Wniosek o zmianę godzin pracy PDF WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o zmianę godzin pracy PDF WZÓR
Krystyna Sobieraj zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, czy jako pracownik mam prawo złożyć u pracodawcy wniosek o zmianę godzin pracy i czy pracodawca może z własne dobrej woli taki wniosek zatwierdzić i zmienić godziny pracy w ciągu tygodnia? obecnie pracuję od 8 do 17:00, chcę złożyć podanie o zmianę godzin pracy, ponieważ gdy kończę po 17., to muszę czekać na autobus prawie godzinę.

Jeśli pracodawca skróciłby moje godziny pracy o 1 godzinę dziennie, to zdążyłabym na autobus ten po 16 tej.

Codzienne czekanie godzinę na autobus + droga do domu naprawdę wykańczają. Czy zmiana godzin pracy pracownika zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy? czy mogę powołać się na jakiś przepis kodeksu pracy? jak powinna być sporządzona prośba o zmianę godzin pracy i jak uzasadnić wniosek o zmianę godzin pracy?

Proszę o pomoc, ewentualnie wzór takiego wniosku/podania.

4 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

zarówno zmiana godzin pracy, jak i wysokości etatu, może mieć miejsce na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, np. w formie aneksu do umowy o pracę.

Niemniej ustawodawca, wprowadzając do kodeksu pracy art. 150, dał pracownikowi inicjatywę zwrócenia się z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o zmianę rozkładu czasu pracy – tak § 5 niniejszego przepisu, w brzmieniu:

Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 140(1), mogą być także stosowane na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w trybie określonym w § 3.

Zatem co do zasady, masz możliwość zwrócenia się do pracodawcy na piśmie o zmianę godziny rozpoczynania pracy. Wzór takiego pisma pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmianę godzin pracy wzór

wniosek-o-zmiane-godzin-pracy-pdf-doc-wzor

Wniosek o zmianę godzin pracy wzór PDF i DOC

Musisz jednak mieć świadomość, że jeśli chcesz zachować pełny etat, musisz rozpoczynać pracę godzinę wcześniej.

Natomiast jeśli nie masz takiej możliwości, w grę wchodzi zmniejszenie etatu, wtedy zamiast wniosku o zmianę godzin pracy, należy złożyć wniosek o zmianę etatu. Takie rozwiązanie wpłynie jednak na wysokość Twojej pensji – w miesiącu będziesz pracować krócej o 20 godzin.

Dodam jeszcze, że na uzasadnienie wniosku o zmianę godzin pracy możesz wskazać trudności z powrotem do domu. Najlepiej zrobisz, jeśli opiszesz sytuację dokładnie tak, jak się przedstawia. Zaznaczę jednak, że wniosek o zmianę godzin pracy nie jest wiążący dla pracodawcy, dlatego musisz być przygotowana na ewentualną odmowę.

mobrycka odpowiedział 2 lata temu

Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko? obecnie pracuję od 8 do 16, a chciałbym pracować od 7 do 15. W związku z powyższym potrzebuję wniosek o indywidualny czas pracy zgodnie z art.142 Kp – z uzasadnieniem samotna matka, dziecko w wieku 12 lat – ale zero pomocy od ojca, nie mam rodziny innej w celu pomocy. Praca w godzinach 8-16. Wnosić chcę od 7-15. Proszę o informacje jaka cena za taki wniosek z mocnym uzasadnieniem. Potrzebuje go pilnie.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie zaznaczę, że wniosek o zmianę godzin pracy powinien przybrać formę prośby. Należy więc zachować oficjalny ton, powołując się na regulację art. 142 ustawy kodeks pracy, jednak przy dalszym odniesieniu się do swojej sytuacji osobistej oraz zapewnieniu, że zmiana godzin pracy nie będzie mieć wpływu ani na Twoją wydajność jako pracownika, zaangażowanie, ani również innych pracowników.

Pamiętaj, by wniosek o zmianę godzin pracy skierować do przełożonego, wymieniając go personalnie z imienia, nazwiska i zajmowanego stanowiska. Wniosek rozpocznij od prośby o zmianę godzin pracy z 8 do 16 na 7 do 15, wskazując od kiedy zmiana ma nastąpić – w najbliższych dniach, czyli najprędzej jak to możliwe lub od następnego miesiąca.

W dalszej części wyjaśnij, że jesteś mamą (podaj imię dziecka, wiek). Napisz, że dziecko chodzi do szkoły i zazwyczaj kończy naukę wcześniej niż Ty pracę, w związku z czym powstaje problem opieki nad dzieckiem. Zaznacz, że nie ma osoby, której mogłabyś powierzyć dziecko, jednak problem zniknie po zmianie godzin pracy.

Zapewnij pracodawcę, że indywidualny rozkład pracy nie wpłynie na działanie firmy. A na koniec zaznacz, że będziesz wdzięczna, jeśli Twój wniosek zostanie uwzględniony.