Wzór wniosku do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWzór wniosku do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
Iza D. zapytał 2 lata temu

Proszę Państwa, ponad 4 lata temu złożyłam wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego i zostałam opiekunem prawnym dla jednego dziecka, z tego co wyczytałam, mogę napisać do sądu wniosek o przyznanie mi wynagrodzenia z tytułu bycia opiekunem prawnym.

Oczywiście w związku z pełnioną funkcją ponoszę stałe koszty bycia opiekunem, w postaci kosztów dojazdów (załatwianie różnych spraw) – często po pracy. Przedkładanie swoich spraw ponad sprawy podopiecznego, ale głównie chodzi mi o koszty dojazdów, bo często sporo dojeżdżam, by załatwić jakąś sprawę.

Czy w takim przypadku należy mi się wynagrodzenie dla opiekuna prawnego? jak napisać pismo do sądu? ewentualnie jak obliczyć wynagrodzenie dla opiekuna prawnego?

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jako opiekun prawny małoletniego dziecka ma Pani prawo wystąpić do Sądu Rodzinnego o przyznanie jej wynagrodzenia. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego nie wymaga szczególnego uzasadnienia, a jego gotowy do wypełnienia wzór, pobierzesz poniżej:

wzor-wniosku-do-sadu-o-wynagrodzenie-dla-opiekuna-prawnego-pdf-doc

Wzór wniosku do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Niemniej powinna Pani starać się wykazać, że wypełnia nałożone na nią, jako opiekuna prawnego obowiązki. Warto wskazać czynności/sprawy, jakie Pani wykonuje oraz podać ich przybliżoną częstotliwość wnosząc o przyznanie maksymalnej kwoty.

Wyjaśnię, że w orzeczeniu uwzględniającym wniosek opiekuna prawnego o przyznanie wynagrodzenia sąd określa należną kwotę. Ta zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Oprócz wynagrodzenia może Pani wnioskować również o zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. W tym jednak przypadku należy przedłożyć rachunki/faktury np. za zakup paliwa.

Na koniec wyjaśnię, że posiadając już orzeczenie sądu o przyznaniu wynagrodzenia, należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłatę świadczenia. Z wnioskiem nie należy zwlekać, ponieważ wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

Podobne wątki:

Iza D. odpowiedział 2 lata temu

Dziękuję bardzo za wzór pisma!