Jak napisać sprawozdanie opiekuna prawnego?

Forum prawneKategoria: DługiJak napisać sprawozdanie opiekuna prawnego?
AvatarKamil zapytał 3 miesiące temu

Jak napisać sprawozdanie do sądu? chodzi dokładnie o sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, którą jest moja ciocia – jesteśmy najbliższą rodziną.

Opiekujemy się ciocią i co roku musimy takie sprawozdanie dostarczyć do sądu.

Zatrudniamy opiekunkę, chodzimy z ciocią po lekarzach, zarządzamy jej pieniędzmi itp.

Jak sporządzić sprawozdanie z opieki prawnej do sądu opiekuna prawnego?

7 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

najłatwiej będzie przygotować sobie szablon sprawozdania, z którego będziecie korzystać przez następne lata, możecie też pobrać gotowy wzór sprawozdania poniżej:

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sprawozdanie-opiekuna-prawnego-osoby-ubezwlasnowolnionej-wzor-doc-pdf
Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

Sprawozdanie powinno zawierać najbardziej istotne informacje na temat sytuacji życiowej, zdrowotnej i finansowej osoby ubezwłasnowolnionej, dlatego po kolei w punktach można wypisać:

  1. stan zdrowia – opisać problemy zdrowotne, wskazać pod opieką, jakich poradni i jakich lekarz pozostaje osoba ubezwłasnowolniona, czy przyjmuje leki, jest rehabilitowana itp.
  2. poziom samodzielności – opisać na ile osoba ubezwłasnowolniona jest samodzielna, a w czym wymaga pomocy, wskazać, że jest wynajęta opiekunka dla cioci (tu podać na ile godzin w tygodniu i do jakich czynności)
  3. warunki mieszkaniowe – gdzie osoba ubezwłasnowolniona przebywa (podać adres i tytuł własności), z kim mieszka (wymienić dane osoby z imienia i nazwiska oraz stopnia pokrewieństwa)
  4. sytuacja finansowa – wymienić źródła dochodów cioci oraz sporządzić listę wydatków.

Do tak przygotowanego sprawozdania można dołączyć zestawienie rachunków, dokumentację lekarską i inne ważne dokumenty.

Proszę pamiętać, że sprawozdanie składa się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich podając sygnaturę sprawy i okres, jaki sprawozdanie obejmuje.

I tak jak napisałam, w kolejnych latach można przygotować sprawozdania, posługując się szablonem, ewentualnie dopisując kolejne punkty.

Na koniec napiszę jeszcze, że sprawozdanie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej może być napisane bez zachowania jakiejś szczególnej formy, liczy się bowiem jego treść i zawarcie najistotniejszych informacji na temat sytuacji materialno-bytowej ubezwłasnowolnionego.

Aby ułatwić sobie sporządzenie sprawozdania, namawiam Was do pobrania gotowego wzoru.

AvatarDarek pomocnik odpowiedział 3 miesiące temu

Zastosowanie ma tutaj art. 166 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.), który jasno mówi, że:

§ 1. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

§ 2. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.

Jak pisała Pani Katarzyna, żaden przepis nie określa, jak powinno wyglądać sprawozdanie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej, nie oznacza to jednak, że sprawozdanie można napisać na kolanie :-)

Sporządzenie sprawozdania ułatwi z pewnością bieżące notowanie większych wydatków miesiącami, później wystarczy wzór sprawozdania opiekuna prawnego uzupełnić danymi z zeszytu…

Niestety okresowe sprawozdania opiekuna prawnego to obowiązek, który sądy ściśle egzekwują, by mieć jasny pogląd nad sytuacją życiową i materialną osoby ubezwłasnowolnionej.

To taka kontrola nad sprawowaniem pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną i opiekunem.

Avatarxx3 odpowiedział 3 miesiące temu

Sąd może nakazać nawet sporządzenie szczegółowego inwentarza majątku podopiecznego jeśli będzie mieć jakieś wątpliwości, a sama ocena sprawozdania podlega za każdym razem weryfikacji wiarygodności.

Sąd może nawet rozważyć zmianę opiekuna prawnego, jeśli sprawozdanie zostanie przygotowane lakonicznie… a wskazane przez sąd sprostowania, zostaną zignorowane przez opiekuna prawnego.

Sporządzanie okresowych sprawozdań, to jeden z obowiązków opiekuna prawnego. Jak wiadomo, opieka prawna opiera się na dwóch głównych filarach:

  • dbanie o podopiecznego
  • i zarządzanie oraz kontrolowanie jego majątku.

Sprawozdania z wykonywanej opieki mają zapewne za zadanie zmusić frasobliwych opiekunów prawnych do rozsądnego dysponowania majątkiem podopiecznego, bowiem w przeszłości dochodziło do naprawdę ciekawych historii, gdzie zamożny podopieczny tracił majątek przez rozkradanie go… a sąd jest jedynym organem kontrolującym – stąd okresowe sprawozdania :)

AvatarBarbara U. odpowiedział 3 miesiące temu

Niedługo przyjdzie mi (za 2 miesiące) napisać sprawozdanie do sądu z opieki nad ubezwłasnowolnionym, jak dla mnie jest to zbędne, bo u nas nic się nie dzieje i tak naprawdę nie ma z czego takiego sprawozdania pisać… co mam opisać? że:

  • raz na tydzień przyjeżdża pielęgniarka pomóc go wykąpać?
  • zmieniamy mu pampersy 3 razy na dzień?
  • karmimy 3-4 razy w ciągu dnia?
  • że zimą w pokoju ma ciepło a latem chłodno?

Jakby istniał gotowy kwestionariusz, to zaznaczyłoby się co potrzeba, a tak trzeba wymyślać formę sprawozdania, żeby zadowoliło ono sędziego.

Faktycznie chyba pobiorę ten wasz wzór sprawozdania, bo nie mam ani czasu, ani weny, żeby wymyślać koło na nowo.

Pozdrawiam!

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 miesiące temu

@Barbara U.

Zgadza się, jeśli sprawozdanie nie będzie w oczach sądu wyczerpujące, to może się zdarzyć, że sąd wezwie do uzupełnienia braków lub dokładniejszego wyjaśnienia pewnych kwestii, dlatego lepiej od razu skorzystać z gotowego wzoru, aby nie musieć korespondować z sędzią w nieskończoność… zabiera to czas i energię, którą lepiej wykorzystać w inny sposób…

Sprawozdanie-opiekuna-prawnego-osoby-ubezwlasnowolnionej-wzor-doc-pdf
Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej
Avatardarczyk p. odpowiedział 3 miesiące temu

Dostałem pismo z sądu:

Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział III Rodzinny i Nieletnich wzywa Pana/Panią do złożenia w terminie 14 dni sprawozdania ze sprawowanej opieki nad małoletnim (nią).

AvatarMarta T. odpowiedział 3 miesiące temu

Pobrałam wzór sprawozdania, dziękuję.

Marta T.

Twoja odpowiedź