Dzień dobry. W strukturze firmy istnieje stanowisko mistrza, natomiast nie ma stanowiska brygadzisty, chociaż jest wyznaczona grupa pracowników którzy mają za zadanie pełnić takie funkcje. Dostają dodatek brygadzistowski. Jak sformalizować istnienie tych brygadzistów. Dać im aneksy do umów o pracę czy np. pisma potwierdzające pełnienie funkcji brygadzisty? Zmienić zakres obowiązków czy też wystarczy jakaś informacja do teczki ?