Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji WZÓR

Jak napisać odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji? Nawet najzdolniejszych uczniów może spotkać rozczarowanie w postaci odrzucenia ich kandydatury w procesie rekrutacji do wybranego liceum. Bardzo często jest to kwestia zwykłego ludzkiego błędu, dlatego od decyzji komisji rekrutacyjnej warto się odwołać!

Wstęp

odwolanie-do-szkoly-sredniej-od-wynikow-rekrutacji-wzor-pdf-docProcedura odwoławcza nie jest szczególnie skomplikowana, jednak wymaga przestrzegania ściśle określonych terminów. Jak napisać odwołanie do liceum i kiedy należy je złożyć? Aby ułatwić sporządzenie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji wzór

odwolanie-do-szkoly-sredniej-od-wynikow-rekrutacji-wzor-pdf-doc

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji wzór

Potwierdzenie woli przyjęcia

System rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych działa w naszym kraju w specyficzny sposób. Na początek warto przypomnieć więc, że nawet jeśli uczeń zdecyduje się złożyć odwołanie od decyzji nieprzyjęcia do szkoły pierwszego wyboru, powinien potwierdzić wolę przyjęcia do tej placówki, do której się dostał.

Dlaczego? Jest to pewnego rodzaju sposób na zachowanie miejsca w systemie i zagwarantowanie sobie awaryjnego wyjścia z sytuacji, gdyby odwołanie nie przyniosło pożądanych rezultatów.

Natomiast uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, powinni wskazać kolejne placówki, do których chcieliby uczęszczać. Ich kandydatura zostanie bowiem rozpatrzona w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Wniosek o uzasadnienie odrzucenia kandydata do liceum

Odwołanie od wyników rekrutacji do liceum jest o tyle złożoną kwestią, że nie składa się go bezpośrednio po otrzymaniu wyników, lecz w odpowiedzi na uzasadnienie komisji rekrutacyjnej w sprawie odrzucenia kandydatury na ucznia danej szkoły ponadgimnazjalnej.

O takie uzasadnienie trzeba wnioskować osobno (wzór wniosku poniżej), zanim złoży się odwołanie o przyjęcie do szkoły. Kandydata obowiązują w tym zakresie ścisłe terminy.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia wzór

wniosek-o-sporzadzenie-uzasadnienia-odmowy-przyjecia-wzor-pdf-doc

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Odwołanie do liceum może złożyć zarówno ten uczeń, który nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, jak i ten, który nie dostał się do żadnej placówki ze swojej listy. Na wyniki kandydaci czekają w tym roku do 19 – 22 lipca, a rekrutacja uzupełniająca zaplanowana jest na okres od 5. do 16. sierpnia.

Proces odwoławczy mieści się więc pomiędzy wskazanymi datami, dlatego dobrze, aby przyszły uczeń liceum nie wyjeżdżał w tym czasie na wakacje, lecz pozostał na miejscu i dopełnił wszystkich formalności.

Wniosek o uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej składa się w ciągu 7 dni, licząc od daty publikacji listy kandydatów przyjętych. Pismo należy adresować bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej, przy czym dokumentu nie sporządza niepełnoletni uczeń, lecz w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny.

Komisja rekrutacyjna powinna sporządzić pisemną odpowiedź na wniosek w ciągu 5 dni od jego otrzymania. Informacje zawarte w takim uzasadnieniu stanowią podstawę, do której należy odnieść się w swoim odwołaniu.

Odwołanie od wyników rekrutacji do liceum

Kolejny ważny termin, o którym musi pamiętać przyszły licealista, to 7 dni na złożenie odwołania od wyników rekrutacji, licząc od dnia, w którym otrzymał on uzasadnienie komisji rekrutacyjnej w sprawie odrzucenia jego kandydatury.

Jak napisać odwołanie do szkoły średniej? Przede wszystkim – ponownie – musi sporządzić je w imieniu ucznia osoba dorosła, czyli rodzic lub opiekun prawny. Dokument adresuje się tym razem do dyrektora szkoły.

W jego treści należy wyjaśnić, dlaczego kandydat odwołuje się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Uzasadnienie odwołania jest kluczowe, dlatego warto dobrze je przemyśleć, a najlepiej podeprzeć dowodami, takimi jak chociażby kopia wyników z egzaminu.

Przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji do liceum może zawierać argumenty wskazujące na fakt błędnego naliczenia punktów czy też niewliczenia niektórych osiągnięć ucznia do punktacji ogólnej.

Odpowiedzi na odwołanie można spodziewać się w ciągu 7 dni od złożenia pisma. Co zrobić, jeśli dyrektor podtrzyma negatywną decyzję komisji rekrutacyjnej? W takim przypadku uczeń może odwoływać się dalej, ale już do sądu administracyjnego.

Ma na to aż 30 dni od otrzymania odpowiedzi na swoje odwołanie i powinien złożyć stosowne pismo za pośrednictwem dyrektora.

Kiedy warto się odwołać?

Przed złożeniem odwołania do liceum warto sprawdzić, jakiego typu sprawy kończyły się pomyślnie dla kandydata odrzuconego w pierwszym etapie rekrutacji. Bardzo często przyczyną niewpisania ucznia na listę osób przyjętych bywa całkowite pominięcie jego kandydatury przez zwykły ludzki błąd komisji rekrutacyjnej.

Jeśli nazwisko przyszłego licealisty nie widnieje ani na liście przyjętych, ani na liście odrzuconych, z pewnością warto odwołać się od takich wyników, gdyż istnieje duża szansa, że pismo zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Inny przypadek to sytuacja, w której okazuje się, że ostatni przyjęty kandydat do wybranej szkoły ma mniejszą ilość punktów niż kandydat odrzucony. To zdecydowanie sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i w takim przypadku również warto się odwołać.

Nierzadko zdarza się również, że od wyników rekrutacji odwołują się ci uczniowie, których wyniki są dokładnie takie same, jak osoby przyjętej do placówki na ostatnim miejscu. W takich okolicznościach pod uwagę zawsze brane są dodatkowe kryteria, takie jak wielodzietność rodziny lub niepełnosprawność kandydata. Warto wskazać je w odwołaniu.

Nawet jeśli żaden z tych przypadków nie miał miejsca, uczeń ma pełne prawo odwołać się od negatywnej decyzji komisji rekrutacyjnej i – o ile ma jak uzasadnić swoje odwołanie w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły średniej – powinien przynajmniej spróbować doprowadzić do ponownego rozpatrzenia jego kandydatury.

Nieco nadużywanym w ostatnim czasie argumentem, jaki przedstawiany jest w ramach uzasadnienia odwołania, bywa sam sposób funkcjonowania systemu rekrutacji w naszym kraju.

Chodzi tu przede wszystkim o problem związany z tak zwanym pierwszym wyborem ucznia. Każdy kandydat składa swoje dokumenty do tej szkoły, do której najbardziej chciałby się dostać.

Jeśli ta odrzuca jego kandydaturę, może dojść do sytuacji, w której bardzo dobry uczeń nie dostaje się do żadnej szkoły, ponieważ miejsca w placówkach „mniej preferowanych” zajmują już inni kandydaci, często z dużo gorszymi wynikami. Ostatecznie, można zatem przyjąć, że sama konstrukcja systemu rekrutacji stanowi podstawę do odwołania się od decyzji komisji.

Podsumowanie

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do decyzji komisji rekrutacyjnej odwołanie jest jedynym sposobem, aby cofnąć wydaną decyzję i starać się o przyjęcie do danej publicznej szkoły średniej.

Kiedy można złożyć odwołanie od decyzji szkoły? zanim przejdziecie do złożenia odwołania, trzeba najpierw złożyć w szkole wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, i dopiero gdy otrzymacie już uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka, możecie przejść do złożenia finalnego odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej powinno zawierać kilka niezbędnych elementów jak i samo uzasadnienie odwołania. Nie wystarczy więc napisać prośby typu: “proszę o ponowne rozpatrzenie mojego podania”, pismo musi spełniać szereg formalnych wymagań, dlatego zachęcam do pobrania przygotowanego przez nas wzoru odwołania, które wystarczy jedynie wypełnić danymi.

Jako ciekawostkę mogę dodać, że odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej można złożyć na niemal każdym etapie kształceniowym dziecka, zatem pierwszym odwołaniem, jakie może złożyć rodzic dziecka jest odwołanie do dyrektora publicznego przedszkola jeśli dziecko z jakichś powodów do przedszkola nie dostanie się.

Co jeśli dyrektor podtrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej? jeśli prośba o ponowne rozpatrzenie twojej kandydatury nie przyniosła żadnego skutku, ostatnią deską ratunku jest odwołanie się do sądu.

Jeśli nie wiesz, jak napisać odwołanie wzór odwołania, który przygotowaliśmy, świetnie sprawdzi się jako podstawka do sporządzenia własnego odwołania.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji WZÓR”
 1. Małgorzata Glanc

  Dziękujemy za oba pisma, tak jak Państwo nam poradzili, najpierw złożyliśmy wniosek o uzasadnienie, a później dopiero odwołanie. Jeszcze raz dziękujemy!

 2. Teresa Malicka

  Czy odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do liceum dostaje się od razu czy trzeba czekać? pismo potrzebne na już. Proszę o szybką odpowiedź!

  1. Grzegorz Szwaciński

   Pani Tereso, pismo zaraz po zakupie system automatycznie wysyła na podany adres e-mail.

Comments are closed.