NAJEM INSTYTUCJONALNY – okres wypowiedzenia i oświadczenie w formie aktu notarialnego

Forum prawneKategoria: RóżneNAJEM INSTYTUCJONALNY – okres wypowiedzenia i oświadczenie w formie aktu notarialnego
Kasia zapytał 2 lata temu

Dzień dobry,

chciałabym zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego z osobą fizyczną. Prowadzę DG w zakresie m.in. najmu nieruchomościami i swoje mieszkanie chciałabym wynająć osobie fizycznej właśnie na cele mieszkaniowe.

Mam dwa pytania:

  1. Czy w umowie można zawrzeć paragraf o możliwości wypowiedzenia umowy z miesięcznym lub dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia? Czy wypowiedzenie umowy może dotyczyć zarówno wynajmującego jak i najemcy? (w umowie chciałabym wskazać dokładne przesłanki kiedy można wypowiedzieć umowę).
  2. Czy prawdą jest, że przy zawieraniu umowy najmu instytucjonalnego najemca u notariusza podpisuje jedynie pismo o poddaniu się egzekucji i oświadczeniu, że żaden lokal mu nie przysługuje z tego tytułu? nie trzeba wskazywać lokalu zastępczego w tym wypadku, tak jak jest to przy najmie okazjonalnym?

Proszę o wskazanie paragrafów, ustępów na podstawie których udzielana jest odpowiedź. Czy wzory pism, umów, które można zakupić u Państwa na stronie, są aktualne i czy są aktualizowane na bieżąco?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli chcesz poznać zasady najmu instytucjonalnego, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W art. 19f i następnych znajdziesz informacje, w jaki sposób poprawnie zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego.
Niemniej zadałaś mi pytania, dlatego postaram się udzielić odpowiedzi.

  1.  Zgodnie z ustawą umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy – tak art. 19i.

Natomiast zgodnie z art. 19o wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli pomimo pisemnego upomnienia najemca nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

Prawo wypowiedzenie najmu przez wynajmującego rozciąga się również na sytuację kiedy najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego lub części ceny sprzedaży zgodnie z harmonogramem co najmniej za trzy okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności oraz na sytuację kiedy najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody właściciela.

Zatem jak widzisz ustawodawca przewidział bardzo szeroką ochronę wynajmującego, zawierając dokładny katalog sytuacji, po zaistnieniu których umowa najmu instytucjonalnego może zostać przez właściciela wypowiedziana.

Jeśli jednak uważasz, że chcesz rozszerzyć ten katalog lub określić go bardziej szczegółowo w treści umowy można zawrzeć zapisy na ten temat.

  1. Zgodnie z art. 19f ustęp 3 do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19i ust. 2, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Zatem jak widzisz, przy umowie najmu instytucjonalnego, inaczej niż to ma miejsce przy najmie okazjonalnym najemca nie jest zobowiązany wskazać lokalu w którym zamieszka w przypadku opuszczenia/opróżnienia przedmiotu najmu.

Umowa najmu instytucjonalnego wzór

umowa-najmu-instytucjonalnego-wzor-pisma-pdf-doc

Umowa najmu instytucjonalnego – wzór

Podobne artykuły: