Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – WZÓR

Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę? rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek złożonego przez pracodawcę lub pracownika wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje wtedy z upływem okresu wypowiedzenia.

wzor-pismaZdarza się jednak, że pracownik lub pracodawca pragną kontynuować zatrudnienie pomimo złożonego wcześniej wypowiedzenia. Czy można cofnąć rozwiązanie umowy o pracę, które zostało już dokonane? aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wycofania wypowiedzenia umowy o pracę, który pobierzesz w dalszej części artykułu.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę a przepisy Kodeksu pracy

Kodeks pracy dopuszcza wypowiedzenie umowy o pracę zawartej zarówno na czas określony, jak i nieokreślony czy nawet na okres próbny. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca, a rozwiązanie umowy następuje wtedy wraz z upływem okresu wypowiedzenia, którego długość zależna jest od stażu pracy.

Z kolei cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę nie jest regulowane przez żaden przepis KP. Strony umowy mogą jednak cofnąć takie wypowiedzenie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, odwołujących się do regulacji dot. oświadczeń woli.

Zezwala na to artykuł 300. KP, mówiący o tym, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio przepisy KC, o ile nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Jak wygląda cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika. Jego następstwem jest zakończenie stosunku pracy, które następuje z upływem okresu wypowiedzenia, bądź z okresem ustania umowy.

Należy pamiętać przy tym, że oświadczenie woli jest złożone z chwilą, kiedy dotarło do osoby, której ma zostać złożone w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Odwołanie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy (odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę) jest więc skuteczne, jeżeli dojdzie do danej osoby jednocześnie z oświadczeniem (wypowiedzeniem umowy) lub wcześniej.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – wzór

cofniecie-wypowiedzenia-umowy-o-prace-wzor-pdf-doc

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – wzór

Kiedy wycofanie wypowiedzenia o pracę uwarunkowane jest zgodą drugiej strony?

Jeśli oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy dotrze do pracownika lub pracodawcy już po tym, jak ten zapozna się z treścią wypowiedzenia, to do faktycznego cofnięcia takiego oświadczenia woli niezbędna będzie zgoda drugiej strony.

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę wymaga w takiej sytuacji złożenia pisemnej zgody osoby zatrudnionej lub przełożonego.

Zgoda pracownika na cofnięcie wypowiedzenia – wzór

zgoda-pracownika-na-cofniecie-wypowiedzenia-wzor-pdf-doc

Zgoda pracownika na cofnięcie wypowiedzenia – wzór

Pismo tego typu będzie stanowiło potwierdzenie chęci dalszej współpracy. Jednostronne cofnięcie wypowiedzenia jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy dokument dotrze do drugiej strony jednocześnie z oświadczeniem woli o wypowiedzeniu, bądź wcześniej.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika a cofnięcie pracodawcę

Pracownik ma takie samo prawo do cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę, jak jego pracodawca. Co więcej, cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika odbywa się na tych samych zasadach.

Jeśli pracownik zdąży przesłać przełożonemu pismo wycofujące wypowiedzenie, zanim ten zapozna się z treścią oświadczenia, to cofnięcie wypowiedzenia będzie skuteczne.

Z kolei w przypadku, kiedy pracodawca zapozna się z treścią wypowiedzenia, zanim otrzyma oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia, to cofnięcie wypowiedzenia będzie wymagało zgody pracodawcy.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży to szczególna sytuacja. Wycofanie oświadczenia woli w tej sytuacji możliwe jest tylko w określonych warunkach. Rzadko zdarza się, że po złożeniu oświadczenia woli o chęci rozwiązania stosunku pracy, cofnięcie oświadczenia zostaje zaakceptowane przez drugą stronę.

Istnieje jednak jedna sytuacja, która uprawnia pracownicę do cofnięcia wypowiedzenia – jest to powołanie się na błąd swojego oświadczenia.

Pracownica ma do tego prawo w sytuacji, kiedy rozwiązała stosunek pracy, jednocześnie nie wiedząc, że jest w ciąży. Okres ten sprawia bowiem, że zatrudniona kobieta jest objęta szczególną ochroną, rozszerzoną także na czas trwania urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Co ważne, cofnięcie wypowiedzenia przez ciężarną pracownicę nie wymaga zgody pracodawcy, jeśli w chwili wypowiadania umowy nie wiedziała ona o swoim stanie, bądź o przysługujących jej z tego powodu uprawnieniach.

Pracownica w ciąży ma siedem dni na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę, licząc od dnia, w którym dowiedziała się, że jest w ciąży. Dochodzenie skuteczności rozwiązania umowy o pracę nie przysługuje jednak pracownicy, która wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy lub złożyła wypowiedzenie, wiedząc już, że zaszła w ciążę.

Jak napisać cofnięcie wypowiedzenia umowy?

Forma wycofania wypowiedzenia umowy o pracę nie została określona przez przepisy prawa. Warto jednak sporządzić je na piśmie, aby posiadać fizyczny dowód na wypadek sporu sądowego.

Dokument tego typu powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne w pismach formalnych, czyli między innymi miejsce i datę sporządzenia oraz tytuł, czyli „Cofnięcie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy o pracę”.

W treści pisma należy zawrzeć zdanie rozpoczynające się od słów: „Cofam oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone w dniu…”. Cofnięcia rezygnacji nie trzeba uzasadniać, jednak warto podać jego przyczynę, gdyż może to wpłynąć pozytywnie na decyzję drugiej strony.

Podsumowanie

Są w życiu sytuacje, w których pracownik może zechcieć zmienić swoją decyzję dotyczącą złożonego przez siebie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jak napisać wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę? zadaniem takiego pisma jest odwołanie wcześniej złożonego do pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę.

Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie wypowiedzenia umowy może zostać złożony bez uzasadnienia, jednak uzasadnienie wniosku jest jak najbardziej stosowne. Jednakowo wypowiedzenie umowy o pracę, oraz cofnięcie wypowiedzenia są oświadczeniem woli pracownika, do których należy, na podstawie art. 300 KP, stosować przepisy KC:

W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę zależeć będzie od stażu pracy pracownika.

Kończąc już, dodam tylko, że oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia za porozumieniem stron można dostarczyć pracodawcy w różnej formie:

  • na piśmie,
  • ustnie,
  • w postaci elektronicznej (e-mail),
  • lub faksem.

Jedak dla celów dowodowych, oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia najlepiej dostarczyć pisemnie. Co więcej, skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymagać będzie zgody samego pracownika.

Podstawa prawna:

Art. 32. Kodeksu pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze