Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika uzasadnienie WZÓR

podanie-o-zmiane-godzin-pracy-wzor-pdf-doc-wordZmiana godzin pracy na wniosek pracownika jest jak najbardziej możliwa, aby tego dokonać, należy złożyć u pracodawcy stosowny wniosek. Najpierw jednak krótkie wprowadzenie: System i rozkład czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy lub nie jest objęty układem zbiorowym pracy.

Wstęp

wniosek-o-zmiane-czasu-pracy-pracownikaRozkład czasu pracy można uwzględnić także w umowie o pracę, bądź sporządzać go na konkretny okres rozliczeniowy lub na co najmniej jeden miesiąc, przekazując go pracownikowi z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.

Co więcej, rozkład czasu pracy można również zmienić indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej – niezbędny jest jednak pisemny wniosek złożony przez pracownika oraz jego zaakceptowanie przez pracodawcę. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, który pobierzesz poniżej:

Podanie o zmianę godzin pracy wzór

Jak zmienić godziny pracy?

wniosek-o-zmiane-czasu-pracy-pracownikaKażdy pracownik ma prawo wnioskować o indywidualną zmianę czasu pracy. Przepisy Kodeksu pracy nakazują złożyć w tym przypadku podanie o zmianę godzin pracy pracownika w formie pisemnej.

Pracodawca, który ma taką możliwość i wyraża zgodę na ustalenie innego rozkładu czasu pracy dla konkretnego pracownika, może dokonać takiej zmiany, o ile nowy rozkład będzie zgodny z wymaganiami danego systemu czasu pracy.

Prośba o zmianę godzin pracy pracownika może dotyczyć przesunięcia godziny rozpoczynania i zakończenia wykonywania pracy na godzinę wcześniejszą lub późniejszą. Możliwe jest także ustalenie ruchomego czasu pracy, czyli ustalenie przedziału godzinowego, w którym pracownik wedle własnego życzenia powinien rozpocząć pracę.

Wnioski o zmianę rozkładu czasu pracy pozwalają również na zmianę dni pracy – wszystko jednak pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy.

Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko

wniosek-o-zmiane-czasu-pracy-pracownikaRodzice dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki, mogą ubiegać się o zmianę organizacji czasu pracy na inną, ułatwiającą sprawowanie tej opieki.

Również w tym przypadku niezbędne będzie pismo o zmianę godzin pracy, które może dotyczyć:

  • prośby o ustalenie przerywanego czasu pracy, która może trwać maksymalnie do 5 godzin na dobę, przy czym czas ten nie wlicza się do czasu pracy pracownika, ale uprawnia go do otrzymywania połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju,
  • prośby o ruchomy czas pracy,
  • prośby o indywidualny rozkład czasu pracy,
  • prośby o telepracę.

Czy pismo o zmianę godzin pracy jest dla pracodawcy wiążące?

wniosek-o-zmiane-czasu-pracy-pracownikaWniosek o zmianę godzin pracy pracownika złożony na zwykłych zasadach nie jest dla pracodawcy wiążący – może on zaakceptować go lub odrzucić zgodnie z własną wolą. Podejmując decyzję o zaakceptowaniu podania, przełożony powinien rozważyć, czy taka zmiana będzie miała wpływ na funkcjonowanie całego zakładu pracy oraz na wykonywanie zadań przez danego pracownika.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wniosku złożonego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego, który spełnia wymagania określone w artykule 142 Kodeksu pracy.

W takich okolicznościach pisemny wniosek pracownika jest dla pracodawcy wiążący i może zostać odrzucony jedynie z uzasadnieniem wskazującym na wymogi związane z rodzajem wykonywanej pracy lub organizacją pracy w zakładzie.

Zasady ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy

wniosek-o-zmiane-czasu-pracy-pracownikaWarto wiedzieć, że wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy może odnosić się do innych godzin rozpoczynania i kończenia pracy lub do pracy w inne dni tygodnia. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy możliwe jest wyłącznie na wniosek pracownika – pracodawca nie może narzucić takiej zmiany odgórnie.

Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika odbywa się w ramach obowiązującego systemu czasu pracy. Nie może naruszać obowiązujących pracownika norm czasu pracy ani minimalnych odpoczynków – dobowych i tygodniowych.

Ponadto, nowy rozkład czasu pracy nie może zmieniać bezwzględnie obowiązujących ograniczeń dotyczących różnych kategorii pracowników (przykładowo: niedopuszczalne jest wyznaczenie kobiecie ciężarnej pracy w porze nocnej).

Zmianę godzin pracy na wniosek pracownika można wprowadzić na czas określony lub bez określenia czasu stosowania nowego rozkładu godzin.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę godzin pracy?

wniosek-o-zmiane-czasu-pracy-pracownikaSporządzając wniosek o indywidualny czas pracy, warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy wzór wniosku o zmianę godzin pracy PDF, który wystarczy uzupełnić odpowiednimi danymi oraz uzasadnieniem, które zależne jest od warunków danej sytuacji.

Należy pamiętać, że podane przyczyny argumentujące zmianę godzin pracy pracownika nie powinny być trywialne, a jeśli takie mogłyby się wydawać, należy opisać je w taki sposób, aby podkreślić ich istotność.

Uzasadnienie wniosku o zmianę godzin pracy pracownika może dotyczyć sytuacji prywatnej, na przykład rodzinnej. Rodzic ma możliwość powołania się na konieczność odprowadzania dziecka do szkoły lub odbierania go z placówki.

Niewykluczone jest także wnioskowanie o zmianę rozkładu czasu pracy ze względu na niesprzyjający rozkład komunikacji miejskiej – np. konieczność długotrwałego oczekiwania na autobus po pracy.

Niekiedy zmiana rozkładu czasu pracy dotyczy przesunięcia przysługującej pracownikowi przerwy. W takiej sytuacji wniosek może on uzasadnić kwestiami zdrowotnymi, np. koniecznością przyjmowania posiłków o stałych porach.

Podsumowanie

wniosek-o-zmiane-czasu-pracy-pracownikaPodstawowy system czasu pracy pracownika przewiduje czas pracy od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Jednak wielu pracodawców ustala swój indywidualny system czasu pracy dla pracowników.

Każdy pracownik (zgodnie z art. 142 Kodeksu pracy) może wnioskować o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy innego niż ten, który dotyczy wszystkich inny pracowników.

Składając taki wniosek, oprócz innych istotnych informacji i podstawy prawnej, koniecznie należy podać godziny wykonywania pracy, które nam odpowiadają, czyli np. godziny od 7:00 do 15:00.

Decyzja pracodawcy jest w tym zakresie uznaniowa, czyli pracodawca może zgodzić się lub nie zgodzić ze względu na ustaloną odgórnie organizację pracy.

Podstawa prawna:

Art. 142. – Indywidualny rozkład czasu pracy – Kodeks pracy.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika uzasadnienie WZÓR”
  1. Witam, w moim przypadku praca w weekendy mi nie odpowiada, wolę pracę typowo od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Czy oprócz czasu pracy, mogę wnioskować do pracodawcy o zmianę dni pracy? Firma niestety ma taki charakter działalności, że tylko niektórzy pracownicy pracują standardowo od poniedziałku do piątku, jednak ja też bym chciał. Jakie napisać uzasadnienie do wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy? mam żonę i dwoje dzieci, weekendy są dla rodziny, tym bardziej, że żona też pracuje od poniedziałku do piątku. I na koniec pytanie: czy pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku pracownika?

Comments are closed.