Podanie o zwiększenie etatu wzór

Kategoria: Wzór pismaPodanie o zwiększenie etatu wzór
Kamila zapytał 12 miesięcy temu

Jak napisać podanie o zwiększenie etatu? pracodawca zatrudnił mnie na pół etatu, bo tak mi odpowiadało (opieka nad dziećmi), od kilku miesięcy jednak przez to, że jest bardzo dużo pracy, pracuję w ciągu tygodnia nawet po 40-50 godzin (dziadkowie opiekują się dziećmi), a umowę mam wciąż na pół etatu – myślę że to jest niesprawiedliwe…

Czy ewentualnie mogę prosić o wzór podania o zwiększenie etatu? z góry dziękuję!

10 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witaj, wzór pisma załączamy poniżej, pismo należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć pracodawcy:

Podanie o zwiększenie etatu wzór

Zwiększenie etatu pracownika jest jak najbardziej możliwe, jeśli tylko zgodę na to wyrazi sam pracodawca. Najważniejsze w Twoim wniosku będzie uzasadnienie zwiększenia zatrudnienia.

Oczywiście w Twoim przypadku będzie to możliwość zwiększenia zatrudnienia na cały etat ze względu na znalezienie opieki dla dzieci, której wcześniej nie miałaś.

Niestety dość często pojawiają się sytuacje pracowników, którzy mimo zatrudnienia na pół etatu, pracują 40 godzin tygodniowo albo więcej. Zgodnie z prawem mają oni prawo wymagać na pracodawcy podpisania umowy o pracę na cały etat.

W takim przypadku zastosowanie ma art. 292 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), który mówi:

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie może wykonywać obowiązków odpowiadających pełnemu etatowi. M.in. dlatego, że mimo otrzymywania wynagrodzenia za każdą przepracowaną ponadliczbową godzinę, pracownik i tak zostaje pokrzywdzony, bo jego uprawnienia wciąż wynoszą równowartość 1/2 etatu.

Mowa o takich uprawnieniach jak:

  • prawo do urlopu,
  • naliczanie stażu pracy do emerytury,
  • prawo do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Właśnie w takich sytuacjach, zastosowanie ma przepis 292 § 2  k.p., który uprawnia pracownika do złożenia u pracodawcy podania i zwiększenie zatrudnienia do całego etatu.

Co ważne: pracodawca, który otrzymał taki wniosek od pracownika, zobowiązany jest zmienić etat z 1/2 na cały etat jeśli faktycznie pracownik pracuje znacznie dłużej niż wymiar zatrudnienia uwzględniony w jego umowie o pracę.

Jeśli pracodawca mimo wszystko nie godzi się na zmianę wymiary pracy, można z tym iść do sądu i tam żądać zmiany wymiaru pracy.

Podsumowując: w pierwszej kolejności trzeba wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę zatrudnienia na pełen etat, a jeśli pracodawca nie ustosunkuje się do wniosku, można złożyć w sądzie pozew o ustalenie nawiązania stosunku pracy na pełen etat.

Warto przeczytać:

Małgosia odpowiedział 12 miesięcy temu

Ja jestem w sytuacji opisane przez Pana, pracodawca dał mi umowę o pracę na 1/2 etatu, ale przez to, że jest dużo pracy, a mało zatrudnionych osób, większość półetatowców pracuje po 40 godzin tygodniowo. Chcę takie podanie wysłać do pracodawcy i namawiam do tego innych półetatowców, bo skoro pracujemy 40 h tygodniowo, to dlaczego mamy umowę na pół etatu? domyślam się, że chodzi o niższy ZUS, który płacić za nas musi pracodawca…

Małgosia odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam, chce złożyć wniosek o przywrócenie całego etatu, gdy skończył mi się urlop macierzyński, złożyłam u pracodawcy wniosek o zmniejszenie etatu na 2 lata, pracodawca zgodził się nie robiąc mi problemów. Od roku jestem na 1/2 etatu, ale chciałabym wrócić z powrotem na cały etat.

Czy mogę prosić o wzór wniosku o przywrócenie na pełny etat? w wychowaniu dziecka pomagają rodzice i spokojnie mogę pracować na cały etat i bardzo mi na tym zależy, czy mogę prosić o przygotowanie wzoru takiego pisma? Małgosia

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Małgosiu,

poniżej znajduje się wzór pisma, który powinnaś pobrać:

Wniosek o przywrócenie na pełny etat wzór

Podanie o powrót na cały etat należy wydrukować i wypełnić i dostarczyć pracodawcy osobiście lub listownie.

Ola P. odpowiedział 10 miesięcy temu

Dzień dobry,

potrzebuję wzór podania o przejście na pełny etat. Obecnie od pół roku pracuję na pół etatu, sytuacja moja trochę się zmieniła i mogę pracować na pełen etat. Za dwa miesiące kończy mi się umowa i nie wiem jak to rozegrać, żeby przejść na cały etat.

Czy napisać jakieś podanie na cały etat? czy rozmawiać najpierw z szefem? wiem, że jest bardzo zabiegany i każe załatwiać wszelkie sprawy przez sekretarkę, chyba w takiej sytuacji od razu złożyć wniosek o cały etat?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witaj Ola P.

jeśli szef jest faktycznie bardzo zabiegany, to najlepiej podanie zostawić w sekretariacie, możesz oczywiście spróbować wręczyć szefowi pismo do rak własnych, gdy będziesz gdzieś go mijać.

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie wzór podania:

Podanie o cały etat wzór

Jolanta R. odpowiedział 9 miesięcy temu

Dzień dobry,

jak napisać podanie o zmniejszenie etatu na 1/2 dla nauczyciela? mama, która ze mną mieszka ma problemy zdrowotne i będę musiała się nią opiekować, nie dam rady wtedy pracować na cały etat.

Pogarszający się stan zdrowia mojej mamy jest dla mnie ważniejszy i nawet jeśli pracodawca nie zgodzi się na zmniejszenie etatu na 1/2 – będę musiała odejść z pracy, bardzo proszę o przygotowanie dla mnie wzór pisma. Z góry dziękuję Jolanta R.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witaj Jolanto, poniżej zamieszczam gotowy wzór podania o zmniejszenie etatu na 1/2:

Podanie o zmniejszenie etatu na 1/2 wzór

Mam nadzieję, że nie będziesz musiała odchodzić z pracy, i dyrektor szkoły zgodzi się na obniżenie wymiaru pracy. Dobrze uzasadnij swoją prośbę, możesz poprzeć ją nawet dokumentem od lekarza, stwierdzającym stan zdrowia Twojej matki. Pozdrawiam!

Anita odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam. Proszę o wzór jak napisać podanie o zwiększenie etatu. Od 01.01.2014 do tej chwili pracuje jako główna księgowa w jednostce budżetowej. Zajmuje się sprawozdaniami Rb 27s Rb 28s, listami płac, ZUS-em, podatkiem, sprawozdaniami do GUS, księgowaniem itp. Często muszę zostawać po godzinach lub zabieram pracę do domu. Poświęcam dużo więcej czasu niż 10 godz. tygodniowo.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

z informacji, jakie Pani podaje, wynika, że jest zatrudniona jedynie na ¼ etatu. Jeśli więc zleconych przez pracodawcę obowiązków/zadań nie da się wykonać w czasie pracy, zasadnym będzie wniosek o zwiększenie wymiaru etatu.

Wniosek o zwiększenie etatu, należy kierować do organu Panią zatrudniającego – Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta itp.

W treści wniosku należy określić zadania, jakie zostały na Panią nałożone – tak jak Pani podaje w swoim zapytaniu (przygotowanie zestawień, listy płac dla określonej liczby osób, rozliczeń ZUS, US, GUS, księgowanie), by następnie odnieść się do tego, że ich wykonanie nie jest możliwe w ustalonym wymiarze pracy, co sprowadza się do tego, że pracuje Pani po  godzinach lub zabiera pracę do domu.

Należy jak dokładniej skupić się na zakresie obowiązków, tak by pracodawca zdał sobie sprawę, że jest ich naprawdę dużo. Następnie musi Pani wskazać, jaki wymiar pracy byłby właściwy, by mogła Pani w godzinach pracy wykonać swoje obowiązki.

Na koniec dodam, że Pani podanie powinno być merytoryczne, tak by zostało poważnie potraktowane. Warto więc skupić się na istocie problemu – obowiązkach, których zakres jest nieadekwatny do czasu pracy.

Twoja odpowiedź