Wniosek o zmianę godzin pracy WZÓR pdf i doc

Jak napisać niosek o zmianę godzin pracy pracownika? różne sytuacje z życia codziennego mogą sprawić, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych tak, jak przewiduje to obecna umowa o pracę. Dlatego próbując pogodzić pracę z życiem prywatnym, warto złożyć do swojego pracodawcy wniosek o zmianę godzin pracy.

wniosek-o-zmiane-godzin-pracy-pdf-doc-wzorPismo stanowi formalną prośbę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, na którą przełożony może, lecz nie musi udzielić pracownikowi zgody. Jak sporządzić wniosek o zmianę rozkładu czasu pracy, aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi? Pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku o zmianę godzin pracy!

Kiedy pracownik może złożyć wniosek o indywidualny czas pracy?

przeczytajNiezależnie od obowiązującego systemu czasu pracy, każdy pracownik ma prawo złożyć wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy, jeśli jest to jedyne rozwiązanie sytuacji uniemożliwiającej mu pogodzenie życia osobistego z obowiązkami zawodowymi, wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmianę godzin pracy wzór PDF i DOC

wniosek-o-zmiane-godzin-pracy-pdf-doc-wzor

Wniosek o zmianę godzin pracy wzór PDF i DOC

Jeżeli pracodawca rozpatrzy taki wniosek pozytywnie, możliwe będzie zmodyfikowanie rozkładu czasu pracy tak, aby umożliwić pracownikowi punktualne stawianie się w miejscu pracy. W tym celu pracodawca i pracownik mogą podpisać aneks do umowy o pracę.

W praktyce zmiana godzin pracy pracownika polega na dostosowaniu do potrzeb osoby zatrudnionej godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy.

Przykładowo, wszyscy pracownicy mogą być objęci obowiązkiem wykonywania pracy od godziny 7.00 do 15.00, zaś osoba zatrudniona z indywidualnym rozkładem czasu pracy od godziny 7.30 do godziny 15.30. Ilość godzin pracy nie ulega więc zmianie, na wniosek pracownika modyfikuje się jedynie termin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Jak złożyć wniosek o zmianę godzin pracy?

przeczytajWniosek o zmianę godzin pracy musi mieć formę pisemną – taki sposób wnioskowania o indywidualny rozkład czasu pracy narzucają bowiem przepisy. Regulacje nie odnoszą się natomiast do treści takiego dokumentu.

Powinno jednak jasno wynikać z niego, że pracownik prosi o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy. We wniosku należy podać także propozycję zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika. Bardzo istotne jest uzasadnienie takiej prośby, poparte odpowiednimi argumentami.

 

Jak uzasadnić wniosek o zmianę godzin pracy?

przeczytajDobrze uzasadniony wniosek o zmianę godzin pracy powinien pozwolić pracownikowi uzyskać pozytywną odpowiedź przełożonego. W piśmie należy wskazać więc przyczynę zainteresowania indywidualnym rozkładem czasu pracy. Czym można uzasadnić podanie o zmianę godzin pracy?

Dobre powody mogące skłonić pracodawcę do wyrażenia zgody na prośbę pracownika to między innymi:

  • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny (na przykład małżonkowie mogą sprawować taką opiekę zamiennie, jeśli pozwalają im na to niepokrywające się godziny pracy),
  • nauka w systemie dziennym/wieczorowym kolidująca z obowiązującym rozkładem czasu pracy (umożliwiająca udział w zajęciach dokształcających),
  • trudności związane z dojazdem do pracy (prośba o zmianę godzin uwzględnia obowiązujący rozkład pociągu czy autobusu).

Prośba o zmianę godzin pracy a ruchomy czas pracy

przeczytajNiekiedy sytuacja z życia prywatnego wymusza na pracowniku poszukiwanie niestandardowych rozwiązań. Jeśli zmiana rozkładu czasu pracy na indywidualny nie eliminuje problemu, osoba zatrudniona może złożyć wniosek o ustalenie tak zwanego ruchomego czasu pracy.

Ruchoma organizacja czasu pracy pracownika została dopuszczona przepisami Kodeksu Pracy i przewiduje, że pracownik ma możliwość wskazania różnych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dniach, które są dla niego dniami roboczymi.

Na przykład: od 7.00 do 15.00 w poniedziałek, ale od 9.00 do 17.00 we wtorek. Istnieje także możliwość ustalenia przedziału czasu, w którym pracownik każdego dnia sam zadecyduje o rozpoczęciu pracy w danym dniu roboczym.

Przykładowo, praca może rozpoczynać się od 7.00 do 9.00 rano, przy czym pracownik zobligowany jest zakończyć ją po obowiązujących go 8 godzinach pracy – przychodząc o 8.00 powinien pracować do 16.00 i tak dalej.

Ruchomy czas pracy może zostać udzielony wszystkim pracownikom, grupie pracowników lub jednemu z nich. Pracodawca ma prawo wprowadzić taki system organizacji pracy samodzielnie lub w porozumieniu z osobą zatrudnioną na jej pisemny wniosek o zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na prośbę pracownika o zmianę rozkładu godzin pracy?

Każdy wniosek o zmianę rozkładu czasu pracy jest rozpatrywany indywidualnie.

przeczytajPismo nie jest dla pracodawcy wiążące, o ile argumentem za ustaleniem indywidualnego rozkładu czasu pracy nie jest konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – w takim przypadku pracodawca powinien wyrazić zgodę na wniosek lub uzasadnić odmowę ze względu na rodzaj pracy pracownika, lub organizację pracy w danym zakładzie.

W innych przypadkach przełożony przed akceptacją prośby o zmianę rozkładu czasu pracy analizuje konsekwencje takiej decyzji w odniesieniu do wykonywanych przez pracownika zadań i funkcjonowania całego zakładu pracy.

Jeśli jednak zmiana tego typu nie będzie rodziła żadnych negatywnych konsekwencji, pracodawca powinien przystać na prośbę osoby zatrudnionej.

Ważne, aby podanie o zmianę rozkładu czasu pracy umotywowane zostało argumentami, które przekonają przełożonego, co do zasadności takiej zmiany (zachęcam tutaj do pobrania przygotowanego przez nas wzoru wniosku).

Podstawa prawna:

Art. 142. Kodeksu pracy (Indywidualny rozkład czasu pracy)

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o zmianę godzin pracy WZÓR pdf i doc”
  1. Dzień dobry, moja firma pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, ze względu na dojazdy autobusowe jestem w pracy dużo wcześniej niż powinienem, czy jest możliwość złożenia wniosku o zmienienie godzin pracy na od 9.00 do 17.00? firma pracuje na 3 zmiany więc pracy jest tam dużo non stop. Czy mogę liczyć na zgodę pracodawcy?

Comments are closed.