Podanie o zmianę stanowiska pracy WZÓR + Instrukcja

Osoby, które nie radzą sobie z bieżącymi obowiązkami lub – wręcz przeciwnie – czują, że nie mogą już rozwijać się na danym stanowisku, mają możliwość złożenia podania o przeniesienie na stanowisko odpowiednio niższe lub wyższe.

Wstęp

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-wzor-pdf-docJeśli prośby tej pracownik nie może przedstawić przełożonemu osobiście, powinien zdecydować się na pisemny wniosek o zmianę stanowiska pracy i warunków umowy o pracę. Jak go napisać i co warto w nim zawrzeć? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy dla Ciebie wzór podania o zmianę stanowiska, który pobierzesz poniżej:

Podanie o zmianę stanowiska pracy na niższe – wzór

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-na-nizsze-wzor-doc-pdf

Podanie o zmianę stanowiska pracy na niższe – wzór

Podanie o zmianę stanowiska pracy na wyższe – wzór

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-na-wyzsze-wzor-doc-pdf

Podanie o zmianę stanowiska pracy na wyższe – wzór

Dlaczego podanie o zmianę stanowiska pracy to dobry pomysł?

Zdarza się, że obowiązki pracownicze przewyższają możliwości osoby zatrudnionej lub – przeciwnie – obniżają jej kompetencje. W takiej sytuacji nie pracownik nie powinien zmagać się z nieodpowiednimi warunkami pracy, lecz dążyć do ich zmiany.

Można w tym celu zdecydować się na zwykłą rozmowę z pracodawcą, choć nie zawsze jest to najlepszym rozwiązaniem.

Przełożony może nie mieć czasu na tego typu rozmowy ze względu na charakter swojej pracy, a samego pracownika może dopaść stres, który nie pozwoli właściwie argumentować swojego wniosku.

Idealnym wyjściem z takiej sytuacji jest sporządzenie pisma, jakim jest podanie o przeniesienie na inne stanowisko pracy (wraz z jego pisemnym uzasadnieniem).

Czym jest podanie o zmianę stanowiska pracy?

Podanie o zmianę stanowiska pracy to pismo z prośbą o przeniesienie na stanowisko wyższe lub niższe. Dokument tego typu powinien zawierać silne argumenty, które uzasadniają taki wniosek i popierają stanowisko pracownika.

Treść pisma musi być zwięzła i konkretna, a jego forma oficjalna. Sporządzając podanie o zmianę stanowiska warto zachować szczerość – koloryzowanie czy przypisywanie sobie cudzych sukcesów szybko zostanie zweryfikowane przez pracodawcę, a skutkiem takiego działania może być utrata zaufania i całkowite rozwiązanie umowy o pracę.

Jak napisać podanie o zmianę stanowiska pracy na wyższe?

Podanie o zmianę stanowiska pracy na wyższe to, innymi słowy, pisemna prośba o awans. Taki wniosek należy argumentować więc przede wszystkim ostatnimi osiągnięciami i sukcesami. Wniosek powinien być konkretny i pełen dowodów, które potwierdzają umiejętności i dokonania.

Warto użyć w tym celu na przykład opinii współpracowników, którzy będą w stanie zaświadczyć o takich kompetencjach. Podanie o zmianę stanowiska pracy powinno nadmienić też umiejętności czy cechy charakteru, które będą potrzebne do wykonywania obowiązków na stanowisku, o które pracownik się ubiega.

Jak napisać podanie o zmianę stanowiska pracy na niższe?

Podanie o zmianę stanowiska pracy może dotyczyć także chęci powrotu do obowiązków pełnionych na przykład przed awansem. Jeśli pracownik nie czuje się na siłach, aby realizować należycie zlecone mu zadania, ma możliwość złożenia prośby o zmianę stanowiska (o powrót na niższe stanowisko).

Podobnie jak w przypadku prośby o awans, taki typ podania należy również podeprzeć odpowiednią argumentacją. Ważne jednak, aby pamiętać, że nowe stanowisko nie może znacząco odbiegać od dotychczas zajmowanego – pracownik musi być w stanie podołać stawianym wymaganiom dzięki wykształceniu i doświadczeniu, jednak jego kwalifikacje nie powinny być przy tym zaniżane.

Jak argumentować podanie o zmianę stanowiska pracy na niższe?

Wbrew pozorom, podania o zmianę stanowiska na niższe sporządzane są niemal tak często, jak wnioski o awans. Wiele osób odnajduje bowiem satysfakcję nie dzięki wysokim zarobkom, lecz dzięki możliwości zdobywania nowych umiejętności czy budowania doświadczenia.

Pracodawca, który otrzymuje wniosek o zmianę stanowiska na niższe od swojego pracownika, może mieć jednak wiele obaw odnośnie jego motywacji. Warto więc odpowiednio uzasadnić taką prośbę, zachowując przy tym szczerość.

Chęć powrotu na mniej odpowiedzialne stanowisko można argumentować czynnikami prywatnymi. Wyższe stanowisko często wiąże się bowiem z nadgodzinami, wyjazdami służbowymi, większym stresem czy zagranicznymi delegacjami, co może kolidować, chociażby z pragnieniem spędzania czasu z rodziną. Można niby złożyć u pracodawcy wniosek o zmianę godzin pracy, ale nigdy nie ma gwarancji, że pracodawca pójdzie nam na rękę.

Jak powinna wyglądać prośba o zmianę stanowiska pracy?

Prośba o przeniesienie na inne stanowisko to pismo formalne, które powinno zachowywać określoną formę. Należy dopilnować, aby zostało ono sporządzone oficjalnym językiem, wolnym od wszelkiego typu błędów. W podaniu o zmianę stanowiska należy umieścić takie elementy, jak:

  • miejscowość i data sporządzenia pisma,
  • dane pracownika (osoby składającej podanie),
  • dane pracodawcy (adresata),
  • odpowiedni tytuł, czyli np. „Wniosek o zmianę stanowiska pracy”,
  • treść, w tym uzasadnienie, czyli argumenty i dowody popierające stanowisko wnioskującego,
  • podpis.

Do podania o zmianę stanowiska pracy warto dołączyć także załączniki – zrealizowane projekty i tym podobne. Takie dodatkowe dokumenty stanowią najlepszą argumentację, zwłaszcza w przypadku wnioskowania o awans, który pozwoli pracownikowi podnosić kwalifikacje i rozwijać się na wyższym stanowisku. Co więcej, załączniki do podania świadczą o zaangażowaniu i wysokich ambicjach wnioskującego, stąd z pewnością przyczynią się do uzyskania pozytywnej opinii pracodawcy.

Jak wygląda proces zmiany stanowiska pracy?

Po zaakceptowaniu wniosku o zmianę stanowiska pracy pracodawca zobligowany jest do wprowadzenia takiej poprawki do umowy o pracę poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Takie rozwiązanie ma miejsce wtedy, kiedy obie strony są ze sobą zgodne.

Zmiana stanowiska pracy następuje w formie porozumienia zmieniającego. Sposób ten wykorzystywany jest najczęściej przy zmianie posady na poziomie równorzędnym lub wyższym, czyli przy awansie.

Aneks do umowy o pracę to sposób na wprowadzenie korekty do oryginalnej umowy o pracę. Dokument ten jest oświadczeniem woli obydwu stron, czyli pracodawcy i pracownika. Pismo tego typu musi zawierać między innymi datę i miejsce zawarcia, oznaczenie dokumentu i wskazanie umowy, której aneks dotyczy oraz informację, od kiedy obowiązuje.

Treść aneksu powinna opisywać zmieniane elementy i wprowadzać na ich miejsce nowe ustalenia. W dokumencie musi znaleźć się także zastrzeżenie, iż pozostałe regulacje pozostają bez zmian.

Podsumowanie

Zmiana stanowiska pracy może polegać na obniżeniu kwalifikacji lub ich podwyższeniu. Aby zmiana stanowiska była zgodna z prawem, należy dokonać pewnych formalności po stronie pracownika jak i pracodawcy. O czym warto wiedzieć to fakt, że zmiana stanowiska pracy w formie porozumienia zmieniającego jest najprostszą drogą do dokonania czynności i wszelkich formalności. Porozumienie zmieniające należy zawrzeć na piśmie, ponieważ jakakolwiek zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Mam nadzieję, że przygotowany przez nas wniosek o zmianę stanowiska pracy spełni Twoje oczekiwania i dzięki niemu zmienisz stanowisko w firmie na wyższe lub niższe – zgodnie ze swoją wolą. We wniosku można (ale nie trzeba) podać stanowisko pracy na którym chielibyśmy się znaleźć.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,58 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze