Skierowanie na badania lekarskie nauczyciela wzór

Jak napisać skierowanie dla nauczyciela na badania lekarskie? Skierowanie na badanie lekarskie nauczyciela może zostać wystawione profilaktycznie lub w związku z procedurą ubiegania się o urlop na poratowanie zdrowia. W każdym przypadku dokument musi zawierać określone elementy, w tym przede wszystkim dokładny opis warunków pracy pedagoga.

Wstęp

Jak wygląda prawidłowo sporządzone skierowanie na badania lekarskie nauczyciela? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skierowania, które spełni wszystkie formalne wymagania i wywoła oczekiwane skutki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skierowania, który pobierzesz poniżej:

Skierowanie na badania lekarskie nauczyciela wzór

skierowanie-na-badania-lekarskie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Skierowanie na badania lekarskie nauczyciela wzór

Skierowanie na badania profilaktyczne

Okresowe badania nauczycieli wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat. Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać trzy kluczowe elementy:

 1. Określenie rodzaju badania profilaktycznego.
 2. Określenie stanowiska pracy – w przypadku osób przyjmowanych lub przenoszonych na inne stanowisko mogą to być dwa, lub więcej stanowisk, a w przypadku osób zatrudnionych aktualne stanowisko. 
 3. Opis warunków pracy, w tym występowanie na danym stanowisku czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i innych, wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Konieczne jest też podanie wielkości narażenia na te czynniki, aktualnych wyników badań i pomiarów.

Opis warunków pracy, który pracodawca umieszcza w skierowaniu na badania, musi być jak najdokładniejszy, aby zawierał informacje niezbędne lekarzowi medycyny pracy dla prawidłowej oceny zdolności do pracy danego nauczyciela.

Jeśli w karcie oceny ryzyka zawodowego dane stanowisko jest stanowiskiem, na którym – co do zasady – występują warunki szkodliwe lub uciążliwe, należy informacje tego typu obowiązkowo umieścić w skierowaniu.

Co powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie dla nauczyciela?

Skierowanie na badania lekarskie pracodawca, czyli dyrektor, może przygotować w oparciu o przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór skierowania na badania lekarskie nauczyciela.

Dokument ten jest zgodny ze wzorem skierowania pracownika na badania lekarskie, określonym w treści załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.2067).

W skierowaniu na badania lekarskie dla nauczyciela należy ująć więc:

 • stanowisko pracy: nauczyciel,
 • opis warunków pracy, w tym informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych i innych, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników.

W przypadku stanowiska nauczyciel będą to między innymi:

 • czynniki fizyczne, czyli hałas, narażenie na oddziaływanie urządzeń elektrycznych (komputery),
 • czynniki chemiczne, na przykład substancje uczulające, 
 • czynniki biologiczne, w tym narażenie na czynniki zakaźne, jak wirusy i bakterie,
 • inne, w przypadku nauczycieli: praca wymagająca długotrwałego, stałego wysiłku głosowego oraz obsługa monitora komputerowego do 4 godzin lub powyżej 4 godzin dziennie.

Na koniec skierowanie na badania nauczyciela powinno zawierać podsumowanie liczby czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i innych. 

Skierowanie w procedurze ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela nie jest udzielany „z urzędu”, lecz na wniosek pracownika. Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel musi złożyć z wyprzedzeniem.

Procedura udzielania takiego urlopu może się przedłużyć, jeśli dyrektor lub nauczyciel złoży odwołanie od orzeczenia lekarskiego, którego uzyskanie jest jednym z kroków w procesie ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia. 

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • w dniu rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia pozostawać w nauczycielskim stosunku pracy –  musi mieć podpisaną umowę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć,
 • legitymować się co najmniej 7-letnim oraz nieprzerwanym okresem pracy w zawodzie nauczyciela (w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć), a okres ten powinien bezpośrednio poprzedzać rozpoczęcie urlopu,
 • nie posiadać uprawnień emerytalnych,
 • odczekać co najmniej jeden rok od dnia zakończenia poprzedniej części urlopu zdrowotnego.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela

Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela zostanie wydane tylko w przypadku:

 • wystąpienia oznak choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
 • rozwoju choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

Wnioskując o urlop, nauczyciel nie wskazuje jednak na spełnienie jednego z tych dwóch warunków. Może zrobić to jedynie lekarz po przeprowadzeniu badania. 

Jak uzyskać urlop dla poratowania zdrowia? Nauczyciel musi w tym celu:

 • złożyć wniosek o udzielenie urlopu u pracodawcy, czyli dyrektora,
 • uzyskać skierowania na badania do lekarza medycyny pracy, przy czym dyrektor ma obowiązek wydać takie skierowanie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez nauczyciela – przedtem dyrektor przeanalizuje, czy nauczyciel w ogóle spełnia warunki do skorzystania z tego urlopu,
 • udać się na badania do lekarza medycyny pracy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania, 
 • uzyskać orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Należy pamiętać, że od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie – zarówno nauczycielowi, jak i dyrektorowi.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze