Wzór pisma: Opinia o pracowniku do sądu + instrukcja

Opinia o pracowniku do sądu to dokument, który może pomóc pracownikowi w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia nie tylko w sprawie karnej, ale również w sporze cywilnym i sprawie rodzinnej tj. rozwód, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, przywrócenie władzy rodzicielskiej, itp.

Dlatego jeśli pracownik decyduje się na poproszenie pracodawcy o wystawienie na jego temat opinii, pracodawca ceniący swojego pracownika powinien poczuć się zobligowany, by stworzyć takie pismo, którym faktycznie pracownik będzie mógł się posłużyć.

Wprowadzenie

waznePrzed przygotowaniem opinii o pracowniku do sądu warto więc poznać pewne zasady, które mogą pomóc w przygotowaniu pisma. Sprawdź, jak przygotować opinię o pracowniku do sądu oraz jakie informacje w niej zawrzeć, by stanowiła konkretny dowód w sprawie. Dla ułatwienia załączam poniżej gotowy do pobrania wzór pisma:

Opinia o pracowniku do sądu WZÓR

Czym jest opinia o pracowniku do sądu?

1Opinia o pracowniku do sądu to dokument, którym pracownik może się posłużyć w celu uzyskania pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia w sporze sądowym. Pozytywna opinia pracodawcy może bowiem wpłynąć na korzystne odebranie osoby pracownika przez sąd, ławników, kuratorów sądowych, a także pracowników innych instytucji.

Niemniej jednak kodeks pracy, ani żaden inny akt normatywny nie nakłada na pracodawcę obowiązku przygotowania opinii o pracowniku. Jedynym wyjątkiem będzie zobowiązanie sądu nałożone bezpośrednio na pracodawcę.

Jak przygotować opinię o pracowniku do sądu?

wzor-pismaJak już wspomniałam, pracodawca nie ma obowiązku przygotowania opinii o pracowniku do sądu, chyba że otrzyma takie zobowiązanie.

Jeśli z prośbą o przygotowanie opinii zwraca się sam pracownik, pracodawca powinien dopytać o cel przygotowania opinii tak, by w jej treści skupić się na istotnych w danej sprawie okolicznościach.

Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że nie istnieje żaden ogólnie przyjęty wzór opinii o pracowniku. Dlatego, jeśli opinia ma posłużyć w sprawie karnej lub rodzinnej, pracodawca może odnieść się nie tylko do wykonywanej pracy, ale również do kultury osobistej pracownika, jego zaangażowania, sumienności, życzliwości, relacji ze współpracownikami.

Opinia może opisywać cechy charakteru, które pracodawca dostrzega w pracowniku i może zostać zakończona życzliwym słowem. Taka ocena pracownika będzie oceną subiektywną, dlatego pracodawca nie musi obawiać się, że w opinii zostanie dostrzeżona np. sympatia do pracownika.

Opinia o pracowniku do sądu, co powinna zawierać?

podsumowanie

Oprócz opisu osobistych cech pracownika – charakter, podejście do pracy, kontakt ze współpracownikami, pracodawca w opinii o pracowniku zawrzeć powinien informacje o:

  • zajmowanym przez pracownika stanowisku – nazwa i opis stanowiska pracy, data zatrudnienia
  • umowie o pracę – charakter świadczonej pracy (umowa o pracę – wielkość etatu, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
  • zakres obowiązków pracownika
  • informacje o awansach, nagrodach, kursach i odbytych szkoleniach
  • ocena wywiązania się pracownika z powierzonych mu zadań.

Negatywna opinia o pracowniku do sądu

22Jeśli z wnioskiem o wydanie opinii do sądu występuje sam pracownik, a pracodawca waha się z oceną osoby pracownika, może odmówić przygotowania opinii. Wydaje się bowiem, że opinia o pracowniku, jako dobrowolny dokument ze strony pracodawcy nie powinien wywoływać negatywnych skutków po stronie pracownika, tym bardziej kiedy stosunek pracy nadal trwa.

Jeśli jednak pracownik upiera się na wydanie opinii, pracodawca ma prawo takową przygotować, biorąc pod uwagę swoją subiektywną ocenę na temat pracownika. Natomiast sam pracownik powinien podjąć ostateczną decyzję, czy przedłoży w sądzie nie do końca dla siebie korzystną opinię.

Podsumowanie

wazna-informacjaOpinia do sądu o pracowniku to niesformalizowany żadnymi przepisami dokument, którym może posłużyć się pracownik w toku postępowania sądowego.

Pracodawca nie ma obowiązku przygotowania opinii o pracowniku do sądu, kiedy o opinię prosi sam pracownik. Natomiast opinia o pracowniku powinna zostać przygotowania, jeśli wynika ze zobowiązania sądu nałożonego na pracodawcę.

Opinia o pracowniku do sądu powinna zawierać formułę dokumentu urzędowego – dane pracodawcy, dane pracownika, instytucję, do której jest kierowana (nazwę sądu i wydział), datę sporządzenia, podpis i pieczęć pracodawcy.

W treści opinii powinny znaleźć się informacje zarówno o ocenie pracownika pod kątem świadczonej pracy i wykonywanych obowiązków pracowniczych, jak i opis jego cech osobistych. Opinia może przybrać formę oceny subiektywnej.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4,91 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze