Podanie o przedłużenie/zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu

Chociaż szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego mają również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, to banki znacznie chętniej udzielają takiej pomocy finansowej przede wszystkim pracownikom, posiadającym umowę o pracę.

W ocenie zdolności kredytowej istotny jest jednak nie tylko rodzaj umowy, ale także czas jej trwania. Wnioskujący o udzielenie kredytu hipotecznego powinni więc dążyć do podpisania umowy na czas nieokreślony, ponieważ to taka umowa wraz z odpowiednio długim stażem pracy daje największe szanse na uzyskanie kredytu w pożądanej przez klienta wysokości.

Wstęp

Aby starać się o przedłużenie umowy o pracę lub zmianę umowy na czas nieokreślony należy złożyć odpowiednie podanie u przełożonego, lub pracodawcy. Jak napisać podanie o przedłużenie umowy o pracę? aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu – wzór

podanie-o-przedluzenie-umowy-na-czas-nieokreslony-z-powodu-kredytu-wzor-pdf-doc

Podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu – wzór

Podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu – wzór

podanie-o-zmiane-umowy-na-czas-nieokreslony-z-powodu-kredytu-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu

Udzielenie kredytu hipotecznego a rodzaj zatrudnienia

Przed udzieleniem pozytywnej odpowiedzi na wniosek o kredyt hipoteczny, banki zawsze bardzo dokładnie badają zdolność kredytową każdego klienta.

Ponieważ tak duża pożyczka stanowi ogromne zobowiązanie, które wysokimi ratami przez wiele lat mocno obciąża domowy budżet, bank musi upewnić się, że wnioskujący o wsparcie finansowe poradzi sobie z regularną spłatą zadłużenia.

Instytucje biorą w takich przypadkach pod uwagę nie tylko wysokość wynagrodzenia klientów, ale również ich staż pracy i rodzaj posiadanej umowy.

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które są jednocześnie w stanie udowodnić ciągłość zatrudnienia, mają szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego, jednak banki preferują udzielać kredytów osobom ze stabilnym zatrudnieniem, jakie gwarantuje umowa o pracę – najlepiej na czas nieokreślony.

Odpowiednio długi staż pracy w połączeniu z podpisaną umową o pracę na czas nieokreślony to niemal gwarancja uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia kredytu na dom czy mieszkanie.

Kiedy złożyć podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony?

Kodeks pracy określa maksymalną ilość oraz czas trwania umów o pracę podpisywanych na czas określony. Pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 33 miesiące.

Kolejna umowa lub umowa, której czas trwania przekracza ten termin, staje się automatycznie umową o pracę na czas nieokreślony.

Podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony można złożyć przed upływem okresu jej obowiązywania w sytuacji, kiedy pracodawca nie informuje osoby zatrudnionej o tym, czy zamierza kontynuować, czy zakończyć z nią stosunek pracy.

W przypadku ubiegania się o kredyt podanie lepiej jest złożyć co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem starań o udzielenie kredytu hipotecznego.

Podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu a okres wypowiedzenia

Podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu czy z dowolnego innego powodu może zostać rozpatrzone przez pracodawcę pozytywnie lub negatywnie. Na wypadek otrzymania odmownej decyzji i zakończenia stosunku pracy zamiast jego kontynuacji, przy składaniu podania warto wziąć pod uwagę również okres wypowiedzenia.

W sytuacji, kiedy pracownik odpowiednio wcześnie dowie się o rozwiązaniu umowy, będzie miał bowiem szansę na znalezienie nowej pracy przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny.

Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i trwa:

  • 2 tygodnie w przypadku osób zatrudnionych przez mniej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku osób zatrudnionych przez okres od 6 miesięcy do 3 lat,
  • 3 miesiące w przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 3 lata.

Jak powinno wyglądać podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu?

Jak każdy oficjalny dokument, podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu powinno spełniać podstawowe zasady formalne, dotyczące między innymi zawartości pisma i jego układu. W podaniu tego typu nie może zabraknąć:

  • daty i miejsca sporządzenia,
  • imienia i nazwiska osoby zatrudnionej oraz określenia zajmowanego przez nią stanowiska,
  • dane na podstawie umowy (czyli m.in. kiedy się kończy i na jaki okres została zawarta),
  • danych osoby decyzyjnej oraz danych firmy,
  • odpowiedniego tytułu podania,
  • uzasadnienia,
  • podpisu osoby składającej podanie.

Niezwykle ważnym elementem podania o przedłużenie umowy na czas nieokreślony jest jego uzasadnienie. W treści warto podkreślić swój wizerunek jako pracownika, który należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wykazuje się zaangażowaniem i wiąże swoją przyszłość z daną firmą.

Jeśli pracodawca nie będzie miał zastrzeżeń do takiej osoby, z pewnością przychyli się do pozytywnego rozpatrzenia podania o przedłużenie czy zmianę umowy na czas nieokreślony.

Podsumowanie

Aby przedłużyć umowę o pracę na czas określony bądź umowę na czas nieokreślony, należy pobrać przygotowany przez nas wzór podania. Podanie o przedłużenie umowy powinno zawierać kilka niezbędnych elementów, aby było skuteczne.

Starając się przedłużyć umowę na czas określony lub nieokreślony, najważniejsze będzie uzasadnienie podania, warto więc wspomnieć jak układała się dotychczas współpraca, jakie obowiązki się wykonuje i czy wykonywaliśmy je w należyty sposób. Natomiast kończącuzasadnienie podania, warto napomnieć, że mamy głęboką nadzieję na przedłużenie umowy o pracę.

Umowa o pracę na czas nieokreślony w oczach banku gwarantuje pracownikowi stabilne zatrudnienie i gwarancję terminowej spłaty kredytu.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj pytanie na forum w specjalnym wątku: Jak napisać podanie o przedłużenie umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu – wzór

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze