Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę?

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaJak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę?
Piotr zapytał 4 lata temu

Witam. Chodzi o brak zapłaty za fakturę. Wykonałem kilkanaście zleceń dla firmy spedycyjnej na kwotę ponad 52 tys. zł. Zostały wystawione faktury z terminem płatności ustalonym na 45 dni. Termin minął już ponad miesiąc i pieniążków dalej nie ma. Zostali wpisani do KRD, ale to nie pomaga. Jak inaczej z nimi walczyć o swoja należność? Jak odzyskać pieniądze za niezapłacone faktury? Proszę o jakąś poradę, pozdrawiam Piotr.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Piotrze,

wydaje się, że najwyższy czas, by podjąć konkretne kroki prawne.

Krok 1, to przygotowanie i doręczenie kontrahentowi przedsądowego wezwania do zapłaty należności wynikających z wystawionych faktur. Wezwanie możesz przygotować na formularzu, który udostępniamy na stronie. Korzystając z naszego wzoru, będziesz musiał jedynie określić kwotę żądanej należności, a następnie rozbić ją, podając numery faktur z datą wystawienie, kwotą do zapłaty oraz ostateczną datą upływu terminu płatności.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności - wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego do zapłaty terminu – jeśli firma spedycyjna nie podejmie żadnych negocjacji, zasadnym będzie krok numer 2, czyli złożenie do sądu pozwu o zapłatę.

Pozew o zapłatę – wzór

Całą należność, ze wszystkich faktur łącznie, możesz dochodzić jednym pozwem. Radzę złożyć pozew w wygodnym postępowaniu upominawczym lub w postępowaniu nakazowym jeśli na fakturze nie widnieje podpis zleceniodawcy.
Oba postępowania odbywają się na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron.

Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, firma spedycyjna będzie miała dwa tygodnie na wniesienie odwołania. Jeśli tego nie zrobi i nakaz zapłaty uprawomocni się, będziesz musiał wykonać krok 3. Będzie to złożenie wniosku o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na prawomocny nakaz zapłaty.

Po uzyskaniu klauzuli będziesz miał szansę dochodzić zaspokojenia długu, angażując komornika sądowego.

Kwota zobowiązania jest duża, dlatego radzę nie odkładać sprawy na później. Być może już samo wezwanie do zapłaty zmotywuje Twojego dłużnika. Jeśli tak się nie stanie, posiadanie orzeczenia stwierdzającego istnienie zobowiązania będzie Ci, tak czy inaczej, niezbędne.

Inną możliwością jest wystawienie wierzytelności na sprzedaż. Musisz jednak liczyć się z faktem, że nabywca wierzytelności zapłaci Ci jedynie część należności widniejących na fakturach.

Koniecznie przeczytaj: