Przedwstępna umowa współpracy – WZÓR + Instrukcja

Przedwstępna umowa współpracy zawierana jest w przypadku, kiedy zawarcie ostatecznej umowy z różnych przyczyn nie jest jeszcze możliwe. Ze względu na swój charakter, umowa tego typu powinna wskazywać wyraźną wolę obu stron do zawarcia w przyszłości umowy ostatecznej. Warto sporządzić taką umowę na piśmie, uwzględniając w niej istotne elementy przyrzeczonej umowy.

Wstęp

wazneJak powinna być sporządzona pełnoprawna i skuteczna umowa przedwstępna o współpracy firm? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

Przedwstępna umowa współpracy – wzór

przedwstepna-umowa-wspolpracy-wzor-pdf-doc

Przedwstępna umowa współpracy – wzór

Czym jest przedwstępna umowa współpracy?

Wstępna umowa współpracy stanowi deklarację podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej. Istotą takiej umowy jest zobowiązanie stron do nawiązania współpracy na warunkach, które określa dokument.

Przedwstępna umowa współpracy musi zawierać w swojej treści istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a także wskazywać termin jej zawarcia. Jeśli termin nie zostanie wyznaczony, a od dnia zawarcia umowy przedwstępnej minie rok, nie można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Należy pamiętać, że umowa przedwstępna o współpracy to nie to samo, co oświadczenie o współpracy, gdyż drugi dokument stanowi oświadczenie woli jednej ze stron, nie zaś deklarację współpracy obu firm.

Forma umowy przedwstępnej współpracy

W świetle przepisów prawa wstępna umowa współpracy między firmami nie musi przyjmować żadnej formy specjalnej, w tym nawet formy pisemnej. Warto jednak dopilnować spisania takiej umowy, gdyż jej papierowa forma będzie miała ogromne znaczenie w przypadku, gdy jedna ze stron uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej.

Druga strona takiego stosunku prawnego w omawianej sytuacji może domagać się bowiem odszkodowania, czyli naprawienia szkody, jaką poniosła, licząc na zawarcie oznaczonej umowy. Co więcej, druga strona ma także prawo domagać się zawarcia tej umowy na drodze sądowej.

 

Umowa przedwstępna współpracy handlowej

Umowa przedwstępna współpracy dotyczy najczęściej współpracy handlowej. Stanowi deklarację stron o podjęciu wspólnego działania. W umowie strony określają wzajemne prawa i obowiązki, które ma objąć ich współpraca.

Umowa współpracy handlowej ustala warunki partnerstwa biznesowego, które dotyczą sprzedaży towarów. Kontrakt ten zawierają z reguły dostawcy i dystrybutorzy. Umowa pozwala zabezpieczyć interesy obu stron transakcji, przynosząc im obopólne korzyści i większe zyski. Ponadto, jej rolą jest ukazanie wzajemnych relacji i ustalenie zasad współpracy, co gwarantuje poczucie większej stabilizacji.

Charakterystyczne dla umowy współpracy handlowej będzie określenie takich danych, jak cena zakupu wyrobów w jakiej dystrybutor zobowiązuje się pozyskać towar od dostawcy. Dostawca może przy tym zastrzec maksymalną cenę po jakiej dystrybutor będzie mógł sprzedawać jego produkty.

Co musi zawierać wzór przedwstępnej umowy współpracy?

Wstępna umowa współpracy między firmami powinna przede wszystkim wskazywać strony umowy, określać cel współpracy, a także wymieniać jak najwięcej postanowień dotyczących umowy przyrzeczonej i wyznaczać termin jej zawarcia.

Dokument musi informować o:

 • dacie i miejscu sporządzenia,
 • stronach umowy, czyli nazwie firmy, adresie siedziby, numerze KRS lub CEIDG,
 • warunkach współpracy,
 • terminie zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

Określenie warunków współpracy

Sporządzając przedwstępną umowę współpracy, warto bardzo szczegółowo określić warunki planowanego porozumienia. W przypadku zawierania umowy o współpracy handlowej należy:

 • określić cenę zakupu wyrobów, po jakiej dystrybutor zobowiązuje się nabywać towar od dostawcy,
 • określić maksymalną cenę, po jakiej dystrybutor będzie mógł sprzedawać produkty, a także wskazać cenę sugerowaną,
 • zastrzec brak możliwości zmiany ceny w celu ochrony płynności dostaw,
 • określić akceptowalny średni, miesięczny obrót sprzedaży,
 • określić sposób składania zamówień,
 • określić czas oczekiwania na realizację zamówienia,
 • określić sposób rozliczenia zapłaty (zaliczka, przedpłata),
 • wyznaczyć formę uiszczania zapłaty,
 • zastrzec chęć otrzymywania informacji o terminie i sposobie odbierania towaru przez dystrybutora,
 • określić kary za opóźnienia w odbiorze towaru wraz z warunkami ich nakładania,
 • określić kary za opóźnienia dostaw towarów wraz z warunkami ich nakładania.

Wśród warunków współpracy firmy powinny uwzględnić także zapis dotyczący bycia czynnym podatnikiem VAT. Dystrybutorowi daje to bowiem pewność otrzymywania faktur, które pozwolą mu na odliczenie podatku od zakupu towarów.

Istotną częścią umowy przedwstępnej współpracy może być także ustalenie czasu trwania umowy przyrzeczonej. Umowę współpracy zawiera się bowiem z reguły na pewien okres, po którym współpraca automatycznie wygasa.

 

Dlaczego warto podpisać umowę o współpracy?

Umowa o współpracy zastępuje umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Jeśli firmy planują podjąć wspólne działania na dłuższą metę, powinny rozważyć nawiązanie formalnej współpracy.

Jeśli z różnych powodów na daną chwilę nie są w stanie podpisać takiej umowy (np. obowiązuje ich klauzula wyłączności wobec innego przedsiębiorstwa), mogą zdecydować się na sporządzenie umowy przedwstępnej współpracy, która określi warunki porozumienia i będzie stanowiła deklarację podpisania przyrzeczonej umowy w wyznaczonym terminie.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze