Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej WZÓR

przedluzenie-terminu-zlozenia-pracy-dyplomowejJak napisać podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej? Termin złożenia pracy dyplomowej zawsze określony jest w regulaminie danej uczelni. Z reguły każdy student ma na to czas maksymalnie do dwóch tygodni przed planowanym egzaminem dyplomowym. Jest to również warunek przystąpienia do tego egzaminu, dlatego należy liczyć się z ryzykiem skreślenia z listy studentów, jeśli termin złożenia pracy nie zostanie dotrzymany.

Wstęp

podanie-o-przedluzenie-terminu-zlozenia-pracy-dyplomowej-wzor-pdf-docW szczególnych okolicznościach dziekan na wniosek studenta może wyznaczyć indywidualny termin złożenia pracy dyplomowej. Aby starać się o przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej, należy złożyć u dziekana pisemną prośbę. Jak ją sporządzić, aby spełniła ona wszystkie formalne wymagania, a sama prośba została zaakceptowana? dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór podania, który pobierzesz poniżej:

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wzór

podanie-o-przedluzenie-terminu-zlozenia-pracy-dyplomowej-wzor-pdf-doc

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wzór

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ze względu na promotora

wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnienieBrak terminowego złożenia pracy dyplomowej nie zawsze jest winą studenta. Zdarza się bowiem, że to promotor ponosi odpowiedzialność za opóźnienia.

W przypadku długotrwałej nieobecności promotora dziekan w porozumieniu z władzami uczelni powinien wyznaczyć innego opiekuna pracy.

Z kolei w sytuacji, kiedy w okresie 6 miesięcy przed terminem zakończenia studiów nastąpiła zmiana promotora, to sytuacja tego typu stanowi podstawę do przedłużenia studentowi terminu złożenia pracy dyplomowej.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej na prośbę studenta

wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnienieInną możliwością przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest złożenie pisemnego wniosku przez samego studenta. Takie podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, jeśli zaistnieją ważne okoliczności niezależne od wnioskodawcy.

Z reguły w regulaminach uczelni wymienia się dwie sytuacje uprawniające do przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, jest to:

  • długotrwała choroba studenta potwierdzona dokumentacją medyczną,
  • niemożność przygotowania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta ani kierującego pracą dyplomową.

Jeśli powód późniejszego złożenia pracy dyplomowej zostanie uznany przez dziekana za ważny, wyrazi on zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej i ustali indywidualny tryb procedury oddania pracy.

 

Warto pamiętać, że podanie w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej musi zostać zaopiniowane przez promotora. Podobnie jak wniosek o powtarzanie semestru dyplomowego składany w przypadku, gdy podanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie lub gdy student nie zdąży przygotować pracy nawet w drugim terminie.

Należy wiedzieć, że na pisemny wniosek studenta termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przesunięty maksymalnie o trzy miesiące. Jeśli pismo zostanie rozpatrzone negatywnie, student będzie wykreślony z listy studentów.

W takim przypadku może złożyć wniosek o powtarzanie semestru.

wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnienieW przypadku, kiedy wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej zostanie zaakceptowany, student powinien udać się do dziekanatu w celu poznania nowego terminu złożenia pracy.

Termin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego ustalany jest przez studenta w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej, czyli promotorem i recenzentem. Co do zasady, egzaminy nigdy nie odbywają się w sierpniu.

Co warte podkreślania, osoba, której przedłużono termin na złożenie pracy dyplomowej, ma prawo do zachowania uprawnień studenckich. Uprawnienia te są jednak ograniczone w zakresie korzystania z pomocy materialnej, która jest określona odrębnymi przepisami.

 

Co zawiera dobry przykład podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej?

wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnieniePodanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej to oficjalne pismo, które kierujemy do dziekana właściwego wydziału.

Dokument musi posiadać odpowiedni tytuł oraz podstawowe elementy, takie jak określenie daty i miejsca, określenie wnioskodawcy (dane osobowe, dane kontaktowe, adres i numer albumu studenta) oraz dane adresata podania, czyli dziekana.

W treści wniosku powinna znaleźć się prośba o przedłużenie terminu złożenia pracy oraz jej uzasadnienie. Jaki podać powód przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej?

Warto pamiętać, że musi to być istotny argument, czyli jak wcześniej zostało wspomniane długotrwała choroba lub inne okoliczności niezależne od studenta, a jednocześnie niepozwalające mu ukończyć pracy w terminie.

Uzasadnienie podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej może dotyczyć na przykład braku dostępu do aparatury badawczej czy długotrwałego oczekiwania na dostęp do wiedzy źródłowej.

Jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnienie powinno wskazywać na powód wyraźnie niezależny od studenta, stąd nie sprawdzi się w tym przypadku na przykład usprawiedliwianie się brakiem czasu ze względu na podjętą pracę zarobkową.

Uzasadnienie wniosku o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej powinno wskazywać przyczyny, które obiektywnie nie pozwoliły studentowi przygotować pracy dyplomowej na czas, przy tym mogą to być także powody natury osobistej, związane z życiem prywatnym.

Sporządzając podanie, należy uwzględnić w nim miejsce na opinię (podpis) promotora oraz dziekana. Warto zamieścić w nim również informację dotyczącą tego, na jakim etapie jest praca.

Im bardziej zaawansowany postęp realizacji dzieła, tym większa bowiem szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze