Najemca wyprowadził się i nie zapłacił – jak odzyskać pieniądze?

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaNajemca wyprowadził się i nie zapłacił – jak odzyskać pieniądze?
Alina D. zapytał 4 lata temu

Najemca wyprowadził się i nie zapłacił ostatniego czynszu. Z dniem 15 stycznia Najemca zrezygnował z wynajmu mojego mieszkania. Była kaucja 1000 zł, którą rozliczyłam w zaległościach i z tego zostało jeszcze 170 zł do dopłacenia przez Najemcę.

Po wyprowadzeniu okazało się, że ze spółdzielni mieszkaniowej przyszło rozliczenie za zużycie wody oraz że odcięli mi zasilanie energii elektrycznej. Z powodu niezapłacenia przez Najemcę 2 ostatnich rachunków, w sumie z ponownym podłączeniem prądu 970 zł.

Pomimo moich SMS-ów, Najemca nie ma zamiaru oddać pieniędzy. Telefonów nie odbiera, nie wiem też, pod jakim adresem aktualnie zamieszkuje, mam tylko adres z umowy najmu. Była to typowa ucieczka najemcy z mieszkania i niezapłacenie czynszu i rachunków. Będę wdzięczna za jakąkolwiek podpowiedź, jak znaleźć lokatora i jak odzyskać pieniądze? jak skutecznie windykować najemcę?

z poważaniem Alina D.

8 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Alino, jeżeli chcesz dochodzić zapłaty od lokatora podanej kwoty, to musisz podjąć pewne starania. Przede wszystkim musi dojść do formalnego zerwania umowy najmu. Nie wiem, czy jesteś w posiadaniu SMS-ów, z których wynika, że najemca lokal opuścił.

Jeśli nie, to zasadnym będzie wystosowanie do niego pisma z wypowiedzeniem najmu w trybie natychmiastowym, z uwagi na działania sprzeczne z umową oraz zasadami współżycia społecznego.

Wypowiedzenie umowy najmu wzór

W tym samym piśmie powinnaś wezwać najemcę do uregulowania zadłużenia, z rozbiciem żądanej kwoty na konkretne wydatki – tak jak pisałaś – rachunek z prąd plus jego podłączenie, brakujący czynsz itd. Pobierz proszę poniższe wezwanie do zapłaty:

Wezwanie do zapłaty – wzór

Podajesz, że nie wiesz, gdzie Twój były lokator przebywa i wydaje mi się, że jego odnalezienie nie byłoby łatwe, dlatego posłuż się adresem z umowy. Być może to jego adres rodzinny i ktoś odbierze korespondencje. Pismo nadaj najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeśli Twój dłużnik odbierze wezwanie i nie ureguluje długu, to sprawę będziesz mogła od razu skierować do sądu, składając np. wygodny pozew w postępowaniu upominawczym.

W sytuacji, kiedy list wróci do Ciebie niepodjęty, będziesz mogła również złożyć pozew o zwrot pieniędzy, jednak nie ma pewności, że sąd nie zobowiąże Cię do wskazania aktualnego adresu dłużnika, pod rygorem zwrotu pozwu.

Pozew o zapłatę – wzór

Jednak i tę kwestię dla się rozwiązać. Na tym etapie nie będę się jednak wypowiadać w tym temacie, by nie mieszać Ci w głowie.

Teraz skup się na wypowiedzeniu umowy i wezwaniu byłego lokatora do zapłaty.

Koniecznie przeczytaj:

osdi odpowiedział 4 lata temu

Jestem wierzycielem i poszukuję dłużnika, który przestał płacić za czynsz mieszkania, które jej wynajmowałam.

Dłużniczka żyje i mieszka poza systemem: nigdy nie pracowała, więc nie figuruje w ZUS, wątpię też, aby figurowała w Urzędzie Skarbowym, zameldowana nigdzie nie jest, więc czynności komornicze nigdy nie będą miały miejsca.

Otrzymuje od ponad 30 lat rentę z Holandii po zmarłym mężu, wpłacana do Banku, którego komornik też nie potrafił ustalić. W CBA nie ma jej adresu stałego zameldowania. Wynajmowałam jej mieszkanie, za które przestała płacić i obecnie wraz z kosztami sądowymi i adwokackimi jej dług wynosi ponad 9000 zł.

Mam wyrok zaoczny Sądu, który nic nie znaczy, ponieważ narzędzia, którymi posługuje się komornik na obecny czas, są nieskuteczne.

Pytanie zatem, jak ja osoba prywatna mam znaleźć lokatora dłużnika, jeśli urząd komornika nie potrafi dłużnika znaleźć? Pozdrawiam

Ela Ela odpowiedział 4 lata temu

Problem z niepłacącymi najemcami jest w Polsce ogromny, i mam wrażenie, że prawo raczej chroni niepłacącego lokatora, a nie właściciela mieszkania?!

Ja mam taki problem, że wynajmuję mieszkanie i lokatorzy cały czas płacą czynsz z wielkimi opóźnieniami (1 miesiąc, a nawet 2), nawet nie wiem, jak mogę i z tego mojego mieszkania wyrzucić…

Dochodziło do tego, że chcąc pozbyć się niepłacących lokatorów, czyli składając im wizytę, najemcy wzywali Policję na mnie (właścicielkę mieszkania), i zgłaszali Policji naruszenie miru domowego! o co tu chodzi!?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Ela,

musiałaś trafić na wyjątkowo przebiegłych lokatorów, którzy wiedzą jak odciągnąć w czasie eksmisję z wynajmowanego mieszkania.

Problemy, jakie opisujesz, ma wielu wynajmujących swoje mieszkania, znalazłem nawet gdzieś na forum podobną do Twojej sytuacją, sama zobacz (jest też rozwiązanie problemu, ale nie jestem pewien czy to zgodne z prawem):

Juliusz odpowiedział 4 lata temu

Co można zrobić, kiedy najemca nie płaci czynszu w ogóle? jak się go pozbyć zgodnie z prawem?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Jeśli Najemca lokalu zwleka z opłaceniem czynszu, to można podjąć kilka kroków, by zmusić go do zapłaty i płacenia czynszu na czas… Najpoważniejszą dla najemcy konsekwencją, będzie wypowiedzenie przez wynajmującego umowy najmu.

Jako wynajmujący możesz także naliczać karne odsetki, a także dochodzić spłaty czynszu przed sądem. I co najważniejsze, możesz też zawczasu wprowadzić do umowy najmu dodatkowe zabezpieczenia przed taką właśnie sytuacją – tak pokrótce, poniżej opiszę dokładnie, o co chodzi:

UWAGA:

Jeśli najemca nie płaci czynszu na czas, lub nie płaci go w ogóle to, mimo że jesteś właścicielem mieszkania, nie możesz bez zgody najemcy wejść do mieszkania za pomocą zapasowego klucza i to mieszkanie przejąć, eksmitując najemcę na własną rękę (wystawianie rzeczy najemcy na korytarz, bądź wyrzucanie ich przez okno – i o takich przypadkach słyszałem)! Nie można też wymieniać zamków pod nieobecność najemcy! nie wolno także odłączać mediów takich jak prąd, gaz czy woda! JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM i w ten sposób narobisz sobie jeszcze większych problemów :/

Wypowiedzenie umowy najmu

Jak wynajmujący (czyli właściciel mieszkania), masz prawo wypowiedzieć umowę najmu swojemu lokatorowi, jeśli ten dopuścił się zwłoki z zapłatą czynszu za okres co najmniej 3 pełnych okresów. Oczywiście pod warunkiem, że wysłałeś lokatorowi pisemne uprzedzenie, że zamierzasz rozwiązać umowę najmu i że dałeś mu dodatkowy miesiąc na wyrównanie zaległości czynszowych.

Czyli, jeśli najemca nie płaci czynszu po 3 miesiącach, wysyłasz mu wezwanie do zapłaty i uprzedzasz go, że ma miesiąc na spłatę zaległości.

Wypowiedzenie umowy najmu – wzór

Naliczanie odsetek za opóźnienia w czynszu

Jak wskazuje:

art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia.

Wynajmujący ma możliwość naliczania karnych odsetek, nawet jeśli opóźnienia w płaceniu czynszu przez najemcę, nie wyrządziły właścicielowi mieszkania szkód z tego tytułu wynikających.

Wysokość odsetek, które można naliczać, zmienia się w zależności od stóp NBP. Maksymalne odsetki ustawowe nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, czyli aktualnie nie mogą być wyższe niż 10 procent w stosunku rocznym.

Dochodzenie zaległego czynszu przed sądem

Zaległy czynsz razem z odsetkami można też dochodzi w sądzie. Jeśli roszczenie nie przekracza 20 000 zł, rozpatrzone będzie w postępowaniu uproszczony. A więc maksymalna opłata sądowa, jaką poniesiesz jako właściciel mieszkania, to 300 zł.

Po uzyskaniu przez Ciebie tytułu wykonawczego możesz skierować sprawę do komornika, celem wyegzekwowania od najemcy zaległości.

Prawo zastawu na rzeczach ruchomych

Właścicielowi mieszkania przysługuje zastaw na rzeczach wniesionych do lokalu przez niepłacącego najemcę lub przez osoby należące do jego rodziny zamieszkujące razem z nim w tym mieszkaniu.

Czyli, w przypadku zaległości w czynszu, wynajmujący ma prawo zająć rzeczy należące do najemcy, celem zabezpieczenia spłaty pojawiających się zaległości czynszowych.

Daf odpowiedział 2 lata temu

Najemca opuścił mieszkanie i nie zapłacił reszty zaległego czynszu: to jest 560 zł i rozliczenie za wodę 670 zł t rachunek za prąd 135 zł. Mieszkanie zostało zniszczone, ściany pomalowane przez dzieci, połamane i poniszczone drzwi. Została mi kaucja 1100 zł nierozliczona. Klucze zostały wrzucone do skrzynki na listy. Najemca trzy dni przed zakończeniem umowy obiecał odświeżyć i posprzątać mieszkanie, lecz tego nie zrobił. Nie odbiera telefonu i nie odpisuje na SMS. Co robić jeśli najemca nie zapłacił ostatniego czynszu i wyprowadził się?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

z informacji jakie podajesz, wynika, że najemca uznał, że kaucja rozliczy nie tylko nieuregulowane rachunki (czynsz, prąd i wodę), ale również pokryje straty na mieniu, w tym odświeżenie ścian. Niemniej z dokonanych wyliczeń wynika, że kaucja w wysokości 1 100 zł to za mało.

Z uwagi na powyższe, uważam, że to, co należy zrobić w tym momencie to przesłać byłemu najemcy wezwanie do zapłaty. Musisz dokładnie wyliczyć straty, a następnie zobowiązać byłego najemcę do zapłaty. Jeśli nie znasz obecnego adresu najemcy, wezwanie do zapłaty możesz doręczyć mu telefonicznie np. w treści SMS, czy za pośrednictwem aplikacji, która ujawnia odczytanie wiadomości (najlepiej jednak zrobić to na piśmie).

Musisz jednak wiedzieć, że jeśli były najemca pozostanie bierny na Twoje wezwanie do zapłaty, zasadne będzie ustalenie jego aktualnego adresu, lub chociażby adresu do doręczeń. Jest to ważna kwestia, aby w przyszłości móc wystąpić do sądu z ewentualnym pozwem o zapłatę.

Dodam również, że warto zachować wszelkie dowody potwierdzające szkody w mieszkaniu. Najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie dokumentacji zdjęciowej, chociażby telefonem – zabezpieczając pliki przed utratą.

Możesz również pokazać mieszkanie bliskiej osobie, która w ewentualnym sporze sądowym będzie mogła potwierdzić, w jakim stanie najemca je pozostawił.