Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania – wzór

Jeśli pracodawca posiada wiele zakładów położonych w różnych miejscach na terenie kraju, może przenieść pracownika do pracy w innej miejscowości. Ponieważ umowa o pracę określa warunki wykonywania obowiązków służbowych, w tym również miejsce ich wykonywania, przeniesienie to musi odbyć się w sposób formalny.

Wstęp

podanie-o-przeniesienie-do-pracy-blizej-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-docPracownik, który pragnie przenieść się do zakładu bliżej swojego miejsca zamieszkania, powinien wystosować w tym celu odpowiednie podanie do pracodawcy. Mowa oczywiście o podaniu o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania, który pobierzesz poniżej:

Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania wzór

podanie-o-przeniesienie-do-pracy-blizej-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania – wzór

Miejsce pracy określa umowa o pracę

Kodeks pracy stanowi, że umowa o pracę powinna ściśle określać rodzaj umowy, strony umowy, datę zawarcia umowy, a także warunki pracy i płacy. W jej treści muszą znaleźć się takie informacje, jak:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Co ważne, wszystkie te ustalenia – w tym również określenie miejsca pracy – powinny zostać potwierdzone na piśmie, podobnie jak wszelkie dotyczące ich zmiany.

 

Przeniesienie pracownika do innej miejscowości na mocy porozumienia zmieniającego

Praca w miejscu zamieszkania ma dla osoby zatrudnionej wiele zalet – przede wszystkim skraca czas dojazdu do zakładu, a także zmniejsza codzienny koszt związany z opłatą za takie dojazdy.

Przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania może odbyć się poprzez porozumienie zmieniające na pisemny wniosek pracownika. Jeśli pracodawca ma taką możliwość i wyrazi zgodę na przeniesienie, musi dokonać zmiany w warunkach umowy na podstawie porozumienia zmieniającego, czyli w formie aneksu do umowy o pracę.

Zmiana ta nie powinna wiązać się z pogorszeniem warunków zatrudnienia, co znaczy, że nie może powodować:

  • obniżenia wynagrodzenia pracownika,
  • zaniżenia kwalifikacji pracownika.

Oddelegowanie pracownika na mocy porozumienia zmieniającego nie musi następować tylko na wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania. Pracodawca może zdecydować się na taki krok również wtedy, kiedy jest to uzasadnione i wynika z potrzeb zakładu pracy, przy czym zmiana ta może być wtedy jedynie czasowa. Jeśli występuje kilkakrotnie w ciągu roku, nie powinna przekraczać łącznie okresu 3 miesięcy.

Jak napisać wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania?

Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania ma formę podania, czyli formalnej prośby skierowanej do przełożonego. Dokument powinien mieć więc charakter oficjalny oraz spełniać wymogi pisma urzędowego. Niezbędne elementy takiego wniosku to przede wszystkim:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy.

 

Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania należy także odpowiednio uargumentować. Ważnym powodem dla przeniesienia mogą być między innymi czasochłonne dojazdy do pracy, wysoki koszt dojazdów, złe połączenie komunikacyjne, itp. Jeśli wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania zostanie zaakceptowany przez pracodawcę, kolejnym krokiem będzie zmiana treści umowy o pracę poprzez aneks do umowy.

Przeniesienie pracownika poprzez wypowiedzenie zmieniające

Przeniesienie pracownika nie następuje zawsze wyłącznie na wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania, czyli z woli osoby zatrudnionej. Niekiedy taka zmiana może być dla pracownika niekorzystna, a co za tym idzie, obie strony nie dojdą w tej kwestii do porozumienia.

W takich okolicznościach pracodawca może skorzystać ze zmiany warunków umowy w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Taką formę stosuje się zasadniczo do wszelkich zmian, na jakie pracownik nie wyraża zgody w formie porozumienia zmieniającego.

Przełożony, który przedstawia wypowiedzenie zmieniające, daje pracownikowi dwie możliwości – wyrażenie zgody na zmianę lub niewyrażenie zgody. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków pracy umowa o pracę zostaje rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia.

Jeśli jednak pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, to przyjmuje się, że wyraził na nie zgodę.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze