Negatywna ocena pracownika PRZYKŁAD

Jak napisać negatywną ocenę pracownika? Ocena pracy pracownika często wiąże się nie tylko z jego postawą i osiąganymi wynikami, ale również ze stopniem realizacji celów samego przedsiębiorstwa. Wyniki oceny pracowniczej wykorzystuje się do podziału budżetu wynagrodzeń, a także do wprowadzenia zmian w strukturze zatrudnienia – do awansów i zwolnień. Ocena pracownika jest też informacją zwrotną dla osoby zatrudnionej. Może stanowić źródło motywacji, a także umożliwić lepsze zaplanowanie jego szkoleń i planu rozwoju. Ma to szczególne znaczenie, kiedy jest to negatywna ocena pracownika.

Wstęp

negatywna-ocena-pracownika-przyklad-wzor-pdf-docJak przygotować negatywną opinię na temat danego pracownika? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej negatywnej opinii, przygotowaliśmy gotowy przykład, który możesz z łatwością wykorzystać, wzór negatywnej opinii pobierzesz poniżej:

Negatywna ocena pracownika przykład

Co to jest ocena pracownika?

Ocena okresowa pracownika to podsumowanie wyników jego pracy za dany okres, najczęściej za rok. Zazwyczaj przełożony dokonuje jej wspólnie z pracownikiem poprzez rozmowę lub ankietę. Dla pracodawcy ocena pracownika jest narzędziem kontroli i sposobem na zbadanie wydajności pracowników. Pomaga także wykryć problemy wewnętrzne firmy.

Z kolei dla pracownika okresowa ocena to szansa na awans, zmianę stanowiska czy podwyżkę. Jeśli zaś jest to negatywna ocena pracy, to pracownik powinien traktować ją jako szansę na rozwinięcie swoich kompetencji. 

Okresowa ocena pracownika nie powinna skupiać się na wytykaniu błędów czy na obwinianiu pracownika za problemy firmy. Jej funkcje to przede wszystkim:

 • rola informacyjna  – ocena pracodawcy pozwala sprawdzić, jak dana osoba radzi sobie w pracy, jakie są dla niej obszary do rozwoju;
 • rola motywacyjna – pracownik jest bardziej zmotywowany, kiedy wie, że jego praca podlega ocenie;
 • rola rozwojowa –  daje pracownikowi szansę na pokonywanie kolejnych etapów na ścieżce kariery,
 • rola edukacyjna – wpajanie i egzekwowanie wartości, idei, celów firmy.

Co powinna zawierać ocena pracownika?

Ocena roczna pracownika musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane pracownika oraz opis jego kompetencji i efektywności w wykonywaniu zadań. 

Elementy oceny pracownika to zatem:

 • dane personalne pracownika;
 • ocena stopnia realizacji zadań,
 • opis umiejętności i kompetencji.

Dobór kryteriów uzależnia się od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska. Żadne z kryteriów nie może jednak dyskryminować pracownika. Ocena okresowa powinna zawierać więc nie tylko rzetelną opinię, ale także jej uzasadnienie. Zwłaszcza gdy jest to słaba ocena pracownika.

Przy ocenie pracy pracownika pod uwagę zwykle bierze się:

 • terminowość – realizację zadań w terminie,
 • znajomość przepisów i stosowanie ich w praktyce, 
 • organizację pracy – planowanie i pracowanie zgodnie z planem,
 • postawę etyczną (uczciwość),
 • wiedzę specjalistyczną, 
 • umiejętności w zakresie obsługi urządzeń technicznych,
 • znajomość języków obcych, 
 • podnoszenia kwalifikacji,
 • komunikatywność w odniesieniu do pracodawcy, pracowników, klientów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności negocjacyjne – obrona własnego stanowiska,
 • samodzielność – samodzielne wyznaczanie celów i zadań,
 • zarządzanie informacjami – przekazywanie i gromadzenie informacji,
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

Negatywna ocena pracownika nie oznacza zwolnienia

Rozpoznając przykład negatywnej oceny pracownika, każda osoba zatrudniona wpada w panikę i stresuje się perspektywą zwolnienia. Tymczasem negatywna ocena pracowników nie musi oznaczać zakończenia współpracy z daną firmą. 

Zdarza się, że mimo starań i wkładanego wysiłku pracownik nie osiąga zamierzonych celów, a wtedy otrzymuje słabą ocenę za swoją pracę. Taka ocena powinna służyć wypracowaniem tak zwanego planu naprawczego. 

Plany naprawcze warto sporządzać na piśmie. Należy formułować w nich – wraz z pracownikiem – skuteczny plan działania, który prowadzi do osiągnięcia celu. Pracownik powinien móc wykazać się przy tym inicjatywą, a przynajmniej powinien zostać dopuszczony do konsultacji w ramach projektu przygotowanego przez pracodawcę. 

Planu naprawczego nie regulują przepisy prawa (Kodeksu Pracy), ale jego zasady mogą precyzować wewnętrzne przepisy pracodawcy, takie jak regulamin ocen okresowych, regulamin pracy czy układ zbiorowy pracy. 

Jak stworzyć plan naprawczy dla pracownika ze słabą oceną pracy?

Dokument tego typu powinien wskazywać:

 • wyniki odbiegające od założonej normy lub celu,
 • sposób realizacji planu wraz ze wskazówkami i opisem działań, które prowadzą do założonego celu,
 • określenie pożądanego rezultatu.

W sytuacji, gdy ustalony rezultat planu jest uzgodniony i zaakceptowany przez pracownika jako możliwy do realizacji, warto upewnić się jeszcze, czy pracownik ma pewność,  w jaki sposób może osiągnąć ustalony efekt.

Ostateczny rezultat wdrożenia planu naprawczego powinien zostać zapisany za pomocą konkretnych mierników. Może to być na przykład liczbowy wzrost sprzedaży.

Jeśli pracodawca określi efekt stosowania planu naprawczego zbyt ogólnie, może mieć problem ze sformułowaniem przyczyn ewentualnego wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku niezrealizowania założeń tego planu.

A kiedy negatywna ocena pracownika może skutkować zwolnieniem z pracy? Wypowiedzenie umowy o pracę w związku ze słabą oceną pracownika przez sąd pracy uznane byłoby za zbyt pospieszne.

Jeśli jednak pracodawca podejmował określone działania i dawał zatrudnionemu pisemne wskazówki (plan naprawczy), mające pomóc pracownikowi w poprawie wyników pracy, ale wszystko to nie przyniosło pożądanych rezultatów, przełożonemu nie pozostaje nic innego jak zdegradowanie lub zwolnienie osoby zatrudnionej.

Podsumowanie

Ponieważ oceny pracownicze – oceny okresowe są niemal standardem w większości firm, kwestie związane z oceną pracowników jasno reguluje art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy, przepis ten nakazuje pracodawcy, aby stosować wyłącznie obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników lub wyników ich pracy.

Zatem przykładowa ocena pracownicza na danym stanowisku powinna być odzwierciedleniem tego, jak pracownika faktycznie zachowuje się, jak się rozwija, czy zwiększa swoje umiejętności i kompetencje pracownicze, jak obsługuje klientów, itd.

Jeśli jednak pracownik faktycznie nie wypełnia swoich obowiązków należycie, lub nie podejmuje inicjatywy rozwijania się, to arkusz oceny pracownika będzie wybrzmiewał negatywnie, bo na tym polega właśnie system ocen pracowniczych.

Podobne wzory pism

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze