Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia WZÓR

Jak napisać podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia? Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pogorszenie stanu zdrowia osoby zatrudnionej może uniemożliwić jej wykonywanie czynności służbowych na danym stanowisku. Czy pracownik może złożyć podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia? czy pracodawca ma obowiązek przesunąć pracownika na inne stanowisko przez wzgląd na chorobę i przede wszystkim jak napisać takie skuteczne podanie do pracodawcy?

Wstęp

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-ze-wzgledu-na-stan-zdrowia-wzor-pdf-docAby pismo do pracodawcy dotyczące zmiany stanowiska pracy ze względu na chorobę było skuteczne, powinno spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane przez Kodeks pracy. Aby więc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia wzór

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-ze-wzgledu-na-stan-zdrowia-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia wzór

Kiedy możliwa jest zmiana stanowiska pracy?

Pracodawca nie zawsze ma obowiązek przesunięcia pracownika na inne stanowisko. Kodeks pracy mówi o tym, kiedy należy podjąć taką decyzję.

Jak wynika z art. 230 KP,  zmiana stanowiska pracy z uwagi na stan zdrowia jest konieczna wtedy, kiedy u pracownika występują objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej.

Pracodawca musi wtedy przenieść taką osobę na stanowisko, na którym nie będzie ona narażona na działanie szkodliwego czynnika (tego, który stanowi przyczynę pogorszenia się stanu zdrowia). 

Odrębną sytuację stanowi przypadek opisany w artykule 231. KP.

Zgodnie z jego treścią, jeśli pracownik w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy, pracodawca powinien zapewnić mu inne – odpowiednie do jego stanu zdrowia – stanowisko, pod warunkiem, że lekarz wyda stosowne orzeczenie, a pracownik nie zostanie uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

Kiedy pracownik może wnioskować o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia?

Wniosek o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia będzie uzasadniony tylko w określonych przypadkach. Nie każda choroba rodzi bowiem obowiązek oddelegowania pracownika do wykonywania innej pracy.

Do pogorszenia stanu zdrowia musi dojść na skutek choroby zawodowej.

Choroby zawodowe wymienia Kodeks pracy, a cały wykaz takich chorób można znaleźć  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Koniecznym warunkiem przeniesienia pracownika na inne stanowisko ze względu na stan zdrowia jest też możliwość jednoznacznego wskazania, że jego choroba zawodowa została spowodowana na skutek działania szkodliwych czynników, występujących w środowisku pracy lub na skutek sposobu wykonywania danej pracy. 

Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia będzie bezzasadne w przypadku, kiedy lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

W takich okolicznościach pracownik nabywa prawo do emerytury, a pracodawca może wypowiedzieć mu stosunek pracy.

Jak napisać wniosek o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia?

Prośba o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia to pismo o charakterze formalnym. Taki dokument musi zawierać następujące dane:

  • data i miejscowość,
  • dane osobowe pracownika-wnioskodawcy,
  • dane adresata wniosku – przełożonego,
  • odpowiedni tytuł,
  • treść wniosku z prośbą o przeniesienie na inne stanowisko i uzasadnieniem,
  • podpis wnioskodawcy.

 

Jak wygląda przeniesienie pracownika na inne stanowisko ze względu na stan zdrowia?

Na skutek złożenia wniosku o zmianę stanowiska z uwagi na stan zdrowia przełożony powinien skierować pracownika na badania lekarskie. Ponosi on bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie i zobowiązany jest chronić życie oraz zdrowie swoich pracowników. 

Dalsze działania pracodawcy uzależnione będą od treści orzeczenia lekarskiego. Jeśli stwierdzi on, że pracownik może nadal świadczyć pracę na dotychczasowym stanowisku, pracodawca nie będzie miał obowiązku przeniesienia pracownika na inne stanowisko.

Jeżeli jednak lekarz stwierdzi związek pomiędzy gorszym stanem zdrowia pracownika a wykonywaną pracą, a następnie wyda orzeczenie z przeciwwskazaniami do dalszego świadczenia pracy, przełożony będzie zobligowany zastosować się do jego zaleceń.

Ponieważ pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, powinien przystać na prośbę o przeniesienie go na inne stanowisko.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze