Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wzór

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę na okresie próbnym? umowa o pracę na okres próbny regulowana jest przepisami Kodeksu Pracy. Strony zawierają taką umowę po to, aby pracodawca miał szansę poznać umiejętności i kwalifikacje pracownika, a także po to, by pracownik zapoznał się ze swoimi obowiązkami i atmosferą w danym miejscu pracy.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-o-prace-na-okres-probny-wzor-pdf-docChociaż umowy na okres próbny nie można zawrzeć na czas dłuższy niż 3 miesiące, to stronom nadal przysługuje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Co warto wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny? wszystkiego dowiesz się z poniższego poradnika, przygotowaliśmy też dla Ciebie gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wzór

wypowiedzenie-umowy-o-prace-na-okres-probny-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wzór

Ile wynosi okres wypowiedzenia na umowie próbnej?

wazne-informacjeWypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wiąże się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia, określonego przez Kodeks Pracy. W przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy z woli jednej ze stron przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • trzy dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni,
 • tydzień, jeśli okres próbny przekracza dwa tygodnie,
 • dwa tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Warto wiedzieć również, że pracownik, który składa wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny, ma prawo do wnioskowania o dodatkowe 2 dni wolne w celu poszukiwania nowej pracy. Przywilej ten przysługuje jednak tylko osobom, które są uprawnione do dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Szczególne warunki rozwiązania umowy o pracę na okres próbny obowiązują także kobiety ciężarne. Jeśli zawarły one umowę na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc, a termin rozwiązania takiej umowy wypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to stosunek pracy zostaje automatycznie przedłużony do dnia porodu.

 

Wypowiedzenie umowy na okres próbny bez okresu wypowiedzenia

wazne-informacjeWypowiedzenie umowy na okresie próbnym może rodzić również skutki natychmiastowe, kończące stosunek pracy bez obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia. Ma to miejsce przede wszystkim przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron – pracodawca i pracownik mogą postanowić wtedy, że kończą współpracę ze skutkiem natychmiastowym.

Okres wypowiedzenia nie obowiązuje również przy wypowiedzeniu umowy o pracę na okres próbny na skutek ciężkich naruszeń pracownika. Przełożony może zwolnić osobę zatrudnioną w trybie natychmiastowym, jeśli:

 • pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,
 • pracownik w trakcie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które uniemożliwia mu zajmowanie danego stanowiska (przestępstwo musi być oczywiste i potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu),
 • pracownik utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku z własnej winy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas próbny może złożyć także sam pracownik w przypadku, gdy:

 • uzyska on orzeczenie lekarskie stwierdzające niekorzystny wpływ wykonywanej przez niego pracy na zdrowie, a przełożony nie przeniesie go do innej pracy w terminie wskazanym przez lekarza lub na stanowisko odpowiednie ze względu na kwalifikacje zawodowe i stan zdrowia osoby zatrudnionej,
 • pracodawca dopuści się poważnego naruszenia swoich podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W ostatnim przypadku, poza prawem do wypowiedzenia umowy, pracownikowi przysługuje także prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Należy wiedzieć, że rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny wraz z upływem terminu określonego w treści umowy (wygaśnięcie umowy o pracę) nie zobowiązuje żadnej ze stron do kontynuowania stosunku pracy.

Pracodawca nie jest zobligowany do zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, a pracownik może odmówić zawarcia nowej umowy, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest ona dla niego odpowiednia. Obie strony mogą zawrzeć kolejną umowę na okres próbny tylko w przypadku, gdy:

 • jest to praca innego rodzaju niż poprzednia,
 • upłynęły co najmniej 3 lata od wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy.

 

Co zawiera wzór wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

wazne-informacjeW powszechnym użyciu nie obowiązuje jeden, narzucony odgórnie wzór wypowiedzenia umowy na okres próbny. Co więcej, umowę można wypowiedzieć nawet ustnie, jednak na wypadek ewentualnych sporów, warto dopilnować zachowania formy pisemnej wypowiedzenia.

Co powinien zawierać taki dokument? najważniejsze elementy wzoru wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny to:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika, czyli imię, nazwisko, nazwa zajmowanego stanowiska, dane kontaktowe,
 • dane adresata, czyli pracodawcy, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres firmy,
 • nagłówek, czyli Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny,
 • treść wypowiedzenia wraz z odniesieniem do zawartej umowy o pracę, czyli podaniem daty zawarcia umowy, a także z ewentualnym podaniem przyczyny wypowiedzenia,
 • podpis pracownika oraz miejsce na potwierdzenie odbioru pisma przez pracodawcę.

Sporządzając wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny, warto pamiętać, że podanie przyczyny wypowiedzenia nie jest konieczne, o ile wypowiedzenie nie następuje z winy pracownika lub pracodawcy, czyli w przypadku zachowania okresu wypowiedzenia.

Pismo należy przygotować w sposób staranny, przykładając szczególną uwagę do dat, niezbędnych w celu wyliczenia obowiązującego okresu wypowiedzenia.

 

Podsumowanie

 • Wypowiedzenie umowy na okresie próbnym może też rodzić natychmiastowe skutki, jeśli tylko  strony zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wtedy w wypowiedzeniu o pracę za porozumieniem stron koniecznie musi się znaleźć zapis mówiący o sposobie zakończenia umowy zatrudnienia.
 • Złożenie przez pracownika na okresie próbnym wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy i z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez jego zachowania.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zawsze zależny jest od okresu zatrudnienia pracownika.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny, zgodnie z kodeksem pracy wynosi:
  • 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, gdy okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, gdy okres próbny umowy o pracę wynosi 3 miesiące.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wzór”
 1. Katarzyna D.

  Moja umowa na okres próbny kończy się dopiero za 8 tygodni, podpisano ją na 3 miesiące. Czyli zgodnie z przepisami jak będę chciała wypowiedzieć tą umowę próbną to okres jaki będę musiała jeszcze być w tej pracy to 2 tygodnie? chyba że pracodawca zgodzi się na wypowiedzenie umowy na okres próbny za porozumieniem stron?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Witaj Kasiu, jeśli w umowie masz 3 miesięczny okres próbny, to okres wypowiedzenia na okresie próbnym wynosi 2 tygodnie, a więc po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę na ręce pracodawcy, będziesz musiała pozostać w zatrudnieniu z tym pracodawcą przez kolejne 2 tygodnie. Sytuacja może ulec zmianie, jeśli pracodawca zgodzi się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wtedy wspólnie ustalicie ostatni Twój dzień w pracy.

Comments are closed.