Podanie o przedłużenie umowy o pracę – WZÓR + omówienie

Składanie podania o przedłużenie umowy o pracę nie jest obligatoryjne. Jeśli jednak pracownik posiada umowę na czas określony, której termin dobiega końca, a nie otrzymał informacji co do jej kontynuacji, to powinien złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę na ręce swojego pracodawcy.

Kiedy złożyć podanie? warto pamiętać, aby dokonać tego odpowiednio wcześnie, ponieważ w przypadku nieprzedłużenia umowy pracownik będzie miał więcej czasu na znalezienie nowej posady.

Wstęp

Jak więc przygotować poprawny wniosek o przedłużenie umowy o pracę? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór podania o przedłużenie, który pobierzesz poniżej:

Podanie o przedłużenie umowy o pracę wzór

podanie-o-przedluzenie-umowy-o-prace-wzor-pdf-doc

Podanie o przedłużenie umowy o pracę wzór

*Przykład podania wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć pracodawcy.

Jak powinno wyglądać podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Jak już zostało wspomniane, podanie o przedłużenie umowy o pracę nie jest dokumentem obowiązkowym. Złożenie takiego wniosku zalecane jest tym pracownikom, którzy nie otrzymują informacji odnośnie kontynuacji zatrudnienia, kiedy ich umowa dobiega końca.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę, podobnie jak sama umowa o pracę, nie musi przyjmować formy pisemnej, jednak warto sporządzić podanie pod postacią dokumentu, spełniającego podstawowe zasady formalne.

Co zawiera wzór podania o przedłużenie umowy o pracę?

Schemat wniosku o przedłużenie umowy o pracę przypomina wiele innych oficjalnych podań, kierowanych do zwierzchników. Dokument powinien być sporządzony czytelnie i starannie, bez żadnych błędów stylistycznych, ortograficznych czy interpunkcyjnych.

W odpowiednich miejscach należy umieścić takie dane, jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • informacje dotyczące osoby składającej podanie, czyli imię i nazwisko oraz nazwa zajmowanego stanowiska,
 • dane adresata, czyli osoby decyzyjnej wraz z adresem firmy,
 • odpowiedni tytuł, tutaj: Podanie o przedłużenie umowy o pracę,
 • treść podania zaczynającego się od (Szanowny Panie ………. zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony …) + uzasadnienie.
 • zakończenie wyrażające chęć kontynuowania współpracy z prośbą o pozytywne rozpatrzenie pisma,
 • czytelny podpis pod tytułem: Z wyrazami szacunku

Myślę, że przygotowany przez nas przykład podania o przedłużenie zatrudnienia, znacznie ułatwi Ci przygotowanie takiego pisma! Nawet jeśli spodziewasz się zakończenia umowy, wystosuj mimo wszystko prośbę, być może uda się umowę o pracę przedłużyć!

 

Jak uzasadnić prośbę o przedłużenie umowy o pracę?

Uzasadnienie przedłużenia umowy o pracę to ważny element podania, często decydujący o jego pozytywnym rozpatrzeniu. Należy wyjaśnić w nim dokładnie, dlaczego osoba wnioskująca o kontynuację zatrudnienia zasługuje na podpisanie kolejnej umowy. W tej części wniosku można opisać:

 • swoje plany i cele związane z pracą na danym stanowisku,
 • swoje atuty, mocne strony, umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym możliwe jest spełnienie oczekiwań pracodawcy.

Po przeczytaniu uzasadnienia pracodawca powinien mieć pewność, że pracownik nadaje się na dane stanowisko i że warto przedłużyć jego umowę na kolejny okres lub na czas nieokreślony.

Kiedy złożyć formalną prośbę o przedłużenie umowy?

Kodeks pracy określa dokładnie, ile umów na czas określony pracodawca może zawrzeć ze swoim pracownikiem, zanim będzie zobligowany do podpisania z nim umowy na czas nieokreślony. Według zawartych w nim postanowień łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony nie może trwać dłużej niż 33 miesiące, ani przekraczać liczby 3.

Oznacza to, że jeśli pracownik podpisze czwartą umowę z tym samym pracodawcą, to zawsze będzie to umowa na czas nieokreślony. Podobnie, jeżeli wraz z końcem bieżącej umowy przepracuje dla swojego pracodawcy więcej niż 33 miesiące, gdyż wtedy automatycznie stanie się ona również umową na czas nieokreślony.

Kiedy złożyć wniosek o przedłużenie umowy o pracę?

Zwyczajowo, termin złożenia wniosku o przedłużenie umowy o pracę wyznaczany jest na podstawie okresu jej wypowiedzenia. Kiedy konkretnie złożyć podanie o przedłużenie zatrudnienia?

Jeśli termin wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, zaleca się przedłożyć takie podanie na 3 tygodnie lub 1 miesiąc przed zakończeniem umowy.

Z kolei w przypadku miesięcznego okresu wypowiedzenia, wystarczające powinno być złożenie wniosku w terminie 5 – 6 tygodni przed zakończeniem umowy.

Jeśli pracownik był zatrudniony przez minimum 3 lata (umowa na czas określony) i przysługują mu 3 miesiące okresu wypowiedzenia, to również na 3 miesiące przed końcem umowy powinien pomyśleć o złożeniu podania o jej przedłużenie.

 

Czy przedłużenie umowy musi mieć formę pisemną?

Często zdarza się, że pracownik, z którym nie przedłużono pisemnie umowy o pracę, nadal jest wzywany do wykonywania związanych z nią obowiązków. Taka sytuacja określana jest mianem „milczącego przedłużenia umowy o pracę”, do którego dochodzi poprzez dalsze świadczenie pracy po upływie okresu zatrudnienia określonego przez umowę.

Stosunek pracy zawarty w innej formie niż pisemna jest bowiem dopuszczalny i prawnie skuteczny. Przedłużenie umowy może wynikać z zachowania obu stron, tj. podjęcia się świadczenia pracy przez pracownika i dopuszczenia do jej świadczenia przez pracodawcę. W takiej sytuacji dochodzi do dorozumianego przedłużenia umowy o pracę.

Milczące przedłużenie umowy o pracę może okazać się jednak niebezpieczne dla pracownika, bowiem przedłużona w ten sposób umowa nie jest określona co do swojego rodzaju – nie wiadomo, czy jest umową na czas określony, czy nieokreślony.

Według zasad prawa należy uznać ją za umowę na czas nieokreślony, jednak dla pracownika korzystniej będzie wyjaśnić taką sytuację poprzez złożenie podania o przedłużenie zatrudnienia i uzyskania oficjalnej odpowiedzi w formie kolejnej umowy.

Ciąża a podanie o przedłużenie umowy o pracę

Kwestia składania podania o przedłużenie umowy o pracę wygląda nieco inaczej w przypadku kobiet, które zachodzą w ciążę. Jeśli ciężarnej kończy się umowa, powinno nastąpić jej automatyczne przedłużenie aż do dnia porodu.

Umowa o pracę musi trwać jednak dłużej niż miesiąc. Wyjątkiem, kiedy do takiego automatycznego przedłużenia umowy nie dojdzie, będą następujące sytuacje:

 • ciężarna jest zatrudniona na zastępstwo,
 • ciężarna została zwolniona dyscyplinarnie,
 • zakład pracy ogłasza likwidację lub bankructwo.

Czy warto złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Oczywiście, że podanie o przedłużenie umowy o pracę warto złożyć! Choć pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony nie musi składać formalnego wniosku o przedłużenie umowy, to w praktyce znacznie korzystniej jest przedłożyć taki dokument u swojego pracodawcy odpowiednio wcześnie przed terminem jej zakończenia.

Złożenie podania pozwala bowiem dać pracodawcy do zrozumienia, że zależy nam piastowanym stanowisku, a ponadto, podanie takie zabezpieczy nas przed rozczarowaniem się, w przypadku kiedy pracodawca ostatecznie nie zdecyduje się na kontynuację zatrudnienia.

Pracownik, który dowie się o tym na kilka tygodni przed faktycznym zakończeniem stosunku pracy, będzie miał więcej czasu na znalezienie nowej posady.

Jako ciekawostkę dodam, że przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony można przeprowadzić za pomocą aneksu. Pracodawca w takim przypadku będzie jedynie musiał sporządzić krótki aneks, w którym znajdzie się zapis, że dotychczasowa umowa o pracę zamienia się na umowę o pracę na czas nieokreślony.

 

Podsumowanie

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy o pracę? choć nie jest to aż tak bardzo trudne w porządzeniu pismo jak choćby pismo procesowe, to jednak należy pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach, które w piśmie tym muszą się znaleźć.

Aby Twoje podanie zyskało przychylność pracodawcy, musi być przede wszystkim schludne i czytelnie skomponowane. Wzór podania o przedłużenie umowy, który przygotowaliśmy – z pewnością spełni te oczekiwania.

Pamiętaj! że podanie o przedłużenie umowy, które nie przybierze odpowiedniej formy, może zniechęcić pracodawcę do przedłużenia z Tobą umowy o pracę, szczególnie gdy losy Twojego zatrudnienia będą “wisieć na włosku”.

Jeśli więc nie do końca wiesz, jak napisać podanie o przedłużenie umowy zatrudnienia, nie wahaj się i pobierz gotowy do wydrukowania, przygotowany przez nas wzór podania.

Pamiętaj, że pracodawca przy podjęciu decyzji o przedłużeniu lub nie, obowiązującej umowy o pracę na czas określony, będzie brać pod uwagę formę takiego podania, im podanie będzie lepiej dopracowane, tym szanse na przedłużenie zatrudnienia będą większe!

W treści podania o przedłużenie umowy o pracę nie wolno pominąć uzasadnienia napisz więc, dlaczego Twój kontrakt (umowa o pracę) powinien zostać przedłużony.

Podobne artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze