Rezygnacja ze Szkoły Jazdy WZÓR + omówienie

Jak napisać rezygnację z kursu nauki prawa jazdy? Kurs nauki jazdy ma na celu wykształcić kierowcę, który będzie w stanie samodzielnie, bezpiecznie, sprawnie i zgodnie z przepisami poruszać się po drodze. Aby nauka przebiegała pomyślnie i zakończyła się pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego, instruktor zatrudniony przez ośrodek szkolenia powinien mieć nie tylko ogromną wiedzę, ale również umiejętności adaptacji stosowanych przez siebie metod szkoleniowych do danego kursanta.

Wstęp

rezygnacja-ze-szkoly-jazdy-wzor-pdf-docJeśli osoba ucząca się jeździć nie jest jednak zadowolona ze swojej szkoły nauki jazdy, może z niej zrezygnować. Jak wygląda rezygnacja z kursu na prawo jazdy? na pewno dla celów formalnych, rezygnację należy sporządzić na piśmie, aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór rezygnacji, którą pobierzesz poniżej:

Rezygnacja ze Szkoły Jazdy wzór

Jakich sytuacji dotyczy najczęściej rezygnacja ze Szkoły Jazdy?

Na sukces zdanego egzaminu państwowego składa się zarówno postawa kursanta, jak i instruktora. Ten pierwszy musi być ambitny i zaangażowany, a ten drugi powinien mieć nie tylko wiedzę – dotyczącą obowiązującego prawa drogowego oraz budowy i obsługi pojazdów – ale także motywację do wykonywania swojej pracy rzetelnie oraz dostosowywania technik szkoleniowych do możliwości kursanta.

Zdarza się jednak, że pracownik szkoły nauki jazdy zwyczajnie marnuje czas osoby uczącej się. Dzieje się tak wtedy, kiedy nie realizuje programu nauczania, skraca zajęcia, załatwia swoje sprawy prywatne lub sprawy firmowe podczas jazd, czy też rozmawia podczas zajęć o tematach niezwiązanych z nauką jazdy.

Kursant, który nie jest zadowolony ze swojego instruktora, może go zmienić, jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe (np. w sytuacji, kiedy inni instruktorzy nie są już dostępni). Wtedy jedynym wyjściem może okazać się rezygnacja z kursu prawa jazdy i zmiana ośrodka szkoleniowego na inny.

Aby móc zrezygnować ze Szkoły Jazdy, należy przedłożyć w sekretariacie pisemną rezygnację, zawierającą oświadczenie woli o rezygnacji z kursu na prawo jazdy, wzór takiego gotowego pisma pobierzesz powyżej.

 

Czy kursant ma prawo do rezygnacji ze Szkoły Jazdy?

Zdarza się, że zmiana instruktora, z którego kursant jest niezadowolony okazuje się w praktyce niemożliwa – na przykład wtedy, kiedy szkoła nie dysponuje „wolnymi” pracownikami lub interesuje się bardziej dobrem instruktorów niż własnych kursantów.

W takiej sytuacji warto wiedzieć, że każdemu kursantowi przysługuje prawo do zmiany ośrodka szkolenia kierowców. Co więcej, prawo to przysługuje na każdym etapie szkolenia i ma zastosowanie w przypadku wszystkich szkół jazdy w kraju.

Nie ma znaczenia, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy kurs. Ponadto, szkoła nie powinna również utrudniać wypowiedzenia umowy o szkolenie żadnemu kursantowi. Istotne jest jednak przestrzeganie kilku zasad, które pozwolą kursantowi zrezygnować z jednej szkoły i ewentualnie kontynuować naukę w innym ośrodku. O czym należy więc pamiętać?

Jak powinna wyglądać rezygnacja ze Szkoły Jazdy?

Kursant, który chce zrezygnować ze szkoły jazdy, powinien:

  • przedłożyć swoją kartę przeprowadzonych zajęć kierownikowi danego ośrodka, aby ten wypełnił ją, wpisując w odpowiednie rubryki ilość odbytych zajęć,
  • złożyć pisemne podanie o rezygnację z kursu na prawo jazdy, czyli wypowiedzenie umowy o szkolenie (wzór pisma pobierzesz u góry),
  • ewentualnie znaleźć inną szkołę, w której będzie mógł kontynuować kurs nauki jazdy.

Pismo dotyczące rezygnacji ze szkoły jazdy można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Należy dołączyć do niego oryginał karty przeprowadzonych zajęć, a po opisaniu przez kierownika, koniecznie pamiętać o jej odbiorze. Rezygnację z kontynuowania nauki można złożyć również osobiście i odebrać kartę przeprowadzonych zajęć „od ręki”.

Jeśli ośrodek szkolenia kierowców utrudnia rezygnację z nauki swojemu kursantowi, ten ma także prawo złożyć skargę do Rzecznika Praw Kursanta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

 

Jak napisać rezygnacje z kursu na prawo jazdy?

Rezygnacja z kursu na prawo jazdy powinna mieć formę pisemną dla celów dowodowych. W piśmie należy zawrzeć niezbędne dane osobowe, a także datę wypowiedzenia szkole umowy.

Wzór rezygnacji ze Szkoły Jazdy przewiduje również zawarcie w treści pisma następujące elementy:

  • zwrot wypowiedzenia umowy o szkolenie,
  • wskazanie załączników dołączonych do pisma, czyli karty przeprowadzonych zajęć,
  • prośbę o niezwłoczne zwrócenie profilu PKK do systemu informatycznego (kierownik szkoły jest zobowiązany do zwrotu profilu do systemu komputerowego),
  • prośbę o dokonanie rozliczenia finansowego kursu, a także zwrotu niewykorzystanych środków.

Rezygnacja z kursu prawa jazdy a zwrot kosztów

Należy wiedzieć, że prawo do uczciwego rozliczenia przysługuje zarówno kursantowi, jak i szkole jazdy, czyli przedsiębiorcy. Ośrodek ma prawo pokryć uzasadnione koszty niezrealizowanej usługi ze środków wpłaconych przez kursanta na poczet opłaty za kurs prawa jazdy.

Koszty te powinny zostać jednak realnie uzasadnione, a także rozliczone w oparciu o odbyte już zajęcia. Pozostałą kwotę kursant ma prawo otrzymać w formie zwrotu.

Informacje dotyczące wysokości potrąceń w przypadku rezygnacji z kursu często dostępne są w regulaminie danej szkoły jazdy. Przedsiębiorstwa mogą odliczyć od zwrotu nawet opłatę za zajęcia nie przeprowadzone – na przykład w sytuacji, kiedy zrealizowano ponad 50% godzin zajęć teoretycznych.

Z kolei szkolenie praktyczne rozliczane jest z reguły w oparciu o faktycznie „wyjeżdżone” przez kursanta godziny. Szkoły jazdy nierzadko zastrzegają także termin złożenia rezygnacji z kursu, po którym zwrot poniesionych kosztów jest niemożliwy – dotyczy to z reguły wpłaty środków, które kursant chce odzyskać, składając rezygnację na krótko przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze