Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę bez umowy?

Witam serdecznie, jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę bez umowy? chodzi o brak kontaktu ze zleceniodawcą i brak zapłaty za wykonaną usługę, którą naprawdę rzetelnie wykonałem. Klient obiecał zapłacić po dwóch tygodniach, a minęło już kilkanaście miesięcy. Nie mam z klientem żadnego kontaktu.

Proszę o wskazówki jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę. Niestety pracuję na czarno i nie mogłem wystawić faktury, kwota długu to 2 000 zł. Potrzebuję tych pieniędzy… co zrobić gdy klient nie chce zapłacić za usługę?


brak-zaplaty-za-wykonana-uslugeWitaj, niestety brak zapłaty za wykonaną pracę bez umowy zdarza się bardzo często, skoro od daty wykonania usługi minęło już kilkanaście miesięcy, to uważam, że nie pozostaje ci nic innego niż wejście na formalną drogę odzyskiwania długu od nielojalnego klienta.

Ty bardziej, że musisz uważać na upływ terminu przedawnienia roszczenia, który jeśli nastąpi, może pokrzyżować ci plany, bowiem w ten sposób twój zleceniodawca zyska możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia o zapłatę i uchylenia się od obowiązku uregulowania długu za wykonaną usługę.

Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę bez umowy?

Odnosząc się jednak na samym początku do kwestii, która jak widzę martwi cię najbardziej, czyli faktu wykonywania działalności zarobkowej bez rejestracji firmy, to pragnę cię uspokoić.

Przede wszystkim, w Polsce już od pewnego czasu obowiązuje możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, wprowadzona przepisami ustawy powszechnie nazywanej konstytucją biznesu, która daje szansę zarabiania pieniędzy bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, potrzeby odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego oraz zgłoszenia się do ubezpieczenia w ZUS.

Oczywiście nie każdy może skorzystać z takiej formy „prowadzenia firmy”. Kwestie kto, kiedy i przez jaki czas może prowadzić firmę na próbę, czyli działalność nierejestrowaną zostały uregulowane w ustawie prawo przedsiębiorców, która obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku.

Działalność gospodarcza na czarno, jak odzyskać zapłatę za wykonaną usługę

Co więcej, nawet jeśli w twoim przypadku nie zostały spełnione przesłanki do zakwalifikowania twojej działalności, jako działalności nierejestrowanej, to i tak nie musisz obawiać się, że usługa, o której piszesz, została wykonana, jak podajesz bez umowy, czyli „na czarno”.

edWiele osób w Polsce wykonuje usługi remontowe, budowlane, sprzątające nie mając zarejestrowanej firmy, ale to nie znaczy, że nie mają prawa do dochodzenia zapłaty za wykonaną pracę.

Oczywiście w sporze z dłużnikiem miałbyś większe szanse, gdyby została zawarta umowa lub chociaż wystawiona faktura, jednak i to nie musi przesądzać, że długu nie uda ci się odzyskać.

Z przepisów kodeksu cywilnego traktującymi o umowie zlecenia wynika, iż przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Natomiast w sytuacji, kiedy z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie (art. 734 § 1 i 735 § 1 Kodeks cywilny).

Nie masz umowy ani faktury, dlatego musisz znaleźć inne dowody na istnienie roszczenia o zapłatę. Najłatwiej będzie, jeśli wyślesz do swojego dłużnika wiadomość SMS lub wiadomość e-mail wzywając go do uregulowania należności za wykonaną usługę, licząc oczywiście, że ten odpisze.

Jeżeli otrzymasz wiadomość zwrotną będzie ją można potraktować jak dowód w sprawie.

Mam nadzieje, że masz również inne dowody świadczące o wykonaniu zleconych prac oraz ich zakresie. Jeśli masz zdjęcia, to bardzo ułatwi sprawę. Dowodem w sprawie mogą być także wiadomości SMS z okresu, kiedy zlecenie było wykonywane.

Jeśli nie masz dowodów właśnie w postaci takich prywatnych dokumentów, warto zastanowić się nad świadkami, którzy mogliby zeznać na twoją korzyść, gdyby oczywiście doszło do sporu sądowego.

Wezwanie do zapłaty należności za wykonaną usługę

Na ten czas jednak spróbuj porozumieć się jeszcze raz ze swoim dłużnikiem. Wiadomość SMS może być dobrym rozwiązaniem, choć możesz spróbować wykonać do niego telefon i nagrać rozmowę, którą również można traktować jak dowód w sprawie.

Jeżeli twój dłużnik nie wykaże żadnej chęci porozumienia, kolejnym krokiem powinno być wysłanie mu pisemnego wezwania do zapłaty całej kwoty w nieprzekraczalnym np. siedmiodniowym terminie pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Musisz być jednak przygotowany, że twój dłużnik nadal pozostanie bierny i jeszcze w tym momencie nie odzyskasz pieniążków. Choć może zdarzyć się i tak, że Pan zechce uregulować, choć część długu za usługę, którą wykonałeś.

Wówczas przyjmij pieniądze, ale dokumentując ten fakt, oraz fakt istnienia długu stosowną umową, w której twój zleceniodawca uznaje dług i zobowiązuje się do jego uregulowania w określonym terminie lub w określonych ratach.

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za usługę

Jeżeli do żadnych negocjacji nie dojdzie, musisz zastanowić się nad wniesieniem pozwu do sądu o zapłatę. Mając dowody w postaci wydruków rozmów, zdjęć, lub odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty, masz szansę w krótkim czasie uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozew o zapłatę – wzór

Postępowanie upominawcze rządzi się własnymi regułami, a nakaz zapłaty wydaje najczęściej referendarz sądowy w oparciu o uzasadnienie pozwu, oraz załączone do niego dokumenty bez rozprawy i przesłuchania stron.

Jeśli otrzymasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a twój były kontrahent nie złoży sprzeciwu po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności na niniejszy nakaz zapłaty, uzyskasz tytuł wykonawczy, z którym będziesz mógł udać się do komornika, by ten wszczął na twój wniosek postępowanie egzekucyjne i ściągnął należność od opornego dłużnika.

Przedawnienie roszczeń o zapłatę za pracę zlecone i inne usługi

Pamiętaj, że niezapłacenie za usługę nie powinno być odkładane na później, bowiem jak napisałam na wstępie, czas działa na twoją niekorzyść, bo biegnie termin przedawnienia roszczenia, którego nie przerwałeś do tej pory.

Wiedz, że w myśl zasadzie przewidzianej w art. 750 kc. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. A roszczenia z tytułu umowy zlecenia przedawniają się z upływem lat dwóch.

Nie obawiaj się jednak, bo rozwiązanie sprawy, choć teraz może wydawać ci się trudnym, tak naprawdę jest do ogarnięcia. Pierwszy krok to kontakt z dłużnikiem i wysłanie do niego wezwania do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę. Dalej będzie już tylko z górki. Powodzenia!

Podsumowanie

Jeśli odzyskanie pieniędzy nie przyniosło efektu, to w takiej sytuacji jako środek ostateczny możesz rozważyć założenie sprawy w sądzie. Założenie sprawy w sądzie można dokonać za pomocą usług e-sądu bądź sądu tradycyjnego.

Składa się wtedy pozew o zapłatę i uiszcza opłatę, której wysokość oblicza się od wartości przedmiotu sporu. A gdy wyrok zostanie wydany i uprawomocni się, możesz wszcząć egzekucję komorniczą, składając u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Działaj szybko, bo im więcej upłynie czasu od daty wykonania usługi – tym szanse na odzyskanie pieniędzy za wykonaną usługę bez umowy – majleją…

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,55 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze