Wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego WZÓR

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego? dziecko przebywające w ośrodku wychowawczym lub innej placówce np. w domu dziecka może utrzymywać stały kontakt z rodzicami. Może być również urlopowane do rodzinnego domu za zgodą opiekuna lub sądu.

Wstęp

wniosek-o-urlopowanie-dziecka-z-osrodka-wychowawczego-wzor-pdf-docAby uzyskać zgodę na urlopowanie dziecka, należy złożyć w sądzie odpowiednie pismo. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego wzór

wniosek-o-urlopowanie-dziecka-z-osrodka-wychowawczego-wzor-pdf-doc

Wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego wzór

Kiedy złożyć wniosek o urlopowanie dziecka?

Kiedy-złożyć-wniosek-o-urlopowanie-dzieckaNa wstępie wyjaśnić należy, że procedura urlopowania dziecka dotyczy między innymi sytuacji, gdy dziecko przebywa w:

 • ośrodku wychowawczym
 • domu dziecku
 • rodzinnym domu dziecka
 • rodzinie zastępczej
 • pod opieką innej osoby wyznaczonej przez sąd.

Powyższe wynika z regulacji art. 113 §2 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym:

Jeśli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców i pieczę nad małoletni sprawuje opiekun, rodzina zastępcza lub zostało umieszczone w wybranej placówce, rodzice którzy chcą zabrać dziecko do domu lub w inny sposób uzyskać z nim kontakt zobowiązani są zwrócić się do dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, kierującego rodzinnym domem dziecka lub do rodziców zastępczych o zgodę na kontakty.

Natomiast w sytuacji, gdy zgoda nie zostanie wydana, rodzice mogą złożyć wniosek do sądu rodzinnego, by ten orzekł o kontaktach z dzieckiem.

Przedmiotowy wniosek powinien zostać złożony jak najwcześniej. W innym przypadku kontaktu mogą zostać na pewien czas „zawieszone” (okres oczekiwania na rozpoznanie wniosku).

Z uwagi na powyższe np. wniosek o urlopowanie dziecka z domu dziecka może zostać złożony zaraz po tym, jak dziecko trafiło do ośrodka lub gdy zostało umieszczone w innej gt4 cplacówce.

I tak jak napisałam powyżej, pierwotnym odbiorcą wniosku będzie dyrektor placówki, a dopiero kiedy ten odmów urlopowania dziecka, wniosek należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce pobytu dziecka.

 

Jak napisać wniosek do sądu o urlopowanie dziecka?

Jak-napisać-wniosek-do-sądu-o-urlopowanie-dzieckaWniosek o udzielenie zgody na zabranie dziecka do domu, powinien przybrać formę pisma urzędowego. W treści wniosku należy dokładnie określić:

 • podmiot, do którego kierowany jest wniosek – dyrektor/kierownik placówki lub sąd rodzinny
 • osobę wnioskodawcy z podaniem danych do kontaktu
 • osobę dziecka
 • orzeczenie, na podstawie którego dziecko zostało zabrane z domu.

W zależności od miejsca pobytu dziecka wniosek należy odpowiednio uzasadnić. W każdym jednak przypadku warto powoływać się na okoliczności, których nie można podważyć:

 • więź/przywiązanie do rodziny, domu rodzinnego, rodzeństwa i innych bliskich osób
 • tęsknota za domem i rodziną
 • chęć spędzania wspólnie wolnego czasu – weekendy, ferie, wakacje
 • potrzeba pielęgnowania uczuć rodzicielskich
 • wspólne obchodzenie świąt i innych ważnych dla rodziny okazji – święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, urodziny, dzień dziecka itp.

 

Wniosek o urlopowanie dziecka uzasadnienie

Wniosek-o-urlopowanie-dziecka-uzasadnienie-pismaW zależności od sytuacji wniosek może wymagać szczególnego uzasadnienia. Na przykład wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego należy nie tylko odpowiednio uargumentować, ale także podeprzeć odpowiednim stanem faktycznym.

W wielu bowiem ośrodkach wychowawczych urlop udzielany jest wyłącznie w formie nagrody. Dlatego, jeśli małoletni ma zostać wypuszczony do domu na czas weekendu, czy świąt wcześniej musi prezentować odpowiednią postawę.

Jeżeli przebywające w ośrodku dziecko wykazuje chęć “poprawy” i jest pozytywnie oceniane przez wychowawcę, warto starać się właściwe zabezpieczenie kontaktów, tak by mogły być one realizowane w wyznaczonych z góry okresach.

W tym przypadku cotygodniowego urlopowania pomocnym może okazać się wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy. Przedmiotowy wniosek można wykorzystać również, gdy dziecko przebywa w innej placówce lub pieczy zastępczej.

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej?

Uzasadnienie wniosku, gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej, należy podeprzeć argumentami podanymi wyżej.

Niemniej, jeśli odebranie władzy rodzicielskiej wiązało się z zaistnieniem okoliczności, które w oczach sądu zagrażały dobry, bezpieczeństwu, czy nawet życiu dziecka dla uznania wniosku, należy złożyć dowody potwierdzające, że okoliczności te odpadły.

W takiej sytuacji wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej powinien zostać poparty odpowiednimi zaświadczeniami lub opiniami.

Znaczenie może mieć przeprowadzony przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej lub kuratora sądowego wywiad.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego WZÓR”
 1. Moje jedne jak i drugie dziecko trafiło do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego tydzień temu, czyli teraz mogę starać się odzyskać je? no i czy wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich?

  Jeśli nie uda mi się ich odzyskać teraz, to czy mogę od razu złożyć prośbę o urlopowanie moich dzieci? chcę spędzić czas z dziećmi, a one ze mną, bo bardzo za mną tęsknią a ja za nimi. Dzieci trafiły tam przez mojego konkubenta, ale już się rozeszliśmy. I jeszcze jedno pytanie: Wniosek o urlopowanie składa się do sądu rodzinnego, który ustanowił miejsce zamieszkania dziecka?

Comments are closed.