Rezygnacja ze stanowiska pracy – Wzór + Omówienie

Pracownik, który pragnie zrezygnować ze stanowiska pracy, może wystąpić z taką prośbą do swojego pracodawcy. Zmiany warunków umowy można dokonać na dwa sposoby – poprzez porozumienie zmieniające lub poprzez wypowiedzenie bieżącej umowy o pracę i zawarcie nowej.

W obu przypadkach ostateczna decyzja o zmianie stanowiska należy jednak do pracodawcy, dlatego pracownik, który dąży do rezygnacji, powinien złożyć w tym celu odpowiednie podanie do przełożonego. Jak napisać rezygnację ze stanowiska?

wzor-pismaAby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór rezygnacji ze stanowiska pracy, który pobierzesz poniżej.

Jak wygląda rezygnacja ze stanowiska pracy?

Zmiana miejsca świadczenia pracy, wysokości wynagrodzenia, czy właśnie zajmowanego stanowiska to zmiana warunków pracy, określonych w obowiązującej umowie o pracę. Wszelkich zmian tego typu pracownik nie może dokonywać samodzielnie, a jedynie w porozumieniu ze swoim pracodawcą. W pierwszej kolejności należy złożyć u pracodawcy poniższe pismo:

Rezygnacja ze stanowiska – wzór

lub, jeśli w Twoim geście jest rezygnacja ze stanowiska kierowniczego:

Rezygnacja z funkcji kierownika wzór

rezygnacja-z-funkcji-kierownika-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji kierownika – wzór

Rezygnacja ze stanowiska pracy może zostać dokonana poprzez porozumienie zmieniające warunki umowy. Pracodawca decyduje wtedy, czy wyraża zgodę na proponowane przez pracownika warunki. Jeśli tego nie zrobi, obowiązujące warunki pracy nie ulegną zmianie.

Osoba zatrudniona, której rezygnacja ze stanowiska pracy nie została przyjęta. Może w dalszym ciągu dążyć do zmiany warunków umowy poprzez jej rozwiązanie, czyli dokonanie wypowiedzenia.

Jednocześnie pracownik powinien zaproponować pracodawcy zawarcie nowej umowy na warunkach, które proponował uprzednio poprzez porozumienie zmieniające. Jeśli w takim przypadku przełożony ponownie odrzuci ofertę pracownika, będzie to skutkowało całkowitym rozwiązaniem umowy o pracę.

W każdych okolicznościach osoba zatrudniona jest w równym stopniu uzależniona od woli pracodawcy, który może, lecz nie musi zgodzić się na zmianę obowiązujących warunków umowy. Pracownik ma jedynie możliwość wystąpienia do pracodawcy z odpowiednim pismem.

Rezygnacja z zajmowanego stanowiska pracy w formie porozumienia zmieniającego

Rezygnacja ze stanowiska pracy w formie porozumienia zmieniającego to najprostszy sposób zmiany obowiązujących warunków umowy. Pracodawca, który wyraża zgodę na zaproponowane przez pracownika zmiany, wprowadza je wtedy za pomocą aneksu do umowy o pracę.

Należy wiedzieć, że w taki sposób można zmienić stanowiska również na poziomie równorzędnym, bądź jedynie nadać im nową nazwę, np. w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Jak wygląda rezygnacja ze stanowiska pracy w formie wypowiedzenia zmieniającego?

Wypowiedzenie zmieniające stosowane jest najczęściej przez pracodawcę, w przypadku kiedy to pracownik nie zgadza się na nowe warunki umowy, związane na przykład z degradacją, zmniejszeniem wynagrodzenia czy zmianą miejsca wykonywania pracy.

Osoba zatrudniona może natomiast skorzystać z tej możliwości wtedy, kiedy pracodawca nie zgadza się na zawarcie porozumienia zmieniającego.

Rezygnacja ze stanowiska polega wtedy na złożeniu wypowiedzenia stosunku pracy i zaproponowaniu zawarcia umowy na nowych warunkach. Jeśli przełożony nadal nie wyraża zgody na zmianę stanowiska, umowa zostaje rozwiązana definitywnie, a pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia, gdzie długość okresu wypowiedzenia zależy od długości trwania umowy.

Jak wygląda wzór podania rezygnacji ze stanowiska?

O rezygnacji ze stanowiska można porozmawiać z pracodawcą osobiście, jednak niekiedy może doprowadzić to do przyszłych nieporozumień. Zdarza się bowiem, że chęć rezygnacji z zajmowanego stanowiska przełożony zrozumie jako rezygnację z pracy, co może doprowadzić do całkowitego rozwiązania umowy.

Warto więc wypełnić w tym celu pisemny wzór rezygnacji ze stanowiska, który pozwoli uniknąć niedomówień. Jak wygląda takie pismo?

Podanie rezygnacji ze stanowiska to dokument oficjalny o ustalonej formie. Należy sporządzić go jak pismo urzędowe, pamiętając o formalnym języku i poprawnym układzie poszczególnych sekcji. Podanie tego typu musi zawierać więc:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • dane pracownika, który pragnie zrezygnować ze swojego stanowiska,
  • dane pracodawcy,
  • treść, czyli prośbę o zmianę stanowiska (warunków pracy),
  • uzasadnienie,
  • podpis.

Niezwykle ważnym elementem podania rezygnacji ze stanowiska pracy jest jego uzasadnienie. Zazwyczaj wyższe stanowisko oznacza więcej obowiązków, czyli nadgodziny, wyjazdy służbowe czy zagraniczne delegacje.

Argumentami przemawiającymi za rezygnacją mogą być zatem sprawy osobiste, np. chęć spędzania czasu z rodziną. Dobrym uzasadnieniem będzie również zły stan zdrowia, niepozwalający na właściwe wykonywanie obowiązków czy też nadmierny stres, związany z większą odpowiedzialnością na wysokim stanowisku.

Rezygnacja ze stanowiska a związki zawodowe

Pracownik, który nie skutecznie dąży do rezygnacji ze stanowiska, może skorzystać w tym celu z pomocy związków zawodowych. Każde wypowiedzenie stosunku pracy oraz każde wypowiedzenie zmieniające powinno zostać bowiem skonsultowane z takimi organizacjami.

Związki zawodowe mają wtedy pięć dni na zajęcie swojego stanowiska. Jeśli zdecydują się poprzeć osobę zatrudnioną, pracownik może skorzystać z obrony związków pod warunkiem, że przedstawi zamiar wręczenia wypowiedzenia zmieniającego stanowisko z podaniem ważnych przyczyn.

Podsumowanie

Rezygnacja ze stanowiska to nie zawsze wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik często chce pozostać w firmie, zmieniając jedynie stanowisko pracy, które obecnie piastuje.

Przykładowo – pracownik jest obecnie zatrudniony na stanowisku kierownika ds. marketingu, ale nie czuje się na siłach, by kierować działaniami całego zespołu, wtedy wystosowanie prośby o rezygnację ze stanowiska i poproszenie o inne stanowisko – jest jak najbardziej w porządku.

Aby ułatwić Ci zmianę stanowiska pracy, na którym nie czujesz się dobrze, przygotowaliśmy wzory dokumentów, które pobierzesz w początkowej części niniejszego artykułu. Oba pisma to oświadczenia woli pracownika, dotyczące chęci zmiany stanowiska pracy.

Jeśli mimo dobrych chęci wdasz się w spór z pracodawcą, warto sięgnąć po liczne rzeczenia, które wielokrotnie w takich sprawach wydawał już Sąd Najwyższy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze