Wniosek o wydanie świadectwa pracy z archiwum WZÓR

Jak napisać podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum? Podstawowym dokumentem, który poświadcza zatrudnienie, jest świadectwo pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać je byłemu pracownikowi niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, zgodnie z artykułem 97 Kodeksu pracy.

Wtedy pracownik ma możliwość od razu poprosić o sprostowanie świadectwa pracy i usunięcie wykrytych błędów, a jeśli pracodawca odmówi naniesienia poprawek, pracownik może wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy do sądu pracy.

Wstęp

wniosek-o-wydanie-swiadectwa-pracy-z-archiwum-wzor-pdf-doc-przykladInaczej jest w przypadku archiwów, do których również trafiają świadectwa pracy, między innymi po likwidacji przedsiębiorstwa. Przechowywane są tam także dokumenty poświadczające okres zatrudnienia i wysokość zarobków, czyli zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jak wnioskować o wydanie świadectwa pracy z archiwum? W tym celu należy złożyć pisemny wniosek, aby ułatwić Ci jego przygotowanie – sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wydanie świadectwa pracy z archiwum wzór

wniosek-o-wydanie-swiadectwa-pracy-z-archiwum-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o wydanie świadectwa pracy z archiwum wzór

Jak długo przechowuje się świadectwa pracy?

Dawniej dokumentację pracowniczą (dokumentację płacową) przechowywano przez dwanaście lat.

Od 17 października 1991 roku, czyli od dnia wejścia w życie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw, czas ten został wydłużony.

Obecnie dokumentacja pracownicza, czyli również świadectwa pracy, zaliczana jest do dokumentacji niearchiwalnej i musi być przechowywana tylko przez określony czas.

Później podlega natomiast zniszczeniu. W przypadku dokumentacji osobowej okres przechowywania wynosi 50 lat, licząc od momentu ustania stosunku pracy.

Gdzie szukać świadectwa pracy?

Ponieważ pracodawca musi przechowywać dokumentację osobową i płacową swoich byłych pracowników przez pięćdziesiąt lat, podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum nie zawsze okazuje się konieczne.

Jeśli dawny zakład pracy jeszcze istnieje, to właśnie w nim należy szukać dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

Co ważne, w przypadku sprywatyzowanych lub przekształconych przedsiębiorstw państwowych, dokumentacja pracownicza z reguły była przekazywana nowym jednostkom.

Dlatego w pierwszej kolejności dokumentów trzeba poszukiwać w spółkach i przedsiębiorstwach, które powstały w wyniku zmian organizacyjnych.

 

Gdzie szukać świadectwa pracy w przypadku likwidacji?

Wniosek o wydanie świadectwa pracy z archiwum należy odpowiednio zaadresować, dlatego pracownik, którego były zakład pracy został zlikwidowany, musi szukać swojej dokumentacji pracowniczej na przykład:

 • u następcy prawnego, czyli w nowym przedsiębiorstwie, które powstało w wyniku przekształcenia lub zmian organizacyjnych, bądź w spółce, która powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa,
 • u organu założycielskiego, zwykle u wojewody,
 • u organu nadrzędnego, na przykład w ministerstwie. 

Jeśli dokumentacja pochodziła ze spółdzielni lub z organizacji spółdzielczej, mógł przejąć ją związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

Natomiast w przypadku, kiedy zatrudnienie dotyczyło spółki prawa cywilnego lub handlowego, dokumenty powinien zabezpieczać syndyk masy upadłościowej albo likwidator – on wskaże przechowawcę.

 

Gdzie szukać informacji o przechowywaniu dokumentów pracowniczych?

Aby dowiedzieć się, na jaki adres należy wysłać wniosek do archiwum o wydanie świadectwa pracy, możemy zaczerpnąć stosownych informacji:

 • u właściwego marszałka województwa, 
 • w archiwach państwowych,
 • w placówkach ZUS, 
 • w ogólnopolskiej bazie internetowej prowadzonej przez Archiwum Państwowe w Warszawie,
 • w wydziałach sądów rejestrowych właściwych terytorialnie dla siedziby firmy,
 • w sądach upadłościowych,
 • w siedzibach organów prowadzących ewidencję działalności gospodarczej,
 • w urzędach skarbowych.

Czy wydanie kopii lub odpisu świadectwa pracy jest darmowe?

Niestety, ale zgodnie z artykułem 51. ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, za wydanie kopii lub odpisu dokumentacji pracowniczej pobiera się opłaty, które uwzględniają między innymi:

 • koszt wyszukania dokumentów,
 • koszt przygotowania dokumentów do skopiowania lub sporządzenia odpisu,
 • koszt wykonania kopii lub sporządzenia odpisu,
 • koszt utrzymania warunków odpowiednich do przechowywania dokumentacji. 

Warto wiedzieć, że maksymalną wysokość opłat za kopie i odpisy dokumentacji pracowniczej określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku (w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania).

Przykładowo, za wydanie kopii świadectwa pracy należy zapłacić więc 17 zł, niezależnie od liczby stron ani formatu dokumentu. Z kolei za odpis świadectwa pracy pobierana jest opłata w wysokości 35 zł od każdej rozpoczętej strony.

 

Archiwum wypożycza i udostępnia dokumentację pracowniczą do wglądu

Zanim sporządzimy wniosek do archiwum o wydanie świadectwa pracy, warto upewnić się, które dokumenty pragniemy skopiować. W wyjątkowych sytuacjach archiwa umożliwiają wgląd do przechowywanej dokumentacji.

Pozwala to wskazać dokumenty do skopiowania czy sporządzenia odpisu lub wyjaśnić wszelkie niejasności. Dokumentację udostępnia się jedynie na miejscu oraz osobom, których dane akta dotyczą.

Przedtem wymagany jest jednak kontakt telefoniczny i ustalenie terminu wizyty w siedzibie.

Jeśli chodzi o wypożyczenie dokumentacji pracowniczej, to należy wiedzieć, że archiwum oferuje taką możliwość jedynie wytwórcy dokumentów oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, sądom i pozostałym organom upoważnionym.

Jak uzyskać odpis lub kopię świadectwa pracy z archiwum?

Kiedy wiemy już, gdzie przechowywane są nasze dokumenty pracownicze, musimy dowiedzieć się jeszcze, jak napisać podanie do archiwum o wydanie świadectwa pracy.

Pomocny może okazać się przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór podania o wydanie świadectwa pracy, który zawiera wszystkie niezbędne elementy formalne.

Jak napisać podanie o wydanie świadectwa pracy? Druk wystarczy uzupełnić takimi danymi jak:

 • imię, nazwisko, nazwisko panieńskie matki, data i miejscu urodzenia, imię ojca, imię matki, adres zamieszkania, numer telefonu wnioskodawcy,
 • nazwa zakładu pracy,
 • okres zatrudnienia,
 • zajmowane stanowisko.

W piśmie konieczne jest także wskazanie, czy interesuje nas kopia dokumentu, czy jego odpis.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze