Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko? Każdy pracownik może wnioskować o zmianę godzin pracy. Pracodawca, który ma taką możliwość, powinien przychylić się do wniosku pracownika i dokonać takiej zmiany, jeśli nowy rozkład będzie zgodny z wymaganiami danego systemu czasu pracy. Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika może dotyczyć przesunięcia godziny rozpoczynania i kończenia wykonywania pracy lub ruchomego czasu pracy (ustalenie przedziału godzinowego rozpoczynania pracy).

Wstęp

wniosek-o-zmiane-godzin-pracy-ze-wzgledu-na-dziecko-wzor-pdf-docW szczególny sposób dokonuje się natomiast zmiany godzin pracy ze względu na dziecko. Najważniejszy jest tutaj wniosek pracownika, który powinien spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane przez Kodeks pracy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko wzór

wniosek-o-zmiane-godzin-pracy-ze-wzgledu-na-dziecko-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko wzór

Zmiana godzin pracy ze względu na dziecko

W 2018 roku do Kodeksu pracy wprowadzono przepis stanowiący, że pracownicy, których dzieci – ze względu na stan zdrowia – wymagają szczególnej opieki, mogą wystąpić do pracodawcy o zmianę godzin pracy.

Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko może złożyć:

 • pracownik małżonek lub pracownik rodzic w fazie prenatalnej (przed narodzinami dziecka), w przypadku ciąży powikłanej,
 • pracownik rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego stwierdzające ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu),
 • pracownik rodzic dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także dziecka posiadającego: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jak zmienia się godziny pracy ze względu na dziecko?

Podanie o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko powinno zawierać propozycję wprowadzenia takiej zmiany, która zgodnie z przepisami może przebiegać poprzez:

 • wprowadzenie przerywanego czasu pracy – praca jest wykonywana według z góry ustalonego rozkładu, który przewiduje maksymalnie jedną przerwę w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy, ale przysługuje za nią połowa wynagrodzenia należnego za czas przestoju. 
 • wprowadzenie ruchomego czasu pracy – taki rozkład czasu pracy przewiduje różne godziny rozpoczynania pracy w konkretnych dniach. Może także pozwolić pracownikowi samodzielnie decydować o godzinie rozpoczęcia pracy w danym dniu.
 • wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • przejście na telepracę – pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, ale z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Jak sporządzić wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko?

Wniosek o zmianę godzin pracy powinien być złożony przez pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisy nie określają precyzyjnie, jakie informacje ma zawierać taki dokument.

Ważne jest jednak dopilnowanie, aby zawarta w nim prośba była możliwa do spełnienia. Przygotowując wniosek, można wykorzystać więc wzór podanie o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko, uzupełniając go własnymi danymi i wybraną propozycją zmiany organizacji czasu pracy. 

 

Wniosek składany do pracodawcy musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • treść wniosku z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy. 

Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko? Jeśli pracownik składa takie podanie na podstawie opisanych wyżej przepisów, to wniosek jest dla pracodawcy wiążący.

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku pracownika jedynie wtedy, kiedy jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na:

 • organizację pracy,
 • rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

O przyczynie odmowy pracodawca musi poinformować pracownika, udzielając mu odpowiedzi na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.

Warto pamiętać również, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby z wnioskiem o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko złożyli oboje rodzice – przepisy nie zabraniają im wystąpienia z podobnym podaniem do swoich pracodawców.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze