Podanie o przeniesienie na inną zmianę wzór

Jak napisać podanie o przeniesienie na inną zmianę? Planowanie pracy wielozmianowej jest oparte na twardych regułach, wynikających z przepisów Kodeksu pracy, a pracownikom nie wolno bez zgody pracodawcy zamieniać się zmianami. Jeśli przełożony daje osobom zatrudnionym wolną rękę do zmian obowiązującego harmonogramu pracy, naraża się na wysoką grzywnę i inne konsekwencje prawne.

Wstęp

podanie-o-przeniesienie-na-inna-zmiane-wzor-pdf-docW przypadku, kiedy pracownik chce na stałe zmienić swoją zmianę, powinien złożyć w tej sprawie oficjalny wniosek. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, poniżej pobierzesz przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia przykładowy wzór podania:

Podanie o przeniesienie na inną zmianę wzór

podanie-o-przeniesienie-na-inna-zmiane-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie na inną zmianę wzór

Z jakich powodów składa się wniosek o przeniesienie na inną zmianę?

Podanie o przeniesienie na inną zmianę może zostać uzasadnione wieloma różnymi argumentami.

Z reguły pracownicy unikają przede wszystkim pracy w porze nocnej, motywując wniosek w tej sprawie między innymi złym stanem zdrowia czy brakiem możliwości dojazdu do pracy/powrotu do domu w późnych godzinach wieczornych i wczesnych godzinach rannych.

Zdarza się jednak również, że wniosek o przeniesienie na inną zmianę składa pracownik zainteresowany pracą w nocy.

Ma to miejsce na przykład w sytuacji, kiedy w ciągu dnia osoba zatrudniona dokształca się i podnosi swoje kwalifikacje. Odpowiednio umotywowane pismo o przeniesienie na inną zmianę powinno spotkać się z pozytywną reakcją przełożonego.

Jak powinien wyglądać wniosek o przeniesienie na inną zmianę?

Wniosek o przeniesienie pracownika na inną zmianę (przeniesienie na inne stanowisko pracy), to pismo do pracodawcy o formalnym charakterze, dlatego należy sporządzić je w sposób rzeczowy i zgodny z faktycznym stanem rzeczy. Dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce,
 • dane pracownika/wnioskodawcy,
 • dane przełożonego/adresata wniosku,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy.

Pismo o przeniesienie pracownika na inną zmianę, podobnie jak pismo o zmianę stanowiska pracy musi zostać odpowiednio uzasadnione, ponieważ podjęcie decyzji w sprawie przeniesienia pracownika do innej zmiany nie jest łatwe i pociąga za sobą szereg konsekwencji.

Jedną z nich jest, chociażby znalezienie innej osoby zatrudnionej, która zechce „zamienić się” z wnioskodawcą na miejsca.

Nawet najlepiej uargumentowane podanie w takiej sprawie nie gwarantuje, że pracodawca zgodzi się na przeniesienie. Wcześniej ma on bowiem obowiązek zbadać wszelkie konsekwencje prawne swojej decyzji, czyli sprawdzić, czy zgoda na przeniesienie do innej zmiany:

 • nie spowoduje naruszenia pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego, a także prawa do dni wolnych od pracy,
 • nie wygeneruje przekroczenia obowiązujących pracownika norm czasu pracy,
 • nie naruszy innych przepisów ochronnych.

W przeciwnym razie pracodawcy będą groziły poważne konsekwencje, w tym mandat – mimo iż w teorii, przełożony działał „na korzyść pracownika”.

 

Jak przeprowadza się procedurę przeniesienia do innej zmiany?

Praca w innym systemie zmianowym to zmiana warunków zatrudnienia. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga jej udokumentowania. Procedura przeniesienia do innej zmiany może odbyć się na dwa sposoby:

 • z inicjatywy pracodawcy, bez zgody pracownika,
 • z inicjatywy pracownika, za zgodą obu stron.

W pierwszym przypadku pracodawca składa pracownikowi wypowiedzenie zmieniające (trzeba stosować wypowiedzenie warunków pracy). Jest to przedstawienie osobie zatrudnionej nowych warunków współpracy z zastrzeżeniem, że brak akceptacji zmian doprowadzi do wygaśnięcia stosunku pracy ze skutkiem po upływie okresu wypowiedzenia.

W drugim przypadku strony składają zgodne oświadczenia woli i zawierają porozumienie zmieniające, na przykład w formie aneksu do umowy o pracę. Taki dokument pozwala na nowo określić warunki świadczenia pracy przez pracownika.

Powinien opisywać nie tylko wprowadzane zmiany, ale także termin ich obowiązywania. Jeśli strony takowego nie ustalą, to przyjmuje się, że porozumienie zmieniające wchodzi w życie z dniem podpisania.

A jeśli pracodawca nie zgodzi się na wniosek pracownika o przeniesienie na inną zmianę? Osoba zatrudniona ma wtedy dwie możliwości:

 • kontynuować pracę na obowiązujących warunkach,
 • złożyć wypowiedzenie, które doprowadzi do całkowitego rozwiązania stosunku pracy wraz z upływem okresu wypowiedzenia, który może wynosić maksymalnie 3 miesiące.

Jeśli jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, pracodawca powinien przenieść pracownika na inną zmianę lub do innego działu bez większych komplikacji.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze