Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego? Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Dyrektor dokonuje takiej oceny nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania ze stażu. Co powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego?

Wstęp

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-docW dokumencie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, aby spełniał on formalne wymogi stawiane dla tego typu pism. Aby ułatwić Ci sporządzenie oceny dorobku nauczyciela mianowanego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego wzór

Schemat dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego

Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela poprzedza kilka istotnych działań:

 • złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu (składa nauczyciel),
 • złożenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (składa opiekun stażu),
 • wystąpienie do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela – rada ma na jej wydanie 14 dni, przy czym niewydanie opinii nie wstrzymuje dalszego procesu opiniowania,
 • dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela przez dyrektora w ciągu 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Co powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego?

Postanowienia Karty Nauczyciela nie mówią dokładnie o tym, jak powinna wyglądać ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego. Wiadomo jednak, że taka opinia musi przyjmować formę pisemną.

Powinna również klarownie odpowiadać na pytanie, czy ocena dorobku zawodowego jest pozytywna, czy negatywna. Musi zawierać też uzasadnienie takiej oceny i pouczenie o możliwości odwołania się od niej. 

Każda karta oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego może zostać sporządzona według następującego schematu:

 • data wystawienia dokumentu,
 • oznaczenie opiniowanego nauczyciela: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego, okres odbywania stażu, podstawa prawna,
 • oznaczenie szczegółów stażu, w tym miejsce odbywania stażu, wymiar zatrudnienia, zajmowane stanowisko,
 • oznaczenie terminów, w tym rozpoczęcia stażu, zakończenia stażu, zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • określenie ustalonej oceny: pozytywna albo negatywna,
 • uzasadnienie oceny, 
 • informacja o opinii rady rodziców – nieobowiązkowo, 
 • pouczenie o możliwości złożenia odwołania,
 • podpis dyrektora.

Co podlega ocenie w ramach opinii o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego?

Przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego zawsze zawiera jedno z określeń: ocena pozytywna lub ocena negatywna. Czego dotyczy jednak taka opinia? Ustawa nie określa, kiedy nauczyciel powinien uzyskać ocenę pozytywną, a kiedy negatywną.

Decyduje o tym zawsze sam dyrektor. Jego rolą jest jednak określenie, czy i w jakim zakresie nauczyciel zrealizował zadania określone w planie rozwoju zawodowego, a nie dokonanie oceny spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania konkretnego stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.

Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy nauczyciel w trakcie trwania stażu otrzymywał kary porządkowe, za nieprzestrzeganie:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów BHP,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy lub usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Jeśli takie zachowania nie wpłynęły na realizację planu rozwoju zawodowego, to nie stanowią one podstawy do wystawienia nauczycielowi negatywnej oceny dorobku zawodowego. Jedynie całkowite niezrealizowanie lub niewystarczające zrealizowanie planu rozwoju zawodowego może uzasadniać wystawienie opinii negatywnej.

Przy czym w przypadku uzyskania takiej oceny dorobku zawodowego, nauczyciel:

 • nie ma prawa do wnioskowania o przedłużenie stażu w celu zrealizowania założeń planu rozwojowego,
 • może złożyć wniosek o realizację dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, ale nie zmienia to poprzednio ustalonej opinii.

Jak uzasadnić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego?

Wypełniając wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego, dyrektor musi uzasadnić przyznaną ocenę pozytywną lub negatywną. Do czego może więc się odnieść?

Przepisy nie mówią nic na temat elementów ani stopnia szczegółowości uzasadnienia oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Dobrze, jednak jeśli dyrektor odniesie się w swoich argumentach do tego:

 • w jakim stopniu nauczyciel zrealizował zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
 • jakie działania nauczyciel podejmował w okresie stażu,
 • jakie były efekty zrealizowanych przez nauczyciela zadań,
 • jaki był stopień zaangażowania nauczyciela w realizację działań.

Kluczową podstawą do ustalenia, a następnie uzasadnienia opinii o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego jest plan rozwoju zawodowego.

Jeśli nauczyciel w swoim sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego odniósł się szczegółowo do wszystkich zadań ujętych w tym planie, to dyrektor w swoim uzasadnieniu może ograniczyć się do potwierdzenia stwierdzeń nauczyciela.

Ma też możliwość, ale nie obowiązek, powołać się na opinię rady rodziców, o którą musi wystąpić, ale która jednocześnie nie jest dla niego w żaden sposób wiążąca.

Kup przygotowany przez nas wzór oceny dorobku nauczyciela, jest to aż 7 stron!

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor-pdf-doc-1

 

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor-pdf-doc-2

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor-pdf-doc-3

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor-pdf-doc-4

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor-pdf-doc-6

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-wzor-pdf-doc-7

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze