Wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę

Po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik nie przechodzi na emeryturę automatycznie. Aby otrzymać należne świadczenia, musi w pierwszej kolejności złożyć u pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, a następnie (po odejściu z pracy) wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o przejście na emeryturę do ZUS.

Wstęp

wzor-pismaAby ułatwić Ci odejście z pracy i poinformowanie pracodawcy o przejściu na emeryturę, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienie wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę

wzor-zawiadomienie-pracodawcy-o-przejsciu-na-emeryture-pdf-doc

Wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę

Jak złożyć podanie o przejście na emeryturę?

Wzór pisma o przejście na emeryturę ma dwie postacie – jeden dokument składa się na ręce pracodawcy, drugi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która osiąga wiek emerytalny, może zadecydować o zakończeniu stosunku pracy z obecną firmą poprzez złożenie wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron będzie najbardziej korzystne zarówno dla przełożonego, jak i dla pracownika, gdyż pozwoli wspólnie ustalić dogodny termin zakończenia współpracy.

Wypełniony wzór wniosku o przejście na emeryturę do pracodawcy to pierwszy krok w kierunku zakończenia kariery zawodowej. Aby otrzymać później emeryturę, należy jeszcze złożyć kolejny wniosek o emeryturę do ZUS.

Odpowiednio wypełniony wzór pisma o przejście na emeryturę można przekazać tej instytucji na trzy sposoby, tj. osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych.

Należy pamiętać, że taka kolejność składania dokumentów jest konieczna, gdyż wnioskując o emeryturę z ZUS, musimy załączyć do podania świadectwo pracy, a to otrzymamy dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę z obecnym pracodawcą.

Jak wygląda wzór pisma o przejście na emeryturę?

Wzór pisma informującego o przejściu na emeryturę nie musi różnić się od zwykłego podania o rozwiązanie umowy o pracę – zawarcie w piśmie informacji o osiągnięciu wieku emerytalnego jest tutaj opcjonalne.

Wiele zakładów pracy udostępnia swoim pracownikom gotowy wzór zawiadomienia pracodawcy o przejściu na emeryturę, jednak korzystanie z niego nie jest obligatoryjne. Według Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość oraz datę sporządzenia pisma,
 • dane pracownika, czyli imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko,
 • dane pracodawcy, tj. nazwa firmy, adres siedziby, NIP,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę,
 • datę zakończenia umowy,
 • termin okresu wypowiedzenia,
 • podpis pracownika i pracodawcy.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy w związku z przejściem na emeryturę?

Wypowiedzenie umowy o pracę można napisać samodzielnie w oparciu o wytyczne Kodeksu pracy. Wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie w tym celu z gotowego dokumentu, jakim jest wzór pisma o przejście na emeryturę.

Gotowy druk będzie bowiem prezentował się bardziej profesjonalnie i pozwoli dopilnować zawarcia we wniosku wszystkich niezbędnych elementów.

Wypełniając wzór pisma informującego o przejściu na emeryturę, należy pamiętać o odniesieniu się do ostatniej umowy o pracę. Podanie to jest bowiem prośbą o jej rozwiązanie. Warto w tym celu odnaleźć oryginalny dokument, aby zawrzeć we wniosku właściwe dane, takie jak data i miejsce zawarcia umowy.

Ze względu na fakt, że zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę to pismo oficjalne, koniecznym jest także dopilnowanie odpowiedniej struktury dokumentu oraz unikanie błędów czy literówek – zwłaszcza w nazwie firmy czy nazwisku przełożonego.

Kiedy złożyć podanie o przejście na emeryturę?

Przejście na emeryturę po osiągnięciu wyznaczonego wieku nie jest obowiązkowe – decyzja o rezygnacji z pracy należy do pracownika. Jeśli woli on kontynuować swoją karierę jako senior, nie musi rozwiązywać umowy.

Osoba, która postanawia zostać w firmie, będzie w dalszym ciągu otrzymywać pensję za swoją pracę, a jej prawo do świadczeń emerytalnych zostanie zawieszone. W przypadku, kiedy emeryt pragnie wykonywać pracę dodatkową, musi najpierw formalnie zwolnić się z pracy i złożyć wniosek do ZUS o przyznanie emerytury, a dopiero później zatrudnić się ponownie.

Termin złożenia zawiadomienia o przejściu na emeryturę wyznacza się na podstawie umowy o pracę oraz sposobu jej rozwiązania. Jeśli umowa zawarta jest na czas określony, zostanie rozwiązana, kiedy upłynie wyznaczony w jej treści termin.

Z kolei w przypadku obowiązującego okresu wypowiedzenia, odejście z pracy nastąpi odpowiednio po 2 tygodniach, miesiącu lub 3 miesiącach po złożeniu wypowiedzenia. Najkorzystniej będzie rozwiązać umowę o pracę w oparciu o porozumienie stron – wtedy pracodawca i pracownik sami ustalą dokładną datę przejścia na emeryturę.

Podanie o rozwiązanie umowy warto złożyć odpowiednio wcześniej, nawet kilka miesięcy przed terminem odejścia z pracy – szczególnie, jeśli pracownikowi będzie przysługiwała odprawa emerytalna.

Przejście na emeryturę a ponowne zatrudnienie

Osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia emerytalnego nie musi być już jedynie emerytem. Nie ma żadnych przeszkód, aby po przejściu na emeryturę senior pozostał w swojej firmie lub zatrudnił się w zupełnie innym miejscu.

Emeryt może bowiem zacząć pracę nawet następnego dnia po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu emerytury przez ZUS. Korzystnym jest zatem zdobycie prawa do otrzymywania świadczeń emerytalnych, a następnie złożenie podania o ponowne zatrudnienie się, gdyż w takim wypadku dana osoba może otrzymywać jednocześnie i emeryturę, i należne jej wynagrodzenie.

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę wzór

podanie-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-wzor-pdf-doc

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę wzór

Podsumowanie

Przejście pracownika na emeryturę oznacza ustanie dochodów z tytułu umowy o pracę (z powodu rozwiązania umowy o pracę) i pobieranie świadczeń wprost z ZUS-u.

 • Pracownik który nabył prawo do otrzymywania emerytury (osiągnięcie wieku emerytalnego) i chce zacząć pobierać świadczenie emerytalne, musi rozwiązać umowę o pracę, a także zgłosić wniosek o emeryturę do ZUS.
 • Jaka musi być podstawa rozwiązania stosunku pracy? powód rozwiązania aktualnego stosunku pracy jest dowolny (może to być wypowiedzenie złożone przez pracownika, wypowiedzenie pracodawcy, a także rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron lub tzw. dyscyplinarka).
 • Pracodawca nie ma prawa do wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego nie pozostało mniej niż 4 lata.
 • Kiedy złożyć wniosek o emeryturę? wniosek składa się na formularzu EMP, wniosek można złożyć, będąc jeszcze zatrudnionym u pracodawcy, złożenia wniosku można dokonać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, moment złożenia wniosku nie wpływa w żaden sposób na przyznanie prawa do emerytury.
 • Warto zapoznać się jeszcze z postanowieniem Sądu Najwyższego (wyrok z 3 grudnia 2003 roku, sygn. akt.I PK 80/03):

  Spełnienie przez pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia.

 • Firma zatrudniająca pracownika z prawem do emerytury, w przypadku problemów finansowych może w pierwszej kolejności wytypować go do zwolnienia, a więc wypowiedzieć umowę o pracę.
 • Pracownik który już nabył uprawnienia do emerytury, najczęściej przedstawia pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
 • Zgodnie z kodeksem pracy jeśli umowa o pracę łącząca pracownika z pracodawcą podpisana została na czas nieokreślony, pracownik w wypowiedzeniu umowy mus podać powód wypowiedzenia umowy zatrudnienia.
 • Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi wyłącznie przez to, że z racji osiągnięcia wieku emerytalnego pracownik nabył uprawnienia emerytalne.
 • Jaki jest okres wypowiedzenia? w przypadku tradycyjnego wypowiedzenia należy złożyć je 3 miesiące przed rozwiązaniem umowy, a jeśli będzie to wypowiedzenie za porozumieniem stron, pracownik wypowiedzenie złożyć może w każdej chwili.
 • Jeśli rozwiązanie stosunku pracy następuje w ciągu roku kalendarzowego, to pracownik będzie mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu u niego przepracowanego (art. 155 1 § 1 pkt 1 k.p.).

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze