Wniosek o degradację ze stanowiska WZÓR

Jak napisać wniosek o degradację ze stanowiska? Dla jednych awans to szansa na lepsze zarobki i rozwój zawodowy, a dla innych większy ciężar – zarówno fizyczny, jak i psychiczny oraz większa odpowiedzialność. Pracownik, który nie odnajduje się w swojej nowej roli, zawsze może podjąć próbę powrotu na poprzednie stanowisko.

Wstęp

wniosek-o-degradacje-ze-stanowiska-wzor-pdf-docCzy pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika na niższe stanowisko i jak napisać skuteczny wniosek o degradację na niższe stanowisko? aby ułatwić Ci sporządzenie takie pisma, przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymogi i gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o degradację ze stanowiska wzór

wniosek-o-degradacje-ze-stanowiska-wzor-pdf-doc

Wniosek o degradację ze stanowiska wzór

Kiedy składa się podanie o degradację ze stanowiska?

Utrzymanie idealnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest niezwykle trudne. Czasami awans – zarówno ten oczekiwany, jak i niespodziewany – okazuje się zmianą, wbrew pozorom, niekorzystną dla pracownika.

Wyższe stanowisko pracy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ze stresem, podróżami służbowymi i nadgodzinami. Wszystko to może rzutować na stan zdrowia i samopoczucie osoby zatrudnionej.

Wniosek o degradację ze stanowiska pracy składa więc najczęściej pracownik, który:

 • nie radzi sobie ze stresem i większą odpowiedzialnością,
 • woli poświęcić więcej czasu rodzinie lub własnym pasjom, niż pracy,
 • odczuwa znaczące pogorszenie stanu zdrowia – fizycznego i/lub psychicznego po podjęciu pracy na wyższym stanowisku.

Zanim pracownik złoży wniosek o degradację ze stanowiska pracy, powinien dobrze zastanowić się nad swoją decyzją. Jednocześnie nie może też odwlekać rezygnacji z awansu w nieskończoność.

Po pierwsze dlatego, że złe samopoczucie może odbić się na jakości jego pracy. Po drugie dlatego, że „zajmuje” w ten sposób miejsce innemu pracownikowi, który być może lepiej sprawdzi się na danym stanowisku.

Jak złożyć wniosek o degradację ze stanowiska pracy?

Podanie o degradację ze stanowiska pracy to jedna z najlepszych form zakomunikowania pracodawcy, że nie radzimy sobie na nowym stanowisku.

Takie pismo składa się zazwyczaj po dokładnym przemyśleniu wszystkich „za i przeciw”, dlatego pracodawca nie powinien mieć wątpliwości dotyczących tego, czy pracownik faktycznie chce zrezygnować z awansu.

W końcu degradacja ze stanowiska pracy będzie skutkowała także obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę.

Sporządzając wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy, należy przede wszystkim zachować szczerość i rzeczową formę wypowiedzi.

Pracownik powinien wyjaśnić pracodawcy problem, uzasadniając swoją pisemną prośbę na przykład problemami ze stresem czy pogorszeniem jakości życia w sferze prywatnej.

Przełożony zwykle nie ma wtedy większych problemów z przeniesieniem osoby zatrudnionej na poprzednie stanowisko pracy.

Prośba o degradację ze stanowiska, czyli zmianę stanowiska pracy na niższe powinna zawierać kilka elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane wnioskującego pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł wniosku,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpis pracownika.

Należy pamiętać, że akceptacja takiego podania zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jeśli ten nie zgodzi się na degradację ze stanowiska pracy, jedynym rozwiązaniem dla pracownika będzie złożenie wypowiedzenia z pracy.

 

Jak dokonuje się degradacji ze stanowiska?

Procedura degradacji ze stanowiska, czyli zmiany stanowiska pracy może przebiegać na dwa sposoby:

 • za zgodą pracownika lub z jego inicjatywy,
 • bez zgody pracownika, z inicjatywy pracodawcy.

W pierwszym przypadku strony zawierają porozumienie zmieniające. Składając zgodne oświadczenia woli, sporządzają na przykład aneks do umowy o pracę, który zmienia warunki zatrudnienia.

W formie porozumienia zmieniającego należy dokładnie określić nowe warunki pracy – zmianę stanowiska – i zaznaczyć datę, od której wprowadzane zmiany obowiązują. Jeśli strony nie uwzględnią takiego terminu, przyjmuje się, że porozumienie o zmianę stanowiska pracy wchodzi w życie z dniem zawarcia (podpisania) go przez pracodawcę i pracownika.

O wypowiedzeniu zmieniającym mówi się natomiast w sytuacji, kiedy zmiana warunków pracy wiąże się z ich pogorszeniem i odbywa się bez zgody pracownika, z inicjatywy pracodawcy.

Wypowiedzenie zmieniające nie wymaga składania zgodnych oświadczeń woli – jest działaniem jednostronnym. Przy wypowiedzeniu zmieniającym obowiązuje jednak okres wypowiedzenia, który może trwać nawet do 3 miesięcy.

Podsumowanie

Prośbę o zmianę stanowiska pracy najczęściej pisze się w przypadku, kiedy nałożone na pracownika nowe obowiązki przerastają go, bądź gdy nowe stanowisko pracy nie pozwala na dalszy rozwój, lub obniża nasze kompetencje.

Podanie o zmianę stanowiska pracy na niższe najlepiej zainicjować pismem, w którym bezstresowo i zwięźle uzasadniając, poprosimy o degradację z obecnie zajmowanego stanowiska pracy.

Pismo oprócz kilku innych kluczowych elementów powinno zawierać oświadczenie pracownika: “Proszę zmianę mojego stanowiska pracy…” – takie wyrażenie prośby o zmiane stanowiska pracy jest kluczowe dla sprawy.

Ponadto, składając do pracodawcy wniosek, należy przedstawić przełożonemu osobiście ten dokument – oczywiście nie jest to niezbędne, ale na pewno pozytywnie wpłynie na ustosunkowanie się pracodawcy do naszej prośby.

Aby ułatwić Ci całą procedurę, zachęcamy, by pobrać przygotowany przez nas wzór podania o zmianę stanowiska pracy na niższe.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze