Jak podważyć niebieską kartę? jak sprawdzić czy jest założona?

Forum prawneKategoria: RóżneJak podważyć niebieską kartę? jak sprawdzić czy jest założona?
Grzegorz zapytał 3 lata temu

Jak podważyć niebieską kartę? rozchodzę się z partnerką, mamy jedno dziecko, partnerka świadczyła mi, gdy wyprowadzałem się z domu, że założyła mi niebieską kartę. Zrobiła to po złości, nigdy nie używałem ani siły, ani przemocy psychicznej względem dziecka i niej samej. Partnerka prawdopodobnie chce ograniczyć mi władzę rodzicielską nad dzieckiem, i niebieska karta jest właśnie po to.

Stąd mam do Pani dwa pytania:

  1. Jak podważyć niebieską kartę?
  2. Niebieska karta jak sprawdzić czy jest założona?

Tak jak pisałem, że mi ją założyła, to jest z pewnością niesłusznie założona niebieska karta, nigdy dziecku ani jego matce nic nie zrobiłem. Pracuję, utrzymywałem ich, po prostu przestało się układać między mną a partnerką.

Proszę o pomoc i poradę prawną.

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

niestety już na samym początku muszę napisać, że choć założeniem niebieskiej karty była ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie, to wielu skłóconych partnerów wykorzystuje tę instytucję w walce o dzieci, majątek, korzystny wyrok rozwodowy.

Niemniej jednak sądy nie są „głupie” i zawsze szukają faktów na potwierdzenie podnoszonych okoliczności.

Dlatego sam fakt posiadania niebieskiej karty nie przesądza o władzy rodzicielskiej, czy kontaktach z dzieckiem.

Odnosząc się natomiast do Twoich pytań, mogę napisać, że niebieską kartę założyć może szereg instytucji nie tylko Policja. Może to być organ pomocy społecznej, przychodnia zdrowia, a nawet szkoła. Zatem, która organizacja została zaangażowana przez Twoją partnerkę trudno wskazać. Choć najczęściej jest to Policja lub GOPS/MOPS.

Chcę również napisać, że jako osoba podejrzana o stosowanie przemocy, będzie miał prawo brać czynny udział w procesie zakładania niebieskiej karty. Jeśli Twoja partnerka mówi prawdę, że wypełniła wniosek o niebieską kartę, niebawem zostaniesz zaproszony do złożenia wyjaśnień.

Dopiero po ich analizie oraz analizie zgromadzonego materiału dowodowego komisja orzeknie o założeniu niebieskiej karty.

Jeśli podczas niesnasek pomiędzy Tobą a partnerką nie interweniowały osoby trzecie, w tym Policja,  matka dziecka nie ma obdukcji, ani świadków masz szansę obronić swoich racji i uchronić się przed niesłusznymi oskarżeniami. Szansą będzie też zaprezentowanie właściwej postawy – udzielanie zwięzłych i spójnych odpowiedzi oraz zachowanie spokoju i kultury.

I pamiętaj, że tak jak napisałam na wstępie, posiadanie niebieskiej karty nie musi ułatwić matce dziecka uzyskania wyroku pozbawiającego Cię władzy rodzicielskiej.

Ilona F. odpowiedział 3 lata temu

Znów interweniowała Policja u mnie w rodzinie, za każdym razem pytają, czy mamy założoną niebieską kartę, czy czas ją założyć? czy ktoś podpowie jak założyć niebieską kartę? czy to trzeba iść do sądu, czy na komisariat Policji?

Ludzie na forach różnie piszą, są też opinie, że niebieską kartę powinien założyć Policjant na interwencji w domu, jednak gdy poprosiłam kiedyś jednego z Policjantów na interwencji u mnie, odpowiedzieli, że oni nie zakładają niebieskiej karty w terenie, to już nie wiem, kto może założyć niebieską kartę i gdzie.

Problem jednak jest jeszcze większy, gdyż żeby założyć mężowi niebieską kartę, trzeba mieć chyba świadków, którzy potwierdzą przemoc w rodzinie, tylko że ja mieszkam sama z mężem i nie chwalę się na lewo i prawo, że jestem popychana, wykręca mi ręce i znęca się psychicznie nade mną. Co by Pani zrobiła w mojej sytuacji? jak założyć mężowi niebieską kartę?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

to prawda, że procedura założenia niebieskiej karty powinna być poprzedzona pewnymi formalnościami, a przede wszystkim przeprowadzeniem postępowania, którego celem będzie wyjaśnienie, czy w rodzinie rzeczywiście dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej.

Niemniej jednak w praktyce założenie niebieskiej karty nie jest wcale skomplikowane. Wystarczy jedna interwencja Policji, by ruszyła procedura niebieskiej karty. Pani wspomina, że Policja interweniowała i to nie jeden raz.

Dlatego jeśli tylko uda się Pani do właściwej osoby, niebawem powinna otrzymać odpowiednią pomoc. Zachęcam do kontaktu z dzielnicowym. Jest to osoba, która będzie miała wgląd do notatek Policyjnych z podjętych interwencji.

Dzielnicowy będzie mógł również przyjąć od Pani zgłoszenie do dokonania interwencji w terenie, czyli w Państwa miejscu zamieszkania. Policjant będący dzielnicowym może na spokojnie porozmawiać z Panią i jej mężem. Powinien również pouczyć o tym, co warto zrobić dalej, by zahamować męża.

Dodam jeszcze, że niebieska karta może okazać się mało pomocna. Być może trzeba będzie rozważyć oficjalne zgłoszenie stosowania przez męża przemocy w rodzinie. Proszę pamiętać, że ma Pani prawo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przez męża przestępstwa w postaci stosowania przemocy fizycznej, psychicznej oraz gróźb karalnych.

Dodam jeszcze, że może Pani spróbować otrzymać pomoc, kontaktując się ze specjalnymi ośrodkami tj. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, czy Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

Jeśli tylko zechce Pani otrzymać pomoc, to z pewnością taką znajdzie. Radzę więc nie bać się konsekwencji swoich działań, lecz zacząć walczyć o siebie i swoje dobro!

Kasia odpowiedział 2 lata temu

Dobry wieczór, mamy spore problemy z dzieckiem 5 latkiem. Zgłosiliśmy się do Poradni PP po pomoc psychologiczna. Dziecko mówi, że chce umrzeć, ze siebie zabije, nas oraz królika. Jest agresywne, bije i krzyczy. Psycholog skierowała tę sprawę do Policji, by założyć niebieską kartę, bo wg niej jest przemoc. Gdzie mogę się odwoływać, co mogę zrobić?

Bartek odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Żona zdecydowała się założyć mi niebieską kartę – nie mieszkamy razem od 6 lat, nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa, a jedynie mam kontakt z dziećmi (i tak przez nią ograniczany, a dzieci są nastawiane przeciwko mnie), nie zakłócam miru domowego – żona mieszka na zamkniętym osiedlu, a ja nie mam nawet możliwości wejścia do klatki schodowej (nie znam kodu do drzwi).

Próbowała założyć tę niebieską kartę przez policję i szkołę, ale bez rezultatu, bowiem te instytucje nie dopatrzyły się stosowania przemocy wobec dzieci (bo tu chodzi o przemoc wobec dzieci) i karty nie założyły. W końcu żona zainteresowała Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który wszczął procedurę. Dodam, że okoliczności, na podstawie których OIK założył niebieską kartę, były identyczne jak te, gdy policja oraz szkoła nie podjęły czynności w celu założenia niebieskiej karty.

Zatem pytanie, czy nie złamano procedury, zakładając mi niebieską kartę? Dowiedziałem się, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest BRT – pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania i im podlega kontrola procedury. Co w tej sytuacji zrobić?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam Pana serdecznie,

na wstępie pragnę zwrócić uwagę na okoliczność, czy procedura zakładania niebieskiej karty została zakończona, czy też zespół dopiero zajął się sprawą.

Okoliczność ta ma istotne znaczenie, bowiem od niej zależeć będą kroki, jakie może Pan podjąć. Po pierwsze jeśli sprawa jest nadal w toku, może Pan jeszcze podjąć skuteczną obronę, podając swoje argumenty, odpierając ataki żony, przedstawiając sytuację ze szkołą i policją. Natomiast jeśli procedura zakładania niebieskiej karty została zakończona, sprawa będzie przedstawiać się nieco trudniej – dla uchylenia karty, wykazać trzeba będzie, że odpadły przesłanki do utrzymywania rodziny w „dozorze”.

Dlatego jeśli znajdzie Pan wsparcie ze strony Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, być może uda się unieważnić niebieską kartę.

Na koniec kilka słów odnośnie samej sprawy rozwodowej. Niestety powoływanie się w sprawie rozwodowej na niebieską kartą może pozwolić Pan żonie na ograniczenie Panu kontaktów z dziećmi. Niemniej proszę nie zapominać, że ma Pan narzędzia, którymi może się posłużyć, by odeprzeć nieprawdziwe zarzuty.

Między innymi może Pan wnioskować o podanie rodziny badaniu biegłych z właściwego ośrodka diagnostycznego. Dodatkowo może Pan posiłkować się opiniami ze szkoły i policji.