Wniosek o udział policjanta w spotkaniu WZÓR

Jak napisać wniosek o udział policjanta w spotkaniu z dziećmi? Szkoły i przedszkola mają możliwość zgłaszania wniosków o udział policjanta w spotkaniu profilaktycznym. Taka pogadanka może dotyczyć przestrzegania zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa w sieci, używek i narkotyków oraz wielu innych kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Wstęp

wniosek-o-udzial-policjanta-w-spotkaniu-wzor-pdf-docWniosek o udział policjanta w spotkaniu należy składać na komendzie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Aby pismo zostało rozpatrzone pozytywnie i wywołało określone skutki, musi spełniać szereg formalnych wymagań. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o udział policjanta w spotkaniu wzór

wniosek-o-udzial-policjanta-w-spotkaniu-wzor-pdf-doc

Wniosek o udział policjanta w spotkaniu wzór

Dlaczego warto organizować zajęcia z policjantem?

Rodzicom czy nauczycielom często trudno jest wytłumaczyć dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach, czy korzystania z internetu. Młody człowiek większym szacunkiem darzy funkcjonariuszy, dlatego policyjna pogadanka przynosi zwykle znacznie lepsze rezultaty niż wykład przeprowadzony przez wychowawcę lub rodzica. 

W przypadku najmłodszych uczniów spotkanie z policjantem może przynieść następujące korzyści:

 • wzbudzenie zaufania do funkcjonariuszy policji,
 • poznanie wyglądu umundurowania policyjnego,
 • zapoznanie się z pracą policjanta,
 • poznanie zasad ruchu drogowego, w tym niektórych znaków drogowych,
 • poznanie zasad tresury psów policyjnych i sposobów wykorzystania ich w pracy policji,
 • poznanie zasad właściwego zachowania się podczas ataku psa,
 • poznanie zasad zachowania się w stosunku psów obcych,
 • poznanie zasad zachowania się w stosunku do osób nieznajomych,
 • poznanie zasad pierwszej pomocy,
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą,
 • przypomnienie telefonów alarmowych.

Podanie do policji o przeprowadzenie pogadanki w szkole będzie dotyczyło już tematów poważniejszych, takich jak skutki zażywania narkotyków i innych substancji odurzających, zasady bezpiecznego poruszania się po treściach dostępnych w sieci czy też problemu znęcania się nad rówieśnikami – fizycznie i psychicznie, zwłaszcza przez internet. 

Wbrew pozorom, starszym uczniom również warto przypominać o telefonach alarmowych, zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego czy zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Należy jednak dostosować takie pogadanki do realiów nastolatków, czyli odnieść się do zasad jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy rolkami, a nie do zasad przechodzenia przez ulicę na pasach. 

Jak zorganizować zajęcia z policjantem?

Współpracę placówki oświatowej z komisariatem nawiązuje z reguły jeden z uczących w niej nauczycieli. Pismo do policji o wizytę w przedszkolu lub w szkole należy złożyć na miejscowej komendzie.

Takie zaproszenie musi mieć formę pisemną, a jego treść powinna mieć charakter prośby: o warsztaty, prelekcję, pogadankę czy wykład. Dokument można przygotować w oparciu o wzór pisma do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki. Co zawiera taki wniosek?

Pismo do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki musi zawierać szereg niezbędnych informacji, w tym zwłaszcza adres placówki oświatowej, w której miałoby odbyć się spotkanie z uczniami.

Dokument ma jednak strukturę podania, dlatego należy uzupełnić go o następujące dane:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane nadawcy/wnioskodawcy,
 • dane adresata: komendanta policji,
 • odpowiedni nagłówek: Wniosek o…
 • treść wniosku, czyli zwrot: Proszę o…
 • podpis wnioskodawcy.

W treści takiego zaproszenia powinny znaleźć się dane placówki, w której mają odbyć się zajęcia, a także ich tematyka i termin spotkania. Wskazanie tematu pogadanki jest konieczne, gdyż komendant musi oddelegować na miejsce odpowiedniego funkcjonariusza, tj. tego, który specjalizuje się w danej dziedzinie. 

Wypełniając wzór zaproszenia policjanta do przedszkola lub szkoły, wnioskodawca proponuje termin zajęć, ale musi mieć przy tym świadomość, że nie zawsze zostanie on zaakceptowany.

Jeśli pismo z prośbą zostanie rozpatrzone pozytywnie, oddelegowany przez komendanta policjant skontaktuje się z daną placówką i ustali dokładną datę i godzinę zajęć – taką, która odpowiada obydwu stronom. 

O czym warto pamiętać sporządzając wniosek o spotkanie z policjantem?

Chociaż zajęcia z policjantem przeprowadza jeden z funkcjonariuszy, to warto pamiętać, że pismo z prośbą o takie spotkanie należy kierować nie bezpośrednio do wybranego policjanta, lecz do komendanta miejscowego komisariatu policji.

We wniosku warto uwzględnić dane kontaktowe opiekuna grupy, z którą mają odbyć się zajęcia. Dzięki nim oddelegowany policjant będzie mógł łatwiej skontaktować się z osobą, która decyduje w placówce o przeprowadzeniu planowanej pogadanki lub warsztatów. 

Podanie o spotkanie z policjantem należy podpisać i złożyć na komendzie osobiście lub listownie. Jaki jest najlepszy termin na wystąpienie z takim wnioskiem? Zajęcia z policjantem mogą odbywać się przez cały rok, jednak trzeba mieć na uwadze, że nie zostaną zorganizowane z dnia na dzień.

Najlepiej jeśli wnioskodawca wystąpi z odpowiednim pismem na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem czy wykładem. Im wcześniej takie wniosek wpłynie do komendanta, tym lepiej, bowiem zapewni mu to odpowiednią ilość czasu na oddelegowanie do szkoły lub przedszkola właściwego policjanta.

Spełniając ten warunek, placówka ma szansę zorganizować dla dzieci spotkanie nie tylko ze zwykłym szeregowym, ale nawet ze specjalistą w danej dziedzinie. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze