszcze małe ale już widzę co będzie jak dziecko będzie starsze…

 2. Dziecko bije inne dzieci w szkole, prawdopodobnie pochodzi z takiego otoczenia gdzie rządzi przemoc i ten kto silniejszy. Prawdopodobnie samo było ofiarą przemocy wśród rówieśników czy nawet ze strony rodziców a więc przemocy domowej. Wiem, że wychowawca klasy był powiadomiony już nie raz o różnych sytuacjach, chyba musi wraz z innymi rodzicami wystosować oficjalne pismo do dyrektora szkoły, aby przenieśli dziecko do innej szkoły. Dziecku na pewno potrzebna jest pomoc psychologiczna psychologa dziecięcego. Myślimy też żeby powiadomić kuratorium oświaty.

Comments are closed.