Podanie o przyjęcie do przedszkola WZÓR do pobrania!

Jak napisać podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola? rekrutacja do przedszkola odbywa się z reguły w sposób tradycyjny, czyli poprzez wypełnienie gotowego wniosku lub przy użyciu specjalnej platformy internetowej (rekrutacja elektroniczna). W niektórych przypadkach rodzic musi jednak sporządzić podanie o przyjęcie do przedszkola samodzielnie.

Wstęp

podanie-o-przyjecie-do-przedszkola-wzor-pdf-docJak je napisać? problem sporządzenia skutecznego podania rozwiązaliśmy za Ciebie, ponieważ przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór podania o przyjęcie dziecka do przedszkola, wzór ten pobierzesz poniżej:

Podanie o przyjęcie do przedszkola wzór

podanie-o-przyjecie-do-przedszkola-wzor-pdf-doc

Podanie o przyjęcie do przedszkola wzór

Kiedy wymagane jest podanie do dyrektora przedszkola?

Zwykły proces rekrutacji jest z reguły w pełni sformalizowany. Rodzic musi w odpowiednim terminie wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola i złożyć go w placówce wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola zawiera podstawowe informacje na temat małego ucznia, jego rodziców, a także ewentualnego rodzeństwa. Uwzględniane są różne kryteria, na podstawie których wnioskującemu przyznawane są punkty.

Pod uwagę bierze się między innymi zatrudnienie rodziców, niepełnosprawność członków rodziny czy obecność rodzeństwa uczącego się w tej samej placówce.

Niekiedy konieczne jest jednak złożenie samodzielnie sporządzonego wniosku. Podanie do przedszkola składają na przykład rodzice dziecka wyłączonego ze zwykłego procesu rekrutacji. Będą to maluchy, które nie ukończyły 3 roku życia – mogą one zostać przyjęte, jeśli zgodę wyrazi dyrektor placówki.

Zdarza się również, że dziecko nie zostaje przyjęte do tego przedszkola, które odpowiada rodzicom – chociażby ze względu na odległość obiektu od miejsca zamieszkania – w takim przypadku oraz w sytuacji, kiedy dziecko nie dostaje się do żadnej z placówek, do których składane były wnioski, konieczna jest pisemna prośba o przyjęcie do przedszkola.

Rodzic składa takie podanie na ręce dyrektora wybranej szkoły lub do Urzędu Gminy, prosząc o przydzielenie dziecku miejsca w dowolnej placówce.

Jak napisać podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola powinno zawierać podobne informacje, co gotowy do wypełnienia druk, wykorzystywany w procesie rekrutacyjnym. Należy umieścić w piśmie przede wszystkim dane osobowe dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych.

Podanie musi zachowywać odpowiedni układ (typowy dla dokumentów tego typu), w którym zostaną zawarte następujące informacje:

 • imię i nazwisko wnioskującego, wraz z adresem do korespondencji,
 • nazwę i adres jednostki przedszkolnej, imię i nazwisko dyrektora placówki,
 • dane osobowe kandydata, w tym wiek, PESEL i adres zamieszkania,
 • treść podania, czyli prośbę o przyjęcie dziecka wraz z uzasadnieniem.

Poruszając temat kryteriów przyjęcia do przedszkola, rodzic musi zdawać sobie sprawę z konieczności ich udokumentowania. Niezbędne będą więc odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia, dotyczące między innymi miejsca zameldowania czy czynności zawodowej.

Uzasadnienie podania o przyjęcie do przedszkola

Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola, musi zgromadzić odpowiednią ilość punktów, przyznawanych za różne kryteria. Uzasadnieniem podania o przyjęcie jest więc opisanie sytuacji rodziny.

Istotne będą wzmianki o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dziecka, wychowywaniu dziecka w rodzinie zastępczej, niepełnosprawności dziecka lub innego członka rodziny.

Czynniki te mają bowiem wpływ na udzielenie kandydatowi pierwszeństwa w procesie rekrutacji.

Należy pamiętać, że wszystkie informacje użyte w ramach uzasadnienia podania muszą zostać potwierdzone dokumentami dołączonymi do podania o przyjęcie dziecka. W przypadku niepełnosprawności dziecka, rodziców lub rodzeństwa trzeba potwierdzić je przy pomocy orzeczenia o niepełnosprawności, lub konieczności kształcenia specjalnego.

Wielodzietność lub samotne wychowywanie dziecka potwierdza się za pomocą odpowiedniego oświadczenia. Samotny rodzic może dołączyć do wniosku na przykład odpis aktu zgonu drugiego rodzica, bądź wyrok sądu orzekający separację/rozwód.

Placówka lub gmina ma prawo w każdej chwili zweryfikować prawdziwość takich załączników, dlatego nie warto składać fałszywych oświadczeń.

Jak napisać odwołanie do przedszkola?

Jeśli dziecko zostanie przydzielone do placówki, która nie odpowiada rodzinie lub nie dostanie się do żadnego przedszkola, rodzic może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy dzieci przyjętych.

W pierwszej kolejności rodzic powinien poprosić komisję o pisemne uzasadnienie decyzji o odrzuceniu kandydatury dziecka, wzór takiej prośby pobierzesz poniżej:

Wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola wzór

wniosek-o-uzasadnienie-nieprzyjecia-dziecka-do-przedszkola-wzor-pdf-doc-word

Wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola wzór

Po otrzymaniu odpowiedzi może w ciągu 7 dni sporządzić i złożyć na ręce dyrektora odwołanie do przedszkola. Jeśli dyrektor odrzuci wniosek, rodzic ma prawo złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Odwołanie do przedszkola wzór

Inna możliwość to udział w rekrutacji uzupełniającej, o ile takowa jest prowadzona. Jeśli w placówkach pozostały jeszcze wolne miejsca, informacje na ten temat rodzic znajdzie na platformie rekrutacyjnej lub na stronie urzędu gminy.

W przypadku dostępności miejsc w odpowiadających rodzinie przedszkolach konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej. Należy pamiętać jednak, aby złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Kluczowym czynnikiem decydującym o przyjęciu kandydata na tym etapie rekrutacji będzie między innymi obecność rodzeństwa w tej samej placówce, miejsce zamieszkania oraz zatrudnienie rodziców.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

4 komentarzy w “Podanie o przyjęcie do przedszkola WZÓR do pobrania!”
 1. Dzień dobry, chodzi mi o przyjęcie dziecka do przedszkola wniosek można złożyć w kilku przedszkolach czy tylko w tym pod który należymy ze względu na adres zamieszkania? Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola już pobrałam z Państwa strony, chciałabym się tylko dowiedzieć do ilu przedszkoli mogę złożyć ten wniosek, pozdrawiam!

  1. Grzegorz Szwaciński

   Witam Maria! z tego co wyczytałem na stronie rządowej, możesz złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wybierając maksymalnie trzy przedszkola.

 2. Witam, w jakim formacie jest Państwa Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? pdf czy doc (word)?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola jest w formacie pdf i doc (do wyboru).

Comments are closed.