Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum WZÓR

Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum? Absolwent szkoły podstawowej powinien pamiętać, że może odwołać się decyzji komisji rekrutacyjnej do szkoły średniej, jednak przedtem musi złożyć wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum. Jest to niezbędny krok w procedurze odwoławczej, w trakcie której kandydata obowiązują również ściśle określone terminy.

Wstęp

wniosek-o-sporzadzenie-uzasadnienia-odmowy-przyjecia-wzor-pdf-docKiedy warto odwołać się od odmowy przyjęcia do liceum i jak napisać wniosek dotyczący uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły średniej? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum wzór

wniosek-o-sporzadzenie-uzasadnienia-odmowy-przyjecia-wzor-pdf-doc

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

O czym należy pamiętać przed odwołaniem się od wyników rekrutacji?

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły to nie jedyna sprawa, o której musi pamiętać uczeń, chcący odwołać się od wyników rekrutacji do liceum.

Bardzo istotną kwestią jest jeszcze zapewnienie sobie miejsca w systemie rekrutacji, czyli potwierdzenie woli przyjęcia do placówki, która zaakceptowała kandydaturę ucznia.

Nawet jeśli nie jest to szkoła marzeń, należy zatwierdzić wynik rekrutacji i zapewnić sobie miejsce w liceum na wypadek, gdyby odwołanie nie przyniosło pożądanych rezultatów. 

Kolejna kwestia to wspomniany już wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, który składa się w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie odrzucenia kandydatury. W oparciu o odpowiedź komisji rekrutacyjnej sporządza się później zasadnicze odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji, którego wzór pobierzesz poniżej:

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji wzór

odwolanie-do-szkoly-sredniej-od-wynikow-rekrutacji-wzor-pdf-doc

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji wzór

Złożenie wniosku jest niezbędnym krokiem w procesie odwoławczym i nie można go pominąć. Warto zatem wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum, aby ułatwić sobie dopełnienie niezbędnych formalności. 

W jakim terminie składa się wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum?

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły można złożyć dwukrotnie, ponieważ dwukrotnie publikowane są listy kandydatów przyjętych do szkoły. Pierwszy termin dotyczy ogłoszenia wyników rekrutacji zasadniczej – między 19. a 22. lipca.

Drugi termin to ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej między 5. a 16 sierpnia. W obu przypadkach wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum składa się w ciągu 7 dni od daty publikacji wyników rekrutacji.

Co ważne, z wnioskiem tego typu nie występuje sam niepełnoletni kandydat, lecz jego rodzic lub opiekun prawny. Oznacza to, że wnioskodawcą nie będzie uczeń, lecz właśnie rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Co powinien zawierać wniosek o uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej?

Sporządzając wniosek o uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej, należy pamiętać o ujęciu w nim podstawowych elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata (komisji rekrutacyjnej),
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku ze wskazaniem danych dziecka – prośba o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata,
 • podpis wnioskodawcy. 

Komisja rekrutacyjna ma 5 dni na sporządzenie pisemnej odpowiedzi na wniosek o uzasadnienie wyników rekrutacji. Po otrzymaniu pisma w tej sprawie, rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu kandydata mogą złożyć odwołanie do liceum, kierując pismo w tej sprawie do dyrektora szkoły.

Mają na to 7 dni, licząc do momentu otrzymania pisemnego uzasadnienia wyników rekrutacji.

Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, procedura odwoławcza kończy się pozytywnie dla ucznia. Jeżeli jednak kierujący placówką podtrzyma decyzję komisji rekrutacyjnej, kolejne odwołanie składa się już do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni.

Kiedy warto złożyć odwołanie do liceum?

Uzasadnienie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej to najważniejszy element pisma odwoławczego. Użyte argumenty mają ogromny wpływ na to, czy kandydat zostanie przyjęty do wybranej placówki. Chociaż z odwołaniem można wystąpić w każdej sytuacji, to jednak w kilku przypadkach takie postępowanie jest wręcz wskazane. 

Chodzi tu o takie okoliczności, jak:

 • brak nazwiska kandydata zarówno na liście osób przyjętych, jak i na liście osób nieprzyjętych – sugeruje to całkowite pominięcie kandydatury ucznia z powodu pomyłki osób wchodzących w skład komisji rekrutacyjnej,
 • niższa liczba punktów kandydata przyjętego na ostatnim miejscu w porównaniu do kandydata nieprzyjętego – wskazuje to na ewidentny błąd komisji rekrutacyjnej, która albo źle policzyła punkty ucznia, albo przez pomyłkę nie uwzględniła go na liście osób przyjętych pomimo poprawnie wyliczonej liczby punktów,
 • taka sama liczba punktów kandydata przyjętego na ostatnim miejscu, co kandydata nieprzyjętego – w takiej sytuacji kluczowe są punkty dodatkowe, doliczane za tak zwane kryteria pierwszeństwa, wśród których wylicza się między innymi niepełnosprawność kandydata, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, samotne wychowywanie w rodzinie czy objęcie pieczą zastępczą.

Warto mieć też na uwadze, że odwołanie od wyników rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym składa się wyłącznie do tych szkół, które na liście kandydata znalazły się ponad szkołą, która ucznia przyjęła. Jeśli jest to – przykładowo – 2. z trzech pozycji na liście, to odwołanie składa się do szkoły pierwszego wyboru, ale nie do szkoły 3. wyboru.

Podsumowanie

Rodzic kandydata lub sam kandydat (jeśli jest pełnoletni) ma prawo wniesienia do może wnieść do dyrektora szkoły:

 • publicznego przedszkola,
 • publicznej szkoły,
 • lub publicznej placówki

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, takie odwołanie kandydat musi wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia z danej szkoły. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej zawierać będzie przyczyny odmowy przyjęcia ucznia do grona swoich uczniów.

Warto wiedzieć, że kandydat, który dostał się do którejś ze szkół, jednak nie tej wymarzonej, aby zagwarantować sobie kontynuację nauki, powinien potwierdzić wolę przyjęcia tam, gdzie kandydata skierował system.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze