Jak zgłosić babicię do ZOL (Zakład opiekuńczo-leczniczy)

Forum prawneKategoria: RóżneJak zgłosić babicię do ZOL (Zakład opiekuńczo-leczniczy)
Krs33 zapytał 12 miesięcy temu

Dobry wieczór. Mam starszą schorowaną babcię. Składam dokumenty o przyjęcie jej na ZOL (Zakład opiekuńczo-leczniczy). Szpital chce, żebym z opieki społecznej wzięła zaświadczenie, że jestem opiekunem prawnym babci. A opieka twierdzi, że takich informacji nie wydaje? Co mogę zrobić. Jakie dokumenty i skąd bierze się wnioski na ZOL Kasia

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się Kasiu, że nie jesteś opiekunem prawnym babci, a faktycznym.

O opiece prawnej orzeka sąd na wniosek osoby zainteresowanej lub uprawnionej instytucji, dlatego opiekę prawną można potwierdzić, składając odpowiednie orzeczenie sądu opiekuńczego.

Natomiast gdy opieka prawna nie została uregulowana, jednak dbasz i troszczysz się o babcię mamy do czynienia z opieką faktyczną. Potwierdzenie tej okoliczności prawdopodobnie żąda zakład opiekuńczo-leczniczy prosząc o przedłożenie stosownego zaświadczenia.

Opieka Społeczna jest tą instytucją, która ma prawo przeprowadzić wywiad rodzinny, a następnie wydać odpowiednie zaświadczenie. Z uwagi na powyższe należy jeszcze raz zwrócić się do kierownika GOPS/MOPS  o zajęcie się sprawą.

Jeśli odmówi, możesz iść na „skargę” do wójta/burmistrza, któremu kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podlega.

Dodam również, że podobne zaświadczenie może wydać lekarz rodzinny pod opieką którego babcia pozostaje.
Odnośnie pozostałych dokumentów niezbędnych do przyjęcia pacjenta do ZOL to powinny być one udostępnione przez wybrany zakład – na stronie internetowej lub w placówce.

Najczęściej jednak ZOL wymaga przedłożenia:

  • wniosku o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  • wywiadu pielęgniarskiego
  • zaświadczenia lekarskiego
  • skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  • karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel
  • dokumentów stwierdzających wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności decyzji ZUS/KRUS
  • zgody świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego
  • deklaracji wyboru placówki opiekuńczej
  • kopii dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

Na koniec dodam, że wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie będą wymagane, jeśli sąd opiekuńczy wydał orzeczenie o umieszczeniu pacjenta w ZOL.

Twoja odpowiedź

16 + 8 =