Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron – WZÓR

jak-napisac-rozwiazanie-najmu-za-porozumieniem-stron

Rozwiązanie umowy najmu lokalu za porozumieniem stron lub skrócenie okresu najmu jest możliwe, jeśli obie strony (wynajmujący i najemca) dojdą do porozumienia. Jak to zrobić bezpiecznie oraz przede wszystkim zgodnie z prawem?

Oprócz opracowania tego tematu, pod koniec artykułu znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy najmu za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

Jak sama nazwa wskazuje, do wypowiedzenia umowy najmu za porozumieniem stron dochodzi tylko i wyłącznie, kiedy obie strony je zaakceptują. Zarówno najemca, jak i wynajmujący muszą dojść do kompromisu we wszystkich aspektach.

Czasami możemy słyszeć frazę: rozwiązanie umowy najmu mieszkania za porozumieniem stron. Jest to jednak błędne stwierdzenie. Dlaczego?

Ponieważ wypowiedzenie to czynność prawna jednostronna i polega na poinformowaniu o niej drugiej strony. Z kolei ta druga strona, nie ma możliwości niezaakceptowania wypowiedzenia.

Zatem kiedy mamy do czynienia z wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron? W momencie, gdy porozumienie stron staje się procesem dwu lub wielostronnym, kiedy liczba najemców jest większa.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron ma miejsce wtedy, gdy obie strony deklarują, że nie chcą już kontynuować umowy i zamierzają ją rozwiązać. Tego typu zakończenie najmu wiąże się z wieloma zaletami.

Nie musimy przejmować się warunkami, jakie nie zostały zawarte w umowie, przyczyna rozwiązania umowy nie musi być określona, a cały proces przebiega szybko, sprawnie i bez problemów.

Jednak czy musimy godzić się na przedwczesne zakończenie umowy? Oczywiście, że nie. Zawieramy umowę po to, aby uniknąć różnych problemów, które powstaną po jej rozwiązaniu. Często dłuższy czas najmu wiąże się ze znacznie atrakcyjniejszymi warunkami dla najemcy.

Może to być na przykład niższy czynsz, czy ponadprogramowe umeblowanie mieszkania. Godzenie się na przedterminowe zakończenie umowy, jest tylko i wyłącznie naszą dobrą wolą. Warto pamiętać, że nie musimy tego akceptować.

Jednak w niektórych wypadkach warto skorzystać z okazji i znacznie poprawić swoje warunki najmu. Możemy spotkać się z sytuacją, gdy data zakończenia umowy przypada na słaby okres dla wynajmujących. Są jednak sytuacje, kiedy wynajmujący zamierza po prostu spieniężyć swoją nieruchomość i nie warto z nim współpracować.

Oczywiście są także sytuacje, kiedy to najemca oferuje rozwiązanie umowy. Wtedy to w jego rękach jest zaprezentowanie dobrej oferty. Niestety, kiedy mamy do czynienia z lokalami mieszkalnymi wypowiedzenie umowy najmu jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe.

Rozwiązanie umowy najmu – negocjowanie warunków

Co podlega negocjacji? Niemalże wszystko. Zadaniem obu stron jest ustalenie zadowalających warunków porozumienia.

Termin rozwiązania umowy

Pierwszym aspektem, który musimy wziąć pod uwagę, jest data rozwiązana umowy. W porozumieniu może zostać zawarty termin, do którego umowa będzie jeszcze obowiązywała.

Dodat­ko­we wyna­gro­dze­nie za wcze­śniej­sze roz­wią­za­nie umo­wy najmu lokalu

Kolejną rzeczą, jaka podlega negocjacjom, jest dodatkowe wynagrodzenie za przedwczesne rozwiązanie umowy najmu. Będąc wynajmującym, nasza zgoda na wypowiedzenie najmu nie musi być w pełni charytatywna. Kiedy mamy do czynienia z przedterminowym rozwiązaniem umowy możemy nawet na tym zarobić!

UWAGA:

Nie możemy jednak zawierać w porozumieniu informacji, że zatrzymujemy kaucję. W przypadku, gdy mamy do czynienia z lokalami mieszkalnymi, to kaucja musi zostać zwrócona w czasie 30 dni od opróżnienia mieszkania.

Zawarcie informacji o zatrzymaniu kaucji może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami! więc tego nigdy nie robimy.

Wyrównanie wszystkich dotychczasowych zaległości

Mamy także możliwość uwarunkowania zakończenia umowy od uregulowania jakichkolwiek zaległości, które najemca ma w stosunku do dostawców mediów, czy samych nas.

W przypadku, gdy najemca sprawia problemy, warto najpierw doprowadzić do jego wyprowadzki, a potem dochodzić zwrotu pieniędzy.

Znalezienie nowego najemcy

Bardzo często możemy się spotkać z warunkiem stawianym przez wynajmującego, jakim jest znalezienie swojego następcy przez najemcę.

Jest to dość ciekawa opcja, jednak w większości wypadków najemca nie jest w stanie znaleźć nowego najemcy. Brak doświadczenia sprawia, że jest to bardzo trudne, a poza tym zwykle nie ma na to czasu…

Zrobienie atrakcyjnych zdjęć lokalu, czy napisanie zachęcającego opisu jest bardzo trudne, nie wspominając już o umawianiu się na pokazywanie lokalu do wynajęcia. W związku z tym niezbyt warto zgadzać się na taki warunek odstąpienia od umowy najmu.

jak-wypowiedziec-umowe-najmu-za-porozumieniem-stron

Odświeżenie lokalu przed jego opuszczeniem

Wynajmujący może zażądać nawet odświeżenia i odmalowania lokalu, by przyspieszyć sobie znalezienie nowego najemcy w miejsce tego starego.

Przygotowanie się na negocjacje jest bardzo ważne. Dobra argumentacja to podstawa, bo to właśnie od niej będzie zależało, czy odstąpimy od umowy z takimi warunkami, z jakimi byśmy chcieli…

Zawarcie porozumienia

Najlepszą opcją porozumienia odnośnie rozwiązania umowy najmu, jest spisanie go w formie pisemnej oraz podpisanie przez obie strony.

Może to być forma aneksu lub zwykłe oświadczenie. W niektórych wypadkach możemy się także spotkać z inną formą rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

rozwiązanie-umowy-najmu-za-porozumieniem-stron-wzor
Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

Może to być forma:

  •  ustna,
  • dokumentowa,
  • a czasami nawet dorozumiana.

Jednak w celu zachowania pewnego dowodu, warto zdecydować się na formę pisemną. W niektórych umowach najmu zawarta jest klauzula o tym, że kiedy dochodzi do jej zmiany, to wymagany jest typ pisemny lub całość będzie nieważna:

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności!

Co zawrzeć w porozumieniu?

Większość z tych rzeczy została już omówiona, jednak zostaną one wspomniane jeszcze raz. Należą do nich:

  • Określenie stron porozumienia;
  • Oświadczenie podpisane przez obie strony mówiące o zgodnym zakończeniu umowy danego dnia;
  • W celu uniknięcia późniejszego uzgadniania terminu możemy zawrzeć dzień oraz godzinę zwrotu lokalu;
  • Zawarcie informacji o dodatkowej kwocie wynagrodzenia przeznaczonego dla wynajmującego za umożliwienie przedwczesnego rozwiązania umowy. Warto także dodać sposób zapłaty oraz termin spłaty określonej kwoty;
  • Podanie terminu oraz formy spłaty wszelkich zaległości, jakie najemca ma w stosunku do nas lub mediów;
  • Określenie stanu lokalu, w jakim ma ono zostać zwrócone wynajmującemu.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron sprawia, że unikamy wielu problemów. W związku z tym, jeśli jest taka możliwość, to warto z niej skorzystać, aby uniknąć dodatkowych kłopotów.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy, czy jak kto woli: wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron nie jest zadaniem prostym, zwłaszcza gdy druga strona umowy nie jest skora do jakichkolwiek kompromisów.

Warto zawsze pamiętać, że:

Umowa najmu (np. lokalu mieszkalnego) zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana tylko wtedy, gdy wynajmujący i najemca przewidzieli taką możliwość w warunkach umowy.

Jeżeli takiej możliwości umowa najmu nie przewiduje, to jedynym sposobem jest wtedy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń nasz artykuł: