Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego?

Forum prawneKategoria: RóżneJak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego?
Alicja zapytał 1 rok temu

Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego? syn przebywa w MOW od 9 miesięcy, ma dość, jest wyczerpany, prosi mnie o to abym wyciągnęła go z ośrodka, obiecuje poprawę i zerwanie stosunków ze złym towarzystwem które wciągnęło go w kłopoty. Czy jako rodzic mogę złożyć wniosek o wyciągnięcie dziecka z ośrodka wychowawczego?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnioskować o zmianę postanowienia sądowego dotyczącego umieszczenia ich dziecka w ośrodku wychowawczym, zanim orzeczenie stanie się prawomocne.

W takim przypadku możliwe jest zastosowanie innego rodzaju sankcji, na przykład nadzoru kuratora. Kiedy orzeczenie stanie się prawomocne, nie będzie już możliwości odwołania się od skierowania nieletniego do ośrodka wychowawczego.

Wychowanek MOW może opuścić ośrodek po ukończeniu 18. roku życia lub po zakończeniu procesu resocjalizacji z wynikiem pozytywnym. Oznacza to, że rodzice lub opiekunowie prawni mogą wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego na wniosek, o ile spełnione zostaną podstawowe warunki przedterminowego opuszczenia placówki. 

Wniosek w takiej sprawie składa się na ręce dyrektora ośrodka. Ten rozpatruje go w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami.

Jeśli nieletni zachowuje się wzorowo i uzyska pozytywną opinię  zespołu diagnostyczno-resocjalizacyjnego oraz Rady Pedagogicznej, kierujący placówką może wystąpić w jego imieniu do sądu rodzinnego o wydanie zgody na warunkowe opuszczenie MOW. 

Podobne tematy: