Jak napisać odpowiedź na wniosek działu spadku?

Forum prawneKategoria: RóżneJak napisać odpowiedź na wniosek działu spadku?
Sławciok zapytał 3 lata temu

Dzień dobry. Chodzi o odpowiedź na wniosek działu spadku. Dostałem z Sądu Rejonowego odpis wniosku z załącznikami i pouczeniem zobowiązującym do złożenia odpowiedzi na wniosek oraz pisemnych oświadczeń czy przyjmuję projekt działu spadku zaproponowany przez wnioskodawcę.

Nadmienię, że nikt nie pytał mnie o zgody, a dziedziczę po rodzicach 1/4. Potrzebuję wzór odpowiedzi na to pismo, że nie zgadzam się na dział spadku.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli do spadku należy kilka osób, to przeprowadzenie jego podziału wydaje się zasadnym, a nawet koniecznym. Trwanie we współwłasności przez dłuższy czas do niczego nie prowadzi, a co więcej Ci współwłaściciele, którzy nie korzystają z nieruchomości, są pokrzywdzeni.

Natomiast najlepiej żyje się Tym współwłaścicielom, którzy nieruchomością władają, zamieszkują ją lub uzyskują dochody z jej plonów. Dlatego nie można się dziwić, że któryś ze spadkobierców złożył wniosek o dział spadku.

Co więcej, obowiązkiem wnioskodawcy było przedstawienie propozycji działu spadku. Ty możesz się z nią nie zgodzić lub zatwierdzić projekt. Zastanów się więc, jak Twoim zdaniem powinien zostać podzielony spadek i projekt działu spadku, opisz w odpowiedzi na wniosek.

Dla ułatwienia sprawy napiszę, że dział spadku może zostać przeprowadzony na kilka sposobów. Nieruchomości wchodzące w skład spadku, mogą zostać podzielone na części i przyznane na rzecz konkretnych spadkobierców – jest to podział w naturze.

Wchodzące w skład spadku nieruchomości mogą zostać również sprzedane, a uzyskana ze sprzedaży kwota podzielona na współwłaścicieli. Kolejnym rozwiązaniem jest przekazanie nieruchomości na rzecz jednego ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych – jest to sposób wyjścia ze współwłasności, który wybiera się wówczas, gdy w skład spadku wchodzi dom lub mieszkanie zamieszkałe przez któregoś ze współwłaścicieli.

Dlatego tak jak napisałam na wstępie, zastanów się nad tym, w jaki sposób Twoim zdaniem powinno dojść do działu spadku i opisz to w odpowiedzi na wniosek o dział spadku. Możesz również podjąć kontakt z pozostałymi spadkobiercami, by na spokojnie omówić podział.

Wzór odpowiedzi na wniosek o dział spadku zamieszczam poniżej:

Odpowiedź na wniosek o dział spadku wzór

Odpowiedz-na-wniosek-o-dzial-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o dział spadku wzór

Na koniec dodam jeszcze, że w sprawach o dział spadku warto szukać porozumienia, inaczej spadkobiercy narażają się na dodatkowe koszty (opinie biegłych, wyceny itp.), a sama sprawa sądowa może trwać wiele miesięcy, a nawet lat.

Podobne tematy: