Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim? choroba może przydarzyć się każdemu, a pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo skorzystać w takim przypadku z płatnego urlopu chorobowego. Co jednak w przypadku, kiedy będąc na L4 osoba zatrudniona postanowi złożyć wypowiedzenie? Czy ma do tego prawo i czy rodzi to jakiekolwiek konsekwencje?

wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika-na-zwolnieniu-lekarskim-wzor-pdf-docPracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w dowolnie przez siebie wybranym momencie i nawet fakt przybywania na zwolnieniu lekarskim L4 nie stanowi tu żadnej przeszkody. Aby ułatwić Ci wypowiedzenie stosunku pracy w czasie przebywania na L4, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wypowiedzenia, który pobierzesz poniżej.

Czy można złożyć wypowiedzenie na chorobowym?

wazne-informacjeKodeks Pracy nakłada na pracodawcę zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi podczas jego usprawiedliwionej nieobecności. Niezależnie od tego, czy osoba zatrudniona jest na urlopie, czy nie ma jej w pracy z innej usprawiedliwionej przyczyny, przedsiębiorca nie może rozwiązać z nią umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Co natomiast z pracownikiem – czy można złożyć wypowiedzenie będąc na L4?

Pracownik nie jest ograniczony w tym zakresie przez żadne przepisy ochronne prawa pracy. Może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w dowolnym momencie zatrudnienia, w tym również w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz w trakcie przebywania na urlopie. Aby dokonać wypowiedzenia, pracownik powinien złożyć wypowiedzenie, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim wzór

wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika-na-zwolnieniu-lekarskim-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim WZÓR

Nie ma znaczenia, czy pracownik w okresie wypowiedzenia umowy:

 • wykonuje pracę,
 • jest na zwolnieniu lekarskim,
 • na urlopie wypoczynkowym,
 • wychowawczym
 • czy rodzicielskim

– Kodeks Pracy nie przewiduje żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika, który chciałaby w tym czasie zakończyć stosunek pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim a porozumienie stron

wazne-informacjeWypowiedzenie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim przez pracownika to nie jedyny sposób rozwiązania obowiązującej umowy. Pracownik składający rezygnację podczas urlopu chorobowego może zdecydować się również na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

W takiej sytuacji strony będą miały możliwość wspólnego uzgodnienia terminu zakończenia stosunku pracy – może to być tryb natychmiastowy, a także skrócony lub przedłużony względem przysługującego okresu wypowiedzenia.

Wystarczy, że pracownik na urlopie złoży wniosek o rozwiązanie umowy i zaproponuje termin zakończenia współpracy.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim a wynagrodzenie chorobowe

wazne-informacjeWypowiedzenie umowy na L4 przez pracownika nie rodzi dla niego żadnych negatywnych konsekwencji. Osobie, która zwolniła się z pracy, przebywając na urlopie chorobowym, nadal przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia wypłaca je pracodawca.

Później za wypłatę wynagrodzenia – zasiłku chorobowego – odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy zauważyć przy tym, że nawet długotrwałe zwolnienie lekarskie nie ma wpływu na przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia (nie ulegnie on przedłużeniu).

Ochrona pracownika na L4

wazne-informacjeChociaż możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, to sytuacja odwrotna, czyli taka, w której to przełożony wypowiada umowę o pracę osobie zatrudnionej, przebywającej na urlopie chorobowym jest już niedopuszczalna.

Zakazują tego przepisy Kodeksu Pracy, mówiące o tym, że nie wolno wypowiedzieć umowy pracownikowi nieobecnemu, jeśli jego nieobecność jest usprawiedliwiona.

Pracownik przebywający na urlopie chorobowym jest więc na uprzywilejowanej pozycji – wypowiedzenie umowy na L4 przez pracownika jest możliwe w każdym momencie trwania tego urlopu. Osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę obejmuje bowiem tak zwany okres ochronny.

Okres ten ma swój początek już w chwili, kiedy pracownik przerywa pracę ze względu na objawy chorobowe. Później potwierdzeniem złego stanu zdrowia powinno być uzyskane zwolnienie lekarskie. Dokument poświadcza bowiem, że osoba nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków.

Zakaz zwolnienia pracownika na urlopie chorobowym nie wyklucza rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Istnieją także sytuacje, w których możliwe jest zakończenie stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie.

Będzie to między innymi przypadek, w którym osoba zatrudniona kwalifikuje się do zwolnienia dyscyplinarnego. Wyłączenie ochrony pracownika dotyczy również likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.

 

Zasiłek chorobowy dla pracownika, który wypowiedział umowę na zwolnieniu lekarskim

wazne-informacjeKiedy pracownik wypowiada umowę o pracę na zwolnieniu lekarskim, zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego do momentu trwania przysługującego mu okresu wypowiedzenia.

Ponadto, osoba zatrudniona może otrzymywać zasiłek chorobowy także po zakończeniu stosunku pracy, jeśli jej niezdolność do wykonywania swoich obowiązków trwała przez co najmniej 30 dni i powstała nie później niż 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub nie później niż 3 miesiące od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego w przypadku choroby zakaźnej.

Po ustaniu zatrudnienia pracownik, który pragnie pobierać świadczenie w formie zasiłku chorobowego, musi wysłać do ZUS wypełniony formularz Z-10. Jest to wyłączny obowiązek osoby chorej. Pracodawca jako płatnik składek jest zobligowany jedynie do dostarczenia zaświadczenia Z-3.

Ciekawostki

 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim jest jak najbardziej możliwe.
 • Kodeks Pracy w art. 30 jasno mówi, iż rozwiązanie umowy o pracę może wyjść z inicjatywy pracownika, jak i jednakowo pracodawcy, z tym że pracownik będący na zwolnieniu lekarskim L4 jest chroniony przez Kodeks pracy i takiego pracownika pracodawca zwolnić nie może. Jednakże wypowiedzenie umowy przez pracownika jest jak najbardziej dopuszczalne.
 • Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim będący w trakcie okresu wypowiedzenia ma takie samo prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego, jak inni pracownicy.
 • Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku kiedy umowę o pracę zawarto na czas określony, to odszkodowanie wynosić będzie równowartości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 41[1]. § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§ 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Podobne artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim WZÓR”
 1. Aleksander D.

  Dzień dobry, chcę rozwiązać umowę o pracę zawartą pół roku temu z pracodawcą ale jestem na L4, czyli nie czekają mnie w związku z tym żadne konsekwencje czy odszkodowanie na rzecz pracodawcy? gdyby nie był na L4 to po pół roku zatrudnienia to okres wypowiedzenia wynosi ile dokładnie? czy okres wynosi 2 tygodnie? chcę przenieść się do innej pracy ze względu na lepsze zarobki.

  1. Grzegorz Szwaciński

   W normalnych warunkach okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie jeśli byłeś pracownikiem krócej niż 6 miesięcy.

Comments are closed.