Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy? pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy ze swoim pracownikiem. Dokument ten jest niezwykle ważny dla osoby zatrudnionej, dlatego powinien zostać sporządzony bardzo dokładnie, rzetelnie i starannie. Zdarza się jednak, że do świadectwa pracy wkradnie się jakiś błąd.

Wprowadzenie

Wniosek-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy-wzor-pdf-docPracownik musi wtedy jak najszybciej złożyć do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Jak sporządzić takie pismo? aby pracodawca mógł odnieść się do pisma, powinny znaleźć się w nim informacje niezbędne do przeprowadzenia korekty w świadectwie pracy.

Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Wniosek-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Czym jest świadectwo pracy i co powinno zawierać?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wydaje pracownikowi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę – przełożony ma na to siedem dni od dnia zakończenia pracy. Jest to obowiązek pracodawcy, od którego ten nie ma prawa się uchylać.

Otrzymując świadectwo, pracownik powinien natomiast sprawdzić poprawność zawartych w treści świadectwa pracy danych. Dokument musi informować między innymi o:

 • dacie i miejscu sporządzenia dokumentu,
 • danych pracownika,
 • danych pracodawcy,
 • okresie zatrudnienia,
 • rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanym stanowisku,
 • wymiarze etatu,
 • sposobie zakończenia pracy,
 • podstawie ustalenia uprawnień pracowniczych, w tym o wykorzystanych dniach urlopu wypoczynkowego, wykorzystanych dniach dodatkowego urlopu, na przykład ojcowskiego czy rodzicielskiego, okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, itd.

Kto, do kiedy i na czyje ręce może złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Wniosek dotyczący sprostowania świadectwa pracy może złożyć jedynie były pracownik, który po sprawdzeniu dokumentu odkrył w nim braki lub błędy. Powinien zrobić to niezwłocznie po otrzymaniu pisma i zauważeniu błędu.

Co do zasady, ma jednak 14 dni na złożenie wniosku o sprostowanie dokumentu, licząc od dnia otrzymania świadectwa pracy z rąk pracodawcy.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy należy złożyć na ręce pracodawcy, który świadectwo pracy wydał. Uzyskanie nowego, poprawionego świadectwa pracy jest bezpłatne. Czy wniosek dotyczący sprostowania świadectwa pracy można wysłać mailem?

Przepisy nie precyzują formy doręczenia takiego pisma, dlatego przesłanie dokumentu drogą mailową jest dopuszczalne. Pracownik powinien jednak upewnić się, że pracodawca otrzymał wiadomość na swoją skrzynkę, do czego może wykorzystać opcję wysłania maila z potwierdzeniem doręczenia.

Pismo należy wtedy zamieścić w mailu jako załącznik.

Co powinien zawierać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy?

Wniosek odnośnie sprostowania świadectwa pracy powinien zawierać przede wszystkim takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego, czyli pracownika,
 • dane adresata, tj. pracodawcy,
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść wniosku ze wskazaniem błędu lub braków w świadectwie pracy,
 • zwrot grzecznościowy z prośbą o szybkie rozpatrzenie wniosku,
 • podpis pracownika.

Pracodawca ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Może go zaakceptować lub odrzucić – wtedy pracownik będzie zmuszony wystąpić na drogę sądową. W tym celu powinien sporządzić już nie wniosek, lecz pozew o sprostowanie świadectwa pracy.

Ma na to 14 dni od dnia otrzymania odmownej odpowiedzi od pracodawcy. Jeśli sąd przychyli się do żądania pracownika, pracodawca będzie zmuszony wydać poprawione świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Czy można złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy po terminie?

Chociaż przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania, to możliwe jest także sprostowanie świadectwa pracy po latach. Poprawienie błędnego dokumentu leży bowiem w interesie obu stron.

Pracodawca może odmówić wydania nowego dokumentu, powołując się na upływ terminu na złożenie wniosku, jednak chcąc uniknąć ewentualnego postępowania sądowego, powinien zgodzić się na wydanie poprawionego świadectwa.

Jeśli zakład pracy już nie istnieje, a pracownik odkryje błąd w świadectwie pracy, to nie ma już możliwości wydania nowego dokumentu. Warto pamiętać jednak, że istnieją inne dowody, zawierające poprawne dane, w tym między innymi umowa o pracę, która dostarcza wielu informacji na temat warunków zatrudnienia pracownika.

W przypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy, do świadectwa należy dołączyć więc inne dokumenty, które posłużą jako uzupełnienie lub sprostowanie informacji zawartych w piśmie od pracodawcy.

Jak napisać sprostowanie świadectwa pracy?

Sprostowanie świadectwa pracy powinno przyjąć formę nowego świadectwa pracy z pierwotną datą jego wystawienia. Nie ma tutaj możliwości skorygowania dokumentu poprzez dodanie adnotacji korekta lub sprostowanie.

Przepisy przewidują bowiem jedynie dwie formy wydania takiego dokumentu, tj. świadectwo i odpis świadectwa pracy. Pracodawca jest więc zmuszony sporządzić pismo od nowa, uwzględniając w nim niezbędne poprawki lub zgłoszone braki.

Co więcej, poza nową wersją poprawionego dokumentu, pracodawca musi dołączyć do pisma kolejny druk zawierający wszystkie informacje dotyczące korekty. Załącznik powinien opisywać konkretne punkty świadectwa, które podlegały poprawie.

Należy zawrzeć w nim także adnotację z prośbą o zwrot pierwotnego świadectwa pracy.

Podsumowanie

 • Wniosek trzeba dostarczyć pracodawcy osobiście lub listownie w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy.
 • Co zrobić gdy pracodawca nie chce dokonać sprostowania świadectwa pracy? wtedy pracownik może w ciągu 14 dni od zawiadomienia pracodawcy o odmowie sprostowania świadectwa pracy, ma prawo złożyć w sądzie pracy pozew o sprostowanie świadectwa pracy, wzór pozwu znajdziesz poniżej:

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

pozew-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy-wzor=pdf-doc

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

 • Należy przy tym zaznaczyć, że odwołanie się pracownika do sądu pracy możliwe jest wyłącznie w przypadku wcześniejszego wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.
 • Gdy sądu uwzględni pozew pracownika, pracodawca będzie musiał wydać pracownikowi sprostowane świadectwo w ciągu siedmiu dni od dnia w którym orzeczenie sądu uprawomocniło się.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, to zachęcam Cię do odwiedzenia wątku na forum w którym możesz zadawać pytania: Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Podstawa prawna:

Art. 97. – Świadectwo pracy; sprostowanie świadectwa pracy – Kodeksu pracy.

§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

§ 2. Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy WZÓR”
 1. Jarosław T.

  Witam, mam duży problem, przedłożyłem pracodawcy wniosek dopiero po upływie 13 dni od otrzymania świadectwa, nie było mnie w domu, a świadectwo przyszło pocztą, dopiero jak wróciłem do domu i wziąłem świadectwo do ręki, to wypatrzyłem błąd związany z pełnionym stanowiskiem pracy, jest to o tyle dla mnie istotne, że ciężko mi będzie potwierdzić zawodowe doświadczenie, bo na świadectwie jest wpisany ogólny zawód a nie specjalizacja. Co jeśli upłynęło już 7 dni od daty otrzymania świadectwa? czy nadal mam prawo wystąpienia z żądaniem korekty? czy będę musiał iść prosto do sądu pracy?

Comments are closed.