Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry

Forum prawneKategoria: RóżneWypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry
Maryśka zapytał 3 lata temu

Witam, chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry. Jestem zatrudniona w firmie na cały etat, pracuję tam kilka lat. Ze względów osobistych udałam się do lekarza psychiatry i dostałam zwolnienie lekarskie L4 na depresję. Zwolnienie jest od poniedziałku.

Powiadomiłam pracodawcę o tym fakcie i postanowił rozwiązać ze mną umowę o pracę za porozumieniem stron. Czy zwolnienie lekarskie z powodu depresji może być powodem zwolnienia z pracy?

Oczywiście nie prosiłam lekarza zwolnienie lekarskie na depresję, żeby zrobić sobie przerwę w pracy czy „urlop”, takie zwolnienie lekarz mi po prostu wypisał… nie wiem teraz co robić.

Szef pewnie boi się, że miesiącami będę na zwolnienie i będzie musiał płacić mi chorobowe, stąd mam drugie pytanie: ile można chorować na zwolnieniu od psychiatry? z góry dziękuję za poradę prawną!

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam Panią,

depresja to taka sama jednostka chorobowa jak każda inna. Zatem okoliczność, że L4 wystawił psychiatra, nie powinna mieć dla pracodawcy żadnego znaczenia.

Myślę, że powinna Pani szczerze porozmawiać z pracodawcą i nie zgodzić się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, tym bardziej że na chwilę obecną pracodawca nie może Pani zwolnić – nie zostały spełnione przesłanki przewidziane przepisami kodeksu pracy m.in. nieobecność w pracy spowodowane długotrwałą chorobą.

Dodam jeszcze, że obawy Pani pracodawcy nie są w żadnym razie usprawiedliwione. Przede wszystkim jest Pani na chorobowym dopiero tydzień. Po drugie w danej firmie pracuje od kilku lat. Warto te okoliczności przedstawić pracodawcy, zapewniając go jednocześnie, że chce Pani jak najszybciej wrócić do pracy.

Odnośnie samego zwolnienia chorobowego to może Pani je kontynuować przez kolejne sześć miesięcy. Po tym czasie może Pani skorzystać z zasiłku rehabilitacyjnego. Zasiłek rehabilitacyjny jest wypłacany przez okres do 12 miesięcy.

Pracownik w tym czasie musi jednak stanąć przed komisją lekarską ZUS, która stwierdza jego niezdolność do pracy, zastrzegając szansę powrotu do zdrowia.

Dodam jeszcze, że w przypadku zwolnienia z pracy z powodu choroby (pracodawca może zwolnić pracownika chorego, jeśli jego nieobecność w pracy jest długotrwałą chorobą – okres ochronny uzależniony jest od stażu pracy danego pracownika) wypłatę zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego kontynuuje organ rentowy.

Warto przeczytać:

Damian odpowiedział 3 lata temu

Ile można chorować na zwolnieniu od psychiatry? Maksymalny okres w jakim pobierane może być wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, to 182 dni – jasno mówi o tym tak ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636).

Gdy upłyną wspomniane 182 dni, to pracownik ma jeszcze prawo, aby przez kolejne 3 miesiące, pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Niestety po tym całym okresie, pracodawca ma prawo zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, a powodem będzie oczywiście długotrwała nieobecność w pracy.

Pracodawca korzysta wtedy z art. 53 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf.

Często też ludzie pytają: Czy zwolnienie od psychiatry jest płatne 100%? Otóż jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni, w 34 dniu pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy.

Najczęściej zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy pensji, ale to zależy od przyczyny niezdolności do pracy. 100% pensji przysługuje z tego co wiem, na pewno gdy chorujemy w okresie ciąży.

 

 

cyrek odpowiedział 3 lata temu

Art. 53 § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

Pyciak odpowiedział 3 lata temu

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry – to dość proste i łatwo zrozumieć tu pracodawcę. Pracownicy często symulują problemy psychiczne czy depresję, jest to o tyle łatwe, że nie muszą stanu tego odzwierciedlać w stanie fizycznym, który łatwo zbadać.

Lekarz psychiatra opiera się tylko na słowach pacjenta i nie może zbadać, czy faktycznie mówi on prawdę. Pracownicy wykorzystują to i nadużywają zwolnień od psychiatry, to wiadomo nie od dzisiaj. Łatwo udawać depresję, nieprzespane noce, przygnębienie długotrwałe czy nawet myśli samobójcze.

Nie ma się co dziwić pracodawcy, że poirytował się, szczególnie w tym trudnym dla nich okresie.

Barbara odpowiedział 3 lata temu

Są nawet na różnych forach specjalne wątki: Jak załatwić zwolnienie lekarskie od psychiatry, albo Jak dostać zwolnienie od psychiatry mogę wkleić adresy, jeśli administrator mi na to pozwoli :-)

Magda odpowiedział 2 lata temu

Witam,
jestem na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Zasiłek chorobowy wypłaca mi już ZUS. Złożyłam wypowiedzenie w pracy,które kończy mi się na koniec miesiąca. Moje pytanie brzmi czy mimo to mogę nadal ciągnąć zwolnienie i otrzymam zasiłek z ZUS?