Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór

Jak napisać podanie o przeniesienie do innego przedszkola? Przepisy prawa oświatowego nie odnoszą się szczegółowo do tematu przeniesienia dziecka z jednego przedszkola do drugiego. Jedyną obowiązującą regulacją, która odnosi się do tego zagadnienia – jest art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki.

Wstęp

podanie-o-przeniesienie-do-innego-przedszkola-wzor-pdf-docAby dyrektor przedszkola mógł przyjąć i pozytywnie rozpatrzyć podanie o przeniesienie do innego przedszkola, pismo musi spełniać szereg formalnych wymagań. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór

podanie-o-przeniesienie-do-innego-przedszkola-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór

Jak przenieść dziecko do innego przedszkola?

Rodzice często zastanawiają się, jak przenieść dziecko do innego przedszkola. Z uwagi na brak przepisów, które regulowałyby tę kwestię w sposób szczegółowy, należy wiedzieć, że o przyjęciu dziecka do innej placówki zawsze decyduje jej dyrektor. 

Rodzice powinni sporządzić podanie o przeniesienie do innego przedszkola i poczekać na decyzję w sprawie przyjęcia. Mogą również dołączyć do swojego wniosku dokumenty, takie jak orzeczenia czy opinie wydane, na przykład przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Niekiedy stan zdrowia dziecka czy jego rozwój psychofizyczny może mieć znaczenie w kontekście przyjęcia małego ucznia do innej placówki. 

Kto powinien poinformować przedszkole o rezygnacji dziecka?

Rodzice, zapisując swoje dziecko do innej placówki, mogą złożyć najpierw podanie o rezygnacje z przedszkola do dyrektora placówki, w której aktualnie uczy się ich dziecko, a dopiero później złożyć podanie o przeniesienie dziecka do innego przedszkola. 

Dyrektor, który wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka z innej placówki, przed wydaniem oficjalnej decyzji musi zadbać o to, aby rodzice doręczyli wspomniany wniosek. Później powinien postępować według takich samych zasad, które obowiązują po przyjęciu dzieci w trakcie zwykłej rekrutacji do przedszkola. 

Z kolei dyrektor przedszkola, które dziecko opuszcza, nie powinien odmówić rodzicom rezygnacji ani wydania dokumentów dotyczących dziecka, gdyż nie ma do tego podstaw prawnych. Kierujący placówką przyjmującą – zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – powinien poinformować go o przyjęciu dziecka, jeśli jest on dyrektorem placówki, w obwodzie której mieszka dziecko.  

Kiedy najlepiej przenieść dziecko do innego przedszkola?

Wniosek o przeniesienie dziecka do innego przedszkola najlepiej złożyć na ręce dyrektora placówki na przełomie zimy i wiosny, ponieważ – z punktu widzenia procedur związanych z takim przeniesieniem – dobrze jest wprowadzić wtedy zmiany wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli od 1. września. 

Jest to rozwiązanie korzystniejsze również ze względu na dziecko, któremu łatwiej będzie zaaklimatyzować się w nowej placówce po wakacjach. Dla kilkuletniego ucznia nagła zmiana grupy, nauczycieli i otoczenia może okazać się szokiem, który będzie skutkował poważnymi trudnościami z odnalezieniem się w obcym środowisku. 

Od czego zacząć procedurę przeniesienia dziecka do innego przedszkola?

Zanim rodzic podejmie decyzję o zmianie przedszkola, do którego uczęszcza jego dziecko, powinien porozmawiać z kierującym wybraną placówką. Podstawowym warunkiem przyjęcia kolejnego ucznia jest bowiem dysponowanie wolnymi miejscami, o czym placówki zwykle informują po zakończeniu semestru zimowego. 

Nawet jeśli w trakcie rozmowy dyrektor obieca rodzicom, że przyjmie dziecko, to nie zwalnia ich to z obowiązku złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie i oczekiwania na oficjalną odpowiedź. Warto więc dowiedzieć się, jak należy taki wniosek napisać.

Jak przygotować wniosek o przeniesienie dziecka do innego przedszkola?

Wniosek o przeniesienie dziecka do innego przedszkola to pismo o charakterze oficjalnego podania, które adresuje się do dyrektora nowej placówki. Ten – jeśli wyraża zgodę na przyjęcie dziecka – przejmuje wszelkie obowiązki związane z formalnym przeniesieniem ucznia do placówki, którą kieruje. 

Wniosek o przeniesienie dziecka do innej placówki powinien zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawców (rodziców dziecka),
 • dane dyrektora wraz z nazwą i adresem przedszkola,
 • odpowiedni tytuł, np.: “Prośba o przeniesienie dziecka…
 • treść wniosku ze wskazaniem takich informacji jak:
  • dane dziecka,
  • dane przedszkola, do którego dziecko uczęszcza,
  • dane aktualnej grupy przedszkolnej,
  • planowany termin zmiany placówki w tym innej grupy przedszkolnej,
 • uzasadnienie  przeniesienia dziecka do innego przedszkola,
 • podpisy rodziców. 

Jak uzasadnić wniosek o przeniesienie dziecka do innego przedszkola?

W tym przypadku wszystko zależy od warunków konkretnej sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina. Powody przeniesienia dziecka mogą być poważniejsze lub bardziej błahe, ale to od dyrektora zależy, czy uzna je za wystarczające.

Rodzice w swoich wnioskach najczęściej powołują się na:

 • zmianę miejsca zamieszkania (dojazdy dziecka),
 • zmianę miejsca pracy (np. gdy rodzic odwoził dziecko w drodze do pracy, ale w nowych okolicznościach nie ma takiej możliwości),
 • trudności dziecka w relacjach z rówieśnikami (np. gdy dziecko nie zna nikogo ze swojej grupy, a w innej placówce uczy się jego rodzeństwo czy kuzynostwo),
 • chęć zapewnienia dziecku lepszych warunków (np. gdy inna placówka oferuje bardziej wartościowe zajęcia dodatkowe, jest lepiej dostosowana do szczególnych potrzeb dziecka).

Słowo końcowe

Czy przepisy regulują przeniesienie dziecka do innego przedszkola? nie – w obecnym stanie prawnym Prawo oświatowe nie zawiera takich przepisów, a samo postępowanie przeniesienia dziecka odbywa się na indywidualnych procedurach każdego poszczególnego przedszkola.

Prośba rodziców, których dzieci z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą uczęszczać do obecnego przedszkola musi zawierać wszystkie niezbędne informacje – aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz u góry.

Warto od razu dodać, że w piśmie tym uzasadnienie przeniesienie dziecka jest niezbędne, i raczej nie powinno ono sprawić żadnemu rodzicowi jakichkolwiek trudności jeśli faktycznie rodzice chcą przenieść dziecko. Na pewno uzasadnienie przy przeniesieniu dziecka do innej placówki przedszkolnej nie musi być długie – wystarczy aby było rzeczowe.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór”
 1. Witam, czy w waszej bazie wzorów pism znajduje się może podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej? z pewnych względów chcę przenieść dziecko do innej grupy, trochę chodzi o to, że tamta grupa ma fajniejsze panie przedszkolanki i chciałbym, żeby moje dziecko było pod ich opieką :) czy mogę prosić o taki wzór pisma?

Comments are closed.