Rezygnacja TEB Edukacja wzór

Jak zrezygnować ze szkoły TEB Edukacja? Rezygnacja z dalszej nauki w szkole prywatnej to nic innego jak odstąpienie od umowy o kształcenie. Zasadą jest, że taką umowę wypowiada się szkole na piśmie. Nie inaczej jest w przypadku rezygnacji ze szkoły policealnej TEB Edukacja. Niezależnie od przyczyny, z reguły odstąpienie od umowy TEB Edukacja możliwe jest w każdym czasie.

Wstęp

rezygnacja-teb-edukacja-wzor-pdf-docJak sporządzić stosowne pismo, aby spełniło wszystkie formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji ze szkoły TEB Edukacja, którą pobierzesz poniżej:

Rezygnacja TEB Edukacja wzór

Czy można zrezygnować ze szkoły policealnej TEB Edukacja?

Rezygnacja TEB Edukacja to często wyszukiwany w sieci temat. Warto pamiętać więc, że do szkół policealnych tego typu zawsze zapisują się osoby pełnoletnie, nieobjęte obowiązkiem szkolnym. Oznacza to, że pobieranie nauki w szkole policealnej jest w pełni dobrowolne. Odbywa się na podstawie umowy o kształcenie (a dokładniej: umowy o przeprowadzenie procesu kształcenia), którą można wypowiedzieć jak każdą inną umowę. 

Szczegółowe warunki wypowiedzenia umowy TEB Edukacja SP. z o.o. powinny zostać określone w regulaminie placówki czy w samej umowie. Należy więc zapoznać się z nimi, zanim złożymy rezygnację z kontynuowania nauki. 

Co do zasady, rezygnacja ze szkoły TEB Edukacja musi zostać sporządzona na piśmie i złożona w sekretariacie placówki. Jeśli w ramach zawartej z placówką umowy słuchacza obowiązuje okres wypowiedzenia, to w przypadku kierunków płatnych (niektóre co roku są darmowe), konieczne będzie uiszczanie opłat za miesiące obejmujące ten okres.

Poza tym, wypowiedzenie umowy nie powinno być objęte żadnymi karami finansowymi. 

Przyczyny rezygnacji ze szkoły policealnej

Rezygnacja ze szkoły policealnej bywa efektem różnych sytuacji życiowych. Bardzo często wiąże się ze zmianą planów na przyszłość – chęcią podjęcia pracy lub rozpoczęcia studiów. Słuchacz może zrezygnować jednak z dowolnego powodu.

Zdarza się, że jest to po prostu niezadowolenie z poziomu nauczania szkoły, czyli:

 • częste odwoływanie zajęć,
 • częste zmiany rozkładu zajęć,
 • słabe przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego,
 • częste nieobecności nauczycieli, 
 • częste zmiany nauczycieli, i tak dalej. 

 

Jak zrezygnować z dalszej edukacji w szkole policealnej?

Rezygnacja ze szkoły policealnej TEB może mieć miejsce zarówno przed terminem rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, jak i w trakcie semestru. Aby zrezygnować z dalszego pobierania nauki, wystarczy złożyć rezygnację w formie pisemnej i złożyć dokument w sekretariacie szkoły.

Jeśli kierunek nauczania jest płatny, warto upewnić się, że pismo zostało zaakceptowane i uzyskać potwierdzenie wypowiedzenia umowy. W przeciwnym razie szkoła może nadal obciążać słuchacza kosztami czesnego, nawet jeśli ten nie bierze udziału w zajęciach. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy szkole policealnej?

Ze względu na ryzyko naliczenia opłat za dalsze kształcenie, do przygotowania wypowiedzenia umowy TEB Edukacji warto wykorzystać gotowy wzór rezygnacji ze szkoły policealnej, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy dla tego typu pisma, czyli:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane słuchacza: imię, nazwisko, numer PESEL, kierunek, tok, tryb nauczania, dane do kontaktu,
 • dane adresata podania, czyli dane szkoły,
 • treść rezygnacji wraz z uzasadnieniem,
 • czytelny podpis ucznia,
 • wypis pobranych dokumentów, czyli dokumentów, które słuchać chce odzyskać, np. świadectwo ukończenia szkoły średniej. 

Czy uzasadnienie wypowiedzenia umowy szkole policealnej jest konieczne? Teoretycznie, wypowiedzenie szkole umowy bez wskazania powodu nie jest czymś, co uniemożliwiałoby faktyczną rezygnację ze szkoły.

Uzasadnienie rezygnacji będzie jednak istotne, jeśli słuchacz zapisany jest na kierunek płatny, a wypowiedzenie umowy spowoduje nałożenie na niego kosztów, o których umorzenie chciałby się ubiegać.

W takim przypadku uzasadnienie rezygnacji z dalszego kształcenia – na przykład z powodu braku środków finansowych na kontynuację nauki – będzie jak najbardziej wskazane. 

 

Rezygnacja ze szkoły policealnej a zwrot opłat

Osoby chcące zrezygnować ze szkoły policealnej w trakcie roku szkolnego lub po prostu po uiszczeniu wpisowego i czesnego na dany semestr z wyprzedzeniem, często obawiają się, że nie uda im się odzyskać już wpłaconych środków.

Niestety, wiele zależy tutaj od polityki danej placówki oświatowej. Niektóre szkoły zastrzegają w swoich regulaminach, że pewne opłaty są bezzwrotne bezwarunkowo. Najczęściej dotyczy to wpisowego, rzadziej czesnego.

Jeśli słuchacz nie zamierza brać udziału w zajęciach, za które zapłacił “z góry”, powinien wnioskować o zwrot wpłaconych środków. 

Poza tym, chociaż rezygnacja ze szkoły policealnej wymaga rozliczenia się z placówką, to nie powinna wiązać się z innymi kosztami niż te wynikające z umowy, związane z jej wypowiedzeniem. Z reguły są to opłaty wynikające z obowiązującego okresu wypowiedzenia, czyli na przykład czesne za jeden miesiąc. 

Należy uważać więc na praktyki, w ramach których szkoła próbuje niezgodnie z prawem wzbogacić się na rezygnującym słuchaczu. Chodzi o sytuacje, w których rezygnacja wiąże się z poniesieniem kosztów, z których wcześniej szkoła zwolniła słuchacza poprzez podpisanie z nim umowy na promocyjnych warunkach.

Na przykład, nakazując mu zapłacić za darmowy zgodnie z umową semestr nauki. Szkoła nie może więc wezwać ucznia do zwrotu ulgi edukacyjnej, nawet jeśli ten zrezygnuje z dalszej nauki w trakcie semestru.

O czym pamiętać rezygnując z nauki w szkole policealnej?

Składając wypowiedzenie umowy w szkole policealnej, warto uzyskać potwierdzenie wystosowania odpowiedniego pisma na osobnej kopii lub przesłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Potwierdzenie pełni rolę dowodową na wypadek dalszego naliczania opłat za kształcenie. Poza tym należy wiedzieć, że sprawy tego typu zwykle załatwiane są od ręki i nie wymagają informowania drugiej strony o przyjęciu rezygnacji.

Tymczasem wraz z podpisaniem umowy o kształcenie, słuchacz z reguły składa w szkole kilka wymaganych dokumentów, w tym bardzo ważne świadectwo ukończenia szkoły średniej. Składając wypowiedzenie w placówce osobiście, uczeń zwykle odbiera wszystkie swoje dokumenty jeszcze tego samego dnia, co może okazać się istotne, jeśli zamierza zapisać się do innej szkoły. 

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Rezygnacja TEB Edukacja wzór”
 1. Mam problem z rezygnacją z TEB Edukacji, kilka miesięcy temu złożyłam pismo, ale ponoć ktoś coś przeoczył. Nie mogę chodzić do szkoły, bo urodziłam dziecko i nie jest w stanie pogodzić obowiązków wychowawczych z lekcjami w szkole TEB. Muszę ponownie złożyć rezygnację ze szkoły, i mam nadzieję, że będzie to skuteczne wypowiedzenie, a nie jak w tamtym przypadku. Być może sama coś źle napisałam, nie wiem, nie mogą znaleźć nawet mojego pisma.

  Dla pewności chyba zaniosę rezygnację osobiście do sekretariatu szkoły. Czytam na różnych forach, że nie tylko ja mam problem ze zrezygnowaniem ze szkoły, zdarzają się osoby, co mają podobną sytuację do mojej, zresztą nie tylko w szkole TEB, ale i w WSB, czy Wiedza. Pozdrawiam

Comments are closed.